Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(မဇၩိမ) ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

leave a comment »

မဇၩိမမွ ဥပေဒေရးရာ ေဆာင္းပါးေကာင္း တပုဒ္ကုိ ဖတ္ရႈရသည္။ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္မိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ မည္မွ်ပင္ ဆိုးဝါးေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေစကာမူ တရားဥပေဒဘက္မွ ရပ္တည္ေနသူမ်ား၊ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ မ်ားလာေအာင္ လူထုပညာေပးေရးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္လွ်င္ မတရားမႈကို မလိုလားေသာ လူထုအင္အားစုႀကီးအား ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔  (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ခက္ခဲေနသူမ်ားအတြက္) လြယ္လင့္တကူ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အျပည့္အစံု ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

…………….

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအမႈလုိက္ေရွ႕ေနၾကီး

တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 07 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 06 မိနစ္

မဇၩိမ

တရားစီရင္ေရးမွာ အက်ဳံးဝင္တဲ့ တရားသူၾကီးေတြ၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းေတြ၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ၊ တရားစြဲဆုိသူေတြ၊ ဆြဲခ်ေတြဟာ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရး၊ တရားမွ်တစြာ စီရင္ႏုိင္ေရး (Administration of Justice) မွာ အဓိကတာဝန္ရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီတာဝန္ရွိသူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ (Neglience)၊ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္မႈ (Inefficiency)၊ မ႐ုိးသားမႈတုိ႔အျပင္ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဗ်ာပါဒ စတဲ့ အဂတိတရား ေလးပါးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူတဦး အမႈက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရင္ တရားမွ်တမႈ သားေလွ်ာပ်က္က်ျခင္း (Miscarriage of Justice) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အျပစ္မဲ႔သူေတြ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရရင္လည္း တရားေရး သားေလွ်ာပ်က္က်ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိတယ္ ဆုိတာ ရဲစခန္းမွာ တုိင္ခ်က္ေရးဖြင့္ တုိင္ၾကားတာ၊ တရား႐ုံးမွာတုိင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းတာ၊ တရား႐ုံးကုိယ္တုိင္က တရားလုိလုပ္ အေရးယူတာရယ္လို႔ ၃မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

တရားစြဲဆုိျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ အျပစ္ရရွိေစဖုိ႔ သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ေစဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ရပါတယ္။ တရား႐ံုးတုိ႔ရဲ႕ စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ တရားဥပေဒက အပ္ႏွင္းခဲ့လုိ႔သာ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကုိေက်ာ္ၿပီး မိမိသေဘာအတုိင္း စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူ မူလအမႈစစ္႐ံုးရဲ႕ စီရင္အမိန႔္ ခ်မွတ္ခ်က္ကုိ အယူခံခြင့္ဆုိတာကလည္း ဥပေဒက ဖန္တီးမွသာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခြင့္အေရးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒဆုိတာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လုိက္နာၾကဖို႔ဆုိရင္ အဲဒီႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ တရားစီရင္သူေတြပါ လုိက္နာၾကရမွာပါပဲ။

တရားဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းၾကရျခင္းရဲ႕ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက အျပစ္ကင္းမဲ့သူတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔နဲ႔ အျပစ္ရွိသူေတြကို အျပစ္ေပး အေရးယူဖုိ႔ေလာက္မွ် မဟုတ္ပါ။ တရားဆြဲဆို ခံရသူမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစမႈ အပုိင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားရင္ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။

တရားစီရင္ရာမွာ အမွန္္ကုိဆုံးျဖတ္ေပး႐ုံနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ အမွန္ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ေစရာသည္ဆုိတဲ့ ယခင္တရားစီရင္ထုံး (Ruling) ေတြအတုိင္း အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ပါမယ္။

တရားစီရင္ထုံးေတြ ေပၚေပါက္လာတာဟာ ေရွ႕ေနနဲ႔ ပညာရွိတရားသူၾကီးေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ လံု႔လေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ေနာင္လာေနာင္သား တရားသူၾကီးေတြက ဆက္လက္ လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကရတာေၾကာင့္ တရားသူၾကီးက ဥပေဒျပဳတာ (Judge made law) လုိ႔ေတာင္ တင္စားေျပာဆိုေနၾကရပါတယ္။

အဲဒီ့ ဥပေဒစနစ္အတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိရင္းစြဲ စီရင္ထံုးေတြကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔၊ မလုိလားအပ္တဲ့ တရားလက္လြတ္ စီရင္ထုံးအသစ္ေတြ ေပၚထြက္မလာေစဖို႔အတြက္ လက္ရွိအျမင့္ဆုံး တရား႐ံုးမွာ အမ်ားၾကီး တာဝန္ရွိပါတယ္။

တရား႐ံုးျပင္ပ တကယ့္အေျခအေနမွာ တကမာၻလုံးသိၾကၿပီးတဲ့အတုိင္း အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ယတ္ေတာကိုေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး၊ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ မူလအမႈနဲ႔ က်န္တဲ့သူေတြက အယူခံ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ေနရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ တရားေရးစနစ္အတြက္ အဓိပၸာယ္မဲ့ၿပီး၊ တရား႐ံုးေတြကို ဂုဏ္သိကၡာ လံုးဝညႇိဳးႏြမ္းေစပါတယ္။

မူရင္း ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူကို လြတ္ေျမာက္ေစၿပီးေနာက္မွ၊ ျပည္တြင္းက အျပစ္မဲ႔သူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳဦးမယ္ဆိုရင္၊ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဒီလုိဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ စီရင္ထုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက လူသတ္ခ်င္တုိင္းသတ္မယ္။ ၿပီးရင္ အခု အမႈစီရင္ထုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားၾကဦးမယ္။ မလြတ္ေျမာက္ခင္မွာ သူမေက်နပ္တဲ့သူ တေယာက္ကုိပါ သူလည္းပါတယ္ ဆုိၿပီး ပူးတြဲတရားခံျဖစ္ေအာင္ လက္ညဳႇိးထုိး ဒုကၡေပးခဲ့မယ္။

ဒါေၾကာင္႔ အခုလို မိုက္မဲတဲ့ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ အထပ္ထပ္ ေပၚထြက္လာေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးသူအျဖစ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး သမုိင္းတရားခံ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အမႈတခုကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ တရားသူၾကီးေတြဟာ ကုိယ္တုိင္ျပင္ပ အသိနဲ႔ မဆုံးျဖတ္ရဘူး၊ ႐ံုးေရွ႕သက္ေသခံခ်က္ေတြအတုိင္းသာ ဆုံးျဖတ္ရမယ္ဆုိေပမယ့္ စက္ယႏၲရား လည္ပတ္သလုိ၊ သိပၸံပုံေသနည္းေတြလုိ တရားေသ၊ ေလွနံဓားထစ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမင့္ဆုံး တရား႐ံုးမွာ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြေရာက္တဲ့အထိ အျပစ္ကင္းသူလုိ႔ ကနဦးကပင္ မွတ္ယူရမယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒသေဘာတရားကိုလည္း တရားသူၾကီးေတြ ေမ့ေနၾကၿပီလုိ႔ မထင္ပါဘူး။

ေအာက္႐ံုးတရားသူၾကီးေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ႏံုနဲမႈကုိ အထက္အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးမ်ားက ေရႊစစ္လွ်င္ ငရဲမီး အစားခံႏိုင္သကဲ့သုိ႔ (Acid test) အစမ္းသပ္ခံႏိုင္တဲ့အမိန္႔ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေပးရမွာပါ။

ဥပေဒအတုိင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္မယ္ဆုိရင္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁) အရ လြတ္လပ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားသူၾကီးမင္းမ်ားအပါအဝင္ ဒီကေန႔ ျပည္သူလူထုဟာ ဆုိရွယ္လစ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘဲနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒ အသက္ဝင္ေနေသးတယ္ဆိုၿပီး ယူသံုးတာဟာ အမ်ားရယ္စရာပါ။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒရယ္လို႔ တဖက္သတ္ျပ႒ာန္းၿပီး၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကိုယူသံုး တရားစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးဆံုး အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျပသူမ်ားကေတာ႔ ယေန႔အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ တရားသူၾကီးမင္းမ်ား ပါပဲ။

ပုိဆိုးတာက တရားစီရင္ေရးအာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တာဟာ အဲဒီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၁၉၄ (က) မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံၿပီးေနာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူကာ၊ အဲဒီေထာက္ခံမႈရမွ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ မေလးစားမလုိက္နာခဲ့ၾကတာပါ။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြဲၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိလည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လုိ ဥပေဒကုိ မေလးစားတဲ့သူေတြက အာဏာသိမ္းၿပီး ၾကိဳက္တာလုပ္လုိ႔ရေအာင္ လမ္းျပေပးေနသလုိပါပဲ။ ဒါဟာ ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္အစုိးရေတြကုိ အာမခံခ်က္ မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာ သက္ေသျပတဲ့ စီရင္ထုံးတခုအျဖစ္လည္း သမုိင္းမွတ္တမ္း ဝင္သြားႏိုင္္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္မာ႔တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ ပ်က္က်မႈေတြ အခါခါ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ တရားေရးစနစ္ ၿပိဳပ်က္သားေလွ်ာမႈက တတိုင္းျပည္လံုး ကတိမ္းကပါးနဲ႔ ငါးပါးေမွာက္ ကုန္ေစပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႐ုိးသားမႈ၊ ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္မႈ (honesty and integrity) တုိ႔ကို အေျခခံၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံကာ တရားမွ်တမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကုိ တရားသူၾကီးမင္းတို႔ ရယူႏိုင္ပါေစ။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3744-2009-09-07-11-51-03.html

..

Written by Lwin Aung Soe

September 8, 2009 at 5:55 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: