Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမႈဆင္ဖမ္းရန္ နအဖၾကံစည္၊ တာဝန္သိျပည္သူတဦးက အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္

leave a comment »

Nick1

Nick-2

Nick-3

Download – here

Written by Lwin Aung Soe

May 17, 2009 at 4:48 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: