Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ ခုံရုံးတင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္

leave a comment »

ဧရာဝတီ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ ခုံရုံးတင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ICC ဟု ေခၚသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ ခံု႐ုံးသုိ႔ တင္ရန္ ေတာင္းဆိုမည္ဟူေသာ အေရွ႕ တီေမာ ႏိုင္ငံ သမၼတ၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ (BLC)က ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မလႊတ္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့တာေတြကို စံုစမ္း စစ္ေဆးဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ုံး(ICC)မွ  ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုမယ္” ဟု အေရွ႕တီေမာ သမၼတ ဟုိေဆး ရာမုိ႔စ္ ေဟာ္တာက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီကလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ICC တြင္ တရား စြဲႏိုင္ရန္ သက္ေသ အခ်က္ အလက္ ေကာက္ယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

BLC က စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ခုံရုံး တင္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ စၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တခုကုိ ဖဲြ႔စည္းခ့ဲသည္ဟု ထုိအဖဲြ႔၏ တာဝန္ခံ နမ့္ဆန္းရွာေဖာင္က ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ ကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ျပည္တြင္း ဥပေဒအရပါ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူး။ ျပည္တြင္း ဥပေဒကုိ မ်က္ကြယ္ ျပဳၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရား စီရင္ေရး ကိုယ္တိုင္က နအဖရဲ႕ ခိုင္းေစရာ အတိုင္း လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳး တရား မွ်တမႈကို အားကိုး အားထားေလာက္တဲ့ တရား စီရင္မႈက ခၽြတ္ယြင္း ပ်က္စီးေနၿပီ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ တရား စီရင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲ ေရာက္သြားတာ ျဖစ္တယ္” ဟုလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရား ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ျပဌာန္းထားသည့္ ေရာမ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (၁-င) အရ ျပစ္မႈ ေျမာက္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒီလုိ တရားမ့ဲ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်တာဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ စည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ လူတေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ျပင္းထန္စြာ ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း လို႔ အတိအက် ေဖာ္ျပထားတယ္” ဟု နမ့္ဆန္းရွာေဖာင္က ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ က်ဳးလြန္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို နမ့္ဆန္းရွာေဖာင္က ေထာက္ျပရာတြင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း ခ်ထားျခင္း၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ သံဃmh အေရး အခင္းတြင္ သံဃာေတာ္ မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တိုင္း အၿပီးတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားထံ ေပးပုိ႔မည့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား  ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ အခ်ိန္ဆဲြျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရိွ လူသတ္မႈ ႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား သံုးစြဲျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ICC ခုံရုံးသည္ ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္ ဇြန္လိုင္လတြင္ စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး  ျပစ္မႈႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရး ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ICC တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝ၈ ႏိုင္ငံ ရွိသည္။

ေရာမ ဥပေဒကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေရွ႕တီေမာ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ က့ဲသုိ႔ ထိုေရာမ ဥပေဒ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိမူ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ (UNSC) မွ တဆင့္ ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မွသာ တရား စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ပ အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုတြင္ “ႏိုဗဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အပါအဝင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈ အားလံုး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားအား ICC တြင္ တရား စြဲဆိုႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝန္းက ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးရန္” တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: