Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Archive for October 2010

WHERE IS VICE SENIOR GENERAL MAUNG AYE?

leave a comment »

DICTATOR WATCH
(www.dictatorwatch.org)

Contact: Roland Watson, roland@dictatorwatch.org

WHERE IS VICE SENIOR GENERAL MAUNG AYE?

October 23, 2010

Please forward.

Dictator Watch has received information that the number two general in Burma’s military junta, Vice Senior General Maung Aye, was placed under house arrest on August 27th. We have had this information for some weeks, but did not publish it earlier because there was no confirmation. While we still do not have confirmation, Maung Aye’s absence from the SPDC’s media since this date makes us increasingly inclined to believe that it is true. A silent purge has been conducted by Senior General Than Shwe of his subordinate officer, under the cover of a broad military reshuffle.

It is revealing how the reshuffle developed. First, it was reported on August 27th that both Than Shwe and Maung Aye would retire. Then, the next day it was reported that they had in fact retired. But, a list of personnel changes published on September 1st failed to confirm this. Instead, it was reported that Than Shwe would retire sometime in September, which event did not occur, and with no mention of Maung Aye. Now, in late October, it has been reported that some of the generals who were forced to resign are upset that the top two generals have not yet
done so.

We have previously reported that there was a split at the top of the SPDC between Than Shwe and Maung Aye, over the latter’s unwillingness to retire. As we understand it, Maung Aye was also more inclined to support negotiation with Daw Aung San Suu Kyi, and resisted attacking the
ceasefire groups that refused to transform to Border Guard Forces. Such ideas are anathema to Than Shwe. He will never talk to Daw Suu, and he wants to attack the Wa and the Kachin, among others. Now, with Maung Aye out of the way, it appears that he has prevailed. Impending conflict is therefore much more likely, and may be funded by the new $4 billion dollar loan from China, notwithstanding Beijing’s supposed reluctance to see conflict across its border.

Than Shwe’s purging of Maung Aye and his refusal to retire also has significance for the upcoming election. He has no intention whatsoever of allowing any truly democratic developments in Burma, and will retain absolute control until he dies. Anyone who believes that good can come
from the election is like a deer in a truck’s headlights waiting to be run over and killed. The only appropriate response is to oppose the election: to boycott the vote.

It is essential that Burmese pro-democracy media, including DVB, Irrawaddy, Mizzima, BNI, etc., secretly monitor polling places and calculate how few people vote and therefore how the entire exercise, and the individuals supposedly elected to office, are frauds.

………………..

Written by Lwin Aung Soe

October 23, 2010 at 11:39 pm

(Song) Cheer Aung San Suu Kyi

leave a comment »

Written by Lwin Aung Soe

October 12, 2010 at 9:11 am

Posted in Video

Tagged with ,

ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ (စာတမ္း)

with one comment

Download – ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ရသလဲ

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလံုးရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)က ၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ “ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ” ဆိုတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ က်ေနာ္တို႔အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို အေျခခံၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္နဲ႔ အဂၤလိပ္လိုလည္း ဘာသာျပန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ ေပးႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာအထိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး တဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေပးေစလိုပါတယ္။
ျပည္တြင္းထဲထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ။

အာဏာရူး အာဏာရွင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ လက္တဆုပ္စာရဲ႕ အတုအေယာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံပဲ ရသမွ် တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔။
ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

ျပန္ၾကားေရး
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

….

Written by Lwin Aung Soe

October 4, 2010 at 6:22 am

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

leave a comment »

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားသည္။ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္တည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီရႏိုင္မည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွသာ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစိုးရ တို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံ့အေရးအရာအားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒက စစ္တပ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပလိုေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တရပ္အျဖစ္ တဘက္သပ္ ႐ႈျမင္ကာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ အစစ္အမွန္  ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ကာ ျပည္သူတို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ရမည္၊ တရားမွ်တရမည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက်ရွိၿပီး သမာသမတ္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိေရး (Judicial Independence) ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (Rule of Law) ႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ (Fundamental Rights and Freedoms) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနမ်ား မရွိေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ အမိန္႔က ႀကီးစိုးေနသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္။  လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဲ့ေနသည္။ အာဏာရွင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ား အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား ၄င္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္ Freedom of Thought ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ (Freedom of Expression) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခြင့္ မရေစရန္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပေဒေရးရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး တန္းတူခံစားခြင့္ မရွိေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ထင္တိုင္းသံုးေနသည္၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သူ မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျပည္သူ လူထု၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည္မွာ အစိုးရ တရပ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိ၊ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပၚထြန္းေရး ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် ေတြးေတာ၍မရေပ။

ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ပူပူေႏြးေႏြး ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ လူမႈေရးအသင္း ၾကံ့ဖြံ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ထိုေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သံုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ အသာစီးရယူထားသည္။ ယင္းကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တဘက္သပ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခပ္မဆိပ္ေနျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

ထိုမွ်မကေသး၊ လက္ရွိ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔ မုခ် အႏိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆထားသည္ကို နအဖအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျပာဆို ခဲသည့္ စကားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း ယခု လက္ရွိအတိုင္း ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို႔သာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္အား အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္နအဖက က်င္းပမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို မ႑ိဳင္ျပဳကာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အေျခအေန၊ သေဘာသဘာဝ၊ အမူအက်င့္စ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ လံုးဝ မတူျခားနားေနသည့္ ျမန္မာျပည္အေျခအေန၊ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာလူထုတို႔၏ အေနအထားကို မွန္ကန္စြာ တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ နအဖတို႔သည္ အာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊ လုပ္ကိုင္ေနသည္၊ လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ထိုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔အႏိုင္ရရွိပါက  လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တရားဝင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။  ထိုအေျခအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲယူႏိုင္လိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အိမ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာမည္ေလာ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္

sayarkway@gmail.com

Download: Election for legitimate dictatorship

………..

Written by Lwin Aung Soe

October 4, 2010 at 6:20 am

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

leave a comment »

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ (၂၀၀၉ ခုႏိုဝင္ဘာ ၂၉) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲမေပးပဲ ေအာင္ျမင္စြာ သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “ျပည္သူတုိ႔က မတရားတဲ့အမိန္႔ မနာခံျခင္း စီမံကိန္း” အရ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ျပည္သူမ်ားစြာက ေရာ္ဘတ္တုိ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕ အာဏာသိမ္း အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေနနဲ႔ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၀၉ ခု ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွစကာ “ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေတာ္လွန္ေရး အမ်ဳိးသားတပ္ဦး” ကုိ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အတုိက္အခံမ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ထုိတပ္ဦးက မတရားအမိန္႔မ်ား မနာခံမႈ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သိပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ အေမရိကတုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါဘူး။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပဳျပင္ရန္ အမ်ားေတာင္းဆုိထားၾကတဲ့ မဲဆႏၵမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလ်က္ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ အရာ႐ွိမ်ားသာ ပါဝင္ေစခဲ့တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ တသီးပုဂၢလေလ့လာသူမ်ားက အင္တာနက္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းမ်ား မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ မဲန္ႏ်ဴရယ္ ဖယ္လာယာ က “ယေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ မဲလာမေပးသူ ၈၀% အထိ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း” ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ (မဲလာမေပးသူ ပ်မ္းမွ် ၆၀% ႐ိွခဲ့ပါတယ္။) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားသူ မ်ားက ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မွ်တတဲ့အေျခအေနမ်ား မ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ မ႐ိွေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ ေလ့လာၿပီးျ ပန္လာတဲ့ လက္တင္အေမရိက ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မွ လစၥာ ေဟာင္းဂတ္ က ဆုိပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွာ အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေတာ္လွန္ၾကတဲ့ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အႏုပညာ ရွင္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကဲန္ပိန္းလႈပ္႐ွားသူမ်ားစတဲ့ အလႊာစုံမွျပည္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိသပိတ္ေမွာက္ၾကပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘာသာ အုိလစ္ဗား နဲ႔ အရာမီတာ ပယ္ရဲယီးရားတုိ႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီမွာ အေမရိကကုိလာေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အေျခအေနမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖန္တီးတဲ့ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ ႏိွမ္နင္းမႈမ်ား၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား၊ အဓမၼ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ အဖြြဲ႕ဝင္မ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံမႈမ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၃၅၀ ေက်ာ္ကုိ မုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဏာ ဆက္လက္ရယူသြားဘုိ႔အတြက္ မစ္ခ်ဲလက္တီအစုိးရရဲ႕ အလြဲသုံးျပဳမူမႈမ်ား၊ မတရား သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ယူ ျခစားျခင္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့ျပဳမူမႈမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိလဲ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈ အမွတ္အသားျဖစ္တယ္”လုိ႔ သူတုိ႔က ေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။

“မဲမေပးၾကပါနဲ႔။ အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္က ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလုိမ႐ိွ လုိ႔ေျပာၾက” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကုိင္ဆြဲလ်က္ လူထုေတာ္လွန္ေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံမႈ ပုိမုိေပးၾကရန္ လႈပ္႐ွားသူမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။

အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၅ လ ခန္႔ (၂၀၀၉ ဇြန္လမွ ႏုိဝင္ဘာလ) အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားစြာ႐ိွခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားနဲ႔ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ လူ ၂၇ ေယာက္သာ ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္က ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တယ္လုိ႔ အတုိက္အခံမ်ားကေတာ့ ဆုိၾကပါတယ္။ အတုိက္အခံတုိ႔ရဲ႕ မီဒီယာနဲ႔စာနယ္ဇင္းမ်ား အပိတ္ခံရ၊ ဆင္ဆာအထိခံရ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရမႈမ်ား ႐ိွခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္က ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းမ်ားကေတာ့ အာဏာသိမ္းအုပ္စုကုိ ေထာက္ခံတဲ့သူမ်ားရဲ႕ ဖန္တီးသတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(Jelena ေရးသားတဲ့ Failed Elections in Honduras: Peaceful Resistance Boycotted Coup efforts while Repression causes one Dead and Dozens Tortured and Detained သတင္းေဆာင္းပါးကုိ မီွးျငမ္းပါတယ္)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၆

Download PDF – here

Written by Lwin Aung Soe

October 4, 2010 at 6:17 am

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို တကမာၻလံုး ဝိုင္းဝန္း သပိတ္ေမွာက္ၾကစို႔

leave a comment »

Written by Lwin Aung Soe

October 2, 2010 at 9:19 am