Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းဆံုလမ္းခြေရာက္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္

leave a comment »

လမ္းဆံုလမ္းခြေရာက္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္

ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါပဲ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို နအဖက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တဖက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားခဲ့သည္။

မူၾကမ္းေရးဆြဲသည္ကိုက အမ်ားလက္ခံႏိုင္စရာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ႏွစ္ေက်ာ္မွ စတင္၍ ေရးဆြဲကတည္းကပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေ၀ဖန္ျခင္း ခံရသည္။

မူၾကမ္းကို နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားသာ ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ၎တို႔အလိုက် စည္းကမ္းမ်ားေအာက္၌သာ အတင္းအၾကပ္ ေရးဆြဲသည္။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ၿပီး ေရးဆြဲသည္။ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် မေ၀ဖန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ အေရးယူႏိုင္သည့္ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔ (၅/၉၆)ကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ညီလာခံမွ ယင္းကို အတည္ျပဳသည္။

ရလဒ္ကား ႏိုင္ငံေရး သေဘာအရ လက္မခံႏိုင္သည့္ မူၾကမ္းတခု ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ အတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ မူၾကမ္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာျပည္သူ လူထုက ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အေျခခံမွ်ပင္ မရွိပဲ စစ္တပ္အႀကီးအကဲတို႔မွ လႊမ္းမိုး ခ်ယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္မည့္ မူၾကမ္း ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းကိုပင္ အေျခခံ၍ နအဖမွ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၄၅)ဦးတို႔က အေျခခံမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားသည္ဟု အမည္တပ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုမူၾကမ္းကို လူထု ေထာက္ခံမႈ ရွိမရွိ သိရန္ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ လုပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု နအဖ စစ္အစိုးရက ၉-၂-၂၀၀၈ ေန႔တြင္ ရုတ္တရက္ ေၾကညာခဲ့သည္္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ႀကိဳတင္ တိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း မရွိပဲ တဖက္သပ္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ကာ ဇြတ္အတင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ နအဖ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အာဏာရွင္ မ်က္ႏွာဖံုးကို မခြၽတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သက္ေသ ျပလိုက္ျခင္းပင္္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အတည္ျပဳေပးရန္ ကတိက၀တ္ကို တမင္တကာ ဖ်က္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနသည္။

သမာသမတ္ရွိလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို က်င္းပေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ (သို႔) အာဏာပိုင္တဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ရပ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္လိုက္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္ကို ဖ်က္ကာ အႏိုင္ရပါတီအား အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳပဲ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပလိုသည္မွာ အာဏာမက္ေမာမႈ အေၾကာင္းရင္းခံမွလြဲ၍ အျခားရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

လူထုဆႏၵခံယူပဲ က်င္းပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပေပးမည္ဟု နအဖတို႔က ရုတ္တရက္ ေၾကညာရသည္မွာလည္း ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အပါအ၀င္ တရုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအား၊ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားကို ေရွာင္ထြက္လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာလွသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ မၾကာခင္ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေဒသႏၱရ ႏိုင္ငံေရး သေဘာအရ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးက အထူး အေရးႀကီးေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးက တရုတ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အား ၿခိမ္းေခ်ာက္လာေနသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို တရုတ္က လိုလားႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္သလို လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

တရုတ္အေနျဖင့္ သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ကာကြယ္မည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံပင္ ျဖစ္ေစကာမူ တရုတ္က သူတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမည္လည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အား အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မွီခိုေနရသည့္ နအဖ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာ သံုးႏိုင္ေသာ တရုတ္ကို ေက်ာခိုင္း၍ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသည္။ အျခားတဖက္ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ မတရား သိမ္းပိုက္ရယူထားသည့္ အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၀န္ေလးေနျပန္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ နအဖက ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီးျဖစ္ေသာ လမ္းျပေျမပံုကို ထုတ္သံုးလာသည္။ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပံုသည္ သူတို႔ အခ်ိန္ဆြဲရန္ လွည့္စားေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားကို ေရွာင္ထြက္ရန္ သံုးေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ သေဘာေပါက္ထားသည္။

နအဖတြင္ အေၾကာက္တရားမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနသည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ေရးကို နံပါတ္တစ္ ေၾကာက္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေၾကာက္သည္။ ျပည္တြင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရမွာကို ေၾကာက္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အၾကမ္းမဖက္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေၾကာက္သည္။ တမ်ဳိးသားလံုး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္သြား၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားက တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုတရပ္လံုးႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္သြားမွာကိုလည္း ေၾကာက္သည္။

နအဖတြင္ အေၾကာက္တရားမ်ားက လြန္ကဲစြာ လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္လည္း ေျခမကိုင္မီ လက္မကိုင္မီ ပ်ာရာခတ္သည့္ အျဖစ္ကို ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းမွာ နအဖ စစ္အာဏာပိုင္တို႔အား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပေသာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေပၚထြက္လာခဲ့အၿပီး (၅)လ မရွိတရွိတြင္ နအဖသည္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယား အၾကမ္းဖ်ဥ္းကုိ ေၾကညာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းတြင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရေသာ လူထု၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ စိတ္နာက်ည္းမႈမ်ားမွာ အဆိုပါ (၅)လတာအတြင္း မည္သို႔မွ် ေျပေပ်ာက္သြားႏိုင္စရာ မရွိေသး။ ထို(၅)လ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ခြၽတ္ျခံဳက်မႈမ်ားကလည္း ပိုမိုလြန္ကဲ လာေနျပန္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးတရား အျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈကို နအဖအေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသးေပ။ ယင္းသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံအေနအထားကို နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သိေကာင္းသိထားေပလိမ့္မည္။

အရူး မီး၀ိုင္းသည့္ ျမန္မာစကားရွိသည္။ ထိုအရူးသည္ ထြက္ေပါက္ ရွိေနလင့္ကစား ထြက္ေပါက္ဟု နားမလည္ႏိုင္။ မီးထဲသို႔ တိုးရန္သာ ႀကိဳးစားေနတတ္သည္။ အမွန္တကယ္ တိုးၾကည့္ေသာအခါ ပူသည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ ဟိုဘက္ သည္ဘက္ ေျပးေနရေတာ့သည္။

နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ အာဏာရွင္ သက္ဆိုးရွည္ေရး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဘက္တြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္တကယ္ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ရန္ ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ (သို႔) နားမလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲၾကသူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံေပၚ မူတည္သည္။ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားကို လူထုအလိုက် ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္၍ အထူးတလည္ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေငြအကုန္ခံကာ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္စရာမလို။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ ရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ရွိေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ ယင္းကို တႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူအားလံုးက ေက်ညက္စြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိ ေ၀ငွေပးရသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အဓိက ဘာသာစကားအျပင္ အျခား လူမ်ဳိးစုႏြယ္ဖြားတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ား အတိုင္း အတိအက် ဘာသာျပန္၍ လူတိုင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ သိရွိေအာင္ လုပ္ေပးရသည္။ ျပည္သူတို႔က ထိုမူၾကမ္းကို ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို တေလးတစား လက္ခံေပးရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အစိုးရေကာင္းတရပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ယႏၱရား ေခ်ာေမြ႔စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဳႏိုင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ မူၾကမ္းကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေပးထားရသည္။

ႏိုင္ငံတခုတြင္ ထိုႏိုင္ငံကို မည္သို႔မည္ပံု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရမည္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေလာက္ အေရးႀကီးေသာအရာ မရွိေတာ့ၿပီ။ ျပည္သူတိုင္း၏ အနာဂတ္ကို ပံုသြင္း ဖန္တီးေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ဤမွ်ေလာက္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥတရပ္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထား၍ မရ။ လက္ရွိအာဏာပိုင္တို႔က “ငါ အာဏာပိုင္ပဲ၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္”ဟု သေဘာထားပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မေရာက္ပဲ အာဏာရွင္စနစ္ဆီကိုသာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ လူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသူတို႔အား ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လႊဲအပ္ျခင္း စသည္တို႔မွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ သမာသမတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရသည့္ အေရးႀကီးလွေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုး လူထု ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္သည့္ အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားတြင္ တာ၀န္အျပည့္အ၀ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၂၀၀)ေက်ာ္ကစ၍ ယေန႔တိုင္ တကမာၻလံုးက လက္ခံထားသည့္ ထံုးစံျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူတို႔ မသိဟု အထင္ေသး၍မရ။ တိုင္းျပည္က မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲေနေစကာမူ၊ သတင္း အေမွာင္ခ်ထားေစကာမူ ျပည္သူတို႔၌ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ား ရွိသင့္သေလာက္ ရွိေနသည္။ ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြးမ်ား လက္လွမ္းမီလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူထုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက အတိအလင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိ အုပ္စိုးေနေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အမည္ခံ နအဖ အာဏာပိုင္တို႔က တိုင္းျပည္အတြက္ အမ်ားလက္ခံေသာ ထံုးစံအတိုင္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို မရွက္မေၾကာက္ အနစ္နာခံ၍ လုပ္ေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက တိုင္းျပည္ နစ္နာဆံုးရႉံးမည္။ တပ္မေတာ္လည္း နာမည္ပ်က္မည္။ အာဏာပိုင္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ မရေသာ အမဲစက္ႀကီး ေပက်ံရစ္ေတာ့မည္။

ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုၾကည့္ၾကည့္၊ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ အျခားအစိုးရတရပ္ ေပၚထြက္လာသည္ပင္။ ဤသည္မွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ အျခားအစိုးရေၾကာင့္ မဟုတ္၊ လက္ရွိအစိုးရ၏ တာ၀န္မဲ့မႈေၾကာင့္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရသည္။

တာ၀န္မဲ့၍ အရည္အခ်င္းမမီေသာ အစိုးရတရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ႏိုးၾကားေသာ လူထုက လက္မခံ၊ အနစ္နာခံ စြန္႔စားႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္မေန။ တိုင္းျပည္အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ ျဖစ္၍ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။

မည္သူ႔အျပစ္နည္း။ တာ၀န္မဲ့၍ အရည္အခ်င္း မရွိသူတို႔၏ အျပစ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္းပင္ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ၾကသည္။

မိမိ၏ တာ၀န္မဲ့သည့္အျဖစ္၊ အရည္အခ်င္း မမီသည့္အျဖစ္ကို ဖံုးကြယ္၍ အာဏာျဖင့္ ဇြတ္အတင္း ကာကြယ္ ပိတ္ဆို႔ထားလွ်င္ အာဏာမက္သူအျဖစ္ သမုတ္ျခင္း ခံရသည္။ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ ေလာဘႀကီးသူဆိုလွ်င္ ရြံရွာခံရသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာပင္။

နအဖသည္ အာဏာမက္ေမာသည့္ အစိုးရတရပ္အျဖစ္ ျပည္သူတို႔၏ တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ အေမ်ာခံမည္ေလာ။

နအဖ အာဏာပိုင္တို႔သည္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္တခုလံုးကို အေပၚစီးမွ လံုး၀ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာမက္ေမာသူတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံ၍ သမိုင္းတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အမဲ့ခံမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံေရး အလုပ္တြင္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို တရားမွ်တစြာ အာမခံ တာ၀န္ယူေပးႏိုင္ေရးတို႔က အဓိက အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ယူရန္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕တို႔က ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ ၀င္လာတတ္ၾကသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ခံယူ၍ မိမိတို႔ဘ၀မ်ားကို အနစ္နာခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကို ျမင့္ျမတ္ေသာ အသိစိတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ ျပည္သူတုိ႔ အားကိုးယံုၾကည္ ေလးစားခံရသည့္ဘ၀မွ အေလွ်ာက်ခံမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ၾကမ္းခင္းအဆင့္ကို မီရန္ ေ၀းစြ။ လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာအာဏာရွင္တို႔က တေန႔တျခား ပိုမို၍ တင္းၾကပ္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလသံမဟရဲေအာင္ပင္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုင္းတပါးသားတို႔က က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ၀င္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ မဟုတ္ပဲ မိမိတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္သည့္ ေသြးသားရင္းတို႔က အာဏာရွင္ စိတ္ရူးေပါက္၍ ထင္တိုင္းၾကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔သည္ အာဏာရွင္တို႔၏ နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ ဆက္လက္၍ နစ္နာဆံုးရံႉး ခံေနဦးမည္ေလာ။ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ မရွိေသာ အနာဂတ္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔အား အေမြေပးခဲ့ေတာ့မည္ေလာ။ ေမးရပါေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ ဤေမးခြန္းမ်ားကား ျပည္သူတို႔၌ ခိုင္ခံ့ေသာ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ တြန္းအားတရပ္အျဖစ္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အားလံုးကပင္ အေလးအနက္ စဥ္းစားၾကရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ေနသည္။

အားလံုးဟုဆိုရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပါ၀င္ေနရမည့္ အုပ္စုႀကီး (၃)ခုကို ဆိုလိုသည္။ (၁) လက္ရွိ နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္တကြ တပ္မေတာ္ တခုလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုး၊ (၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးတို႔ျဖစ္သည္။

တဦးႏွင့္ တဦးသည္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တိုင္းျခားျပည္ျခား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအတြက္ လူမ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရဘက္တြင္ မျဖစ္မေန လုပ္သင့္သည္မ်ား ရွိေနသည္။ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္အေရးကို ေျမာ္ျမင္၍ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အရင္ဆံုး ဦးစားေပး တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ယင္းမွတဆင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို ေလးစားလ်က္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး သင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလအတြက္ လူထုလက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသင့္သည္။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ဖယ္ရွားသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္ အေနအထားအရ မပါမျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး၊ လူထုလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အစစ္အမွန္ထြက္ေပၚလာေရး စသည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဥပမာ- ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥျဖင့္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ တဦးေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း တခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းေပးရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကာ လုပ္စရာ ရွိသည္ကို ဆက္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းလည္း မတက္၊ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လက္တြဲပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ဆႏၵမရွိသူတဦးအား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိမေနသင့္ေတာ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂရုျပဳရပါေတာ့မည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အမိန္႔နာခံျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ လူထုႀကီးကလည္း လက္ရွိ ဆံုးရွံဳး နစ္နာမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရံုမက စိတ္ခ်လံုျခံဳရေသာ မိမိတို႔အနာဂတ္ကိုပါ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တရပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အသိတရားမ်ား ႏိုးၾကားစြာျဖင့္ တညီတညြတ္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္း တခဲနက္ ေထာက္ခံၾကရန္ လိုအပ္သည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္ခ်စ္သူ တဦးတေယာက္သည္ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ား အတြက္ ပူပင္ေသာက ကင္းေ၀းစြာ ေနႏိုင္ပါမည္လားဟု သံသယ ၀င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးကို မည္သူ တဦးတေယာက္မွ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မိမိအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိမည့္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ တခုခုကို အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ရပါေတာ့မည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၀၀၈ မတ္လ (၂)ရက္

Download this article: right-decision-at-the-crossroads.pdf

Written by Lwin Aung Soe

August 12, 2008 at 8:58 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: