Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

leave a comment »

ဧရာဝတီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

Monday, 03 August 2009 20:01 သန္းထိုက္ဦး

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၎ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ပုိင္းျခား က်င့္သံုးရာ၌ “ထံုးနည္းမက်ေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္” ဟု အမ်ဳိသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွတဆင့္ ယေန႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အထူးတရားရုံးသို႔ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲ ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ရာ ထိုေန႔တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္က သူ၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “က်မသည္ ဤရံုးေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးၾကားနာလွ်က္ရွိေသာ စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပလိုပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုမုိးေရး ဆိုသည္မွာ အဂတိ ေလးပါးကင္းေသာ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ကင္းစင္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ အျပစ္လည္း မဆိုႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ ပညာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာႏွင့္ ျမင္သာထင္ရွားကာ တာဝန္ခံႏုိင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း မစၥတာ ဂၽြန္ဝီလ်ံ ယက္ေထာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူကို ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျဖစ္ေစ ဒုကၡေရာက္ေစမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္စရန္ ရန္ၿငိဳးကင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယိုးစြပ္ျခင္း ျပဳမည့္အစား ထားသင့္ ထားထိုက္ေသာ သင့္႐ံု ေတာ္ရံု သေဘာထားမႈ၊ နားလည္သည့္ သေဘာထားမႈႏွင့္ တာဝန္သိျမင္ေသာ သေဘာထားမႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ထားရွိျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးတို႔ကို ဥပေဒကသာ အုပ္ထိန္းျခင္း ျပဳသည္ဆိုသည့္ ေယဘုယ်သေဘာသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“တရားစီရင္ရာတြင္ အမွန္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရုံမွ်သာမကဘဲ ထုိသို႔အမွန္တရားကုိ စီရင္ေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေစသင့္ သည္ဆိုေသာမူမွာလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လြန္စြာ ဟန္ခ်က္ကို ပုိင္းျခား သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ မူ ျဖစ္သည္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းအေရးယူခဲ့မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ စံုစမ္းမႈ မျပဳဘဲ မွန္ကန္၊ ျပည့္စံုစြာ သံုးသပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ “က်မ၏ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတြင္ ဟန္ခ်က္ကို ပိုင္းျခား သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ ထိုက္သင့္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ အလြန္ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္” ဟု ၎၏ အျမင္ကို ေျပာျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစိုးရ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ၂၆ ေန႔တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈအား စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔သို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=1542:2009-08-03-13-02-45&catid=1:news&Itemid=2

Written by Lwin Aung Soe

August 3, 2009 at 2:45 pm

Posted in ဧရာ၀တီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: