Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီကို စတင္ မက်င့္သံုးႏိုင္ပါ

leave a comment »

“စာ​ေပလြတ္လပ္ခြင့္​ ဆိုတာကလည္း​ စည္း​မဲ့​ကမ္း​မဲ့​ ဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္လို႔ မရ​ေသး​ဘူး​ တဲ့​၊​ ဒီမိုက​ေရစီဆိုတာ ဒီနိုင္ငံရဲ့​ ​ေမြး​ကင္း​စ က​ေလး​လိုပဲ ရွိပါ​ေသး​တယ္။ ​ေနာက္​ေတာ့​ တျဖည္း​ျဖည္း​နဲ႔ ​ေလ်ွာ့​ေပါ့​ၿပီး​ေတာ့​ ဥပ​ေဒ​ေတြ ျပ႒ာန္း​ၿပီး​ အဆင့္​ဆင့္​လုပ္လာရင္ ဒီ ဥပ​ေဒ​ေတြဟာ သီး​ျခား​ ဒီလႊတ္​ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္း​စရာမလိုဘဲနဲ႔ တစတစနဲ႔ သူတို႔က ​ေလ်ွာ့​ေပါ့​ၿပီး​ တိုး​လာဖို႔ အ​ေျခအ​ေန ရွိပါတယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။”

(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးမွ ျပန္ေျပာေသာ DVB သတင္း ၇-၉-၂ဝ၁၁ မွ) http://burmese.dvb.no/archives/15253

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဒီနိုင္ငံရဲ့​ ​ေမြးကင္းစကေလးလိုပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာဆိုလိုက္ ရာတြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေနသည္။

  • အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို နဂိုကတည္းကပင္ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔က်က် စတင္ တည္ေဆာက္ ကာစျဖစ္သည္၊ (သို႔မဟုတ္)
  • ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးကာစ ျဖစ္သည္၊ (သို႔မဟုတ္)
  • ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း သိပ္မသိေသးဘဲ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည္။  (သို႔မဟုတ္)
  • ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အသားမက်ေသးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို အကုန္ေပး၍ မျဖစ္ေသး။ ေမြးကင္းစ ကေလးျဖစ္၍ သူ႔အရြယ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အခြင့္အေရးအနည္းငယ္သာ ေပးရသည္။

မည္သည့္အခ်က္သည္ လက္ရွိပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးဆယူႏိုင္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ေမြးကင္းစကေလးျဖစ္ၿပီး ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္၍ မရသည့္အေၾကာင္း မေဝးေသး ေသာ ကာလတခုတြင္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက မိန္႔ခြန္းတခု၌ ထည့္ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုစဥ္ကတည္းက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ယခုေျပာေသာစကားသည္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ထံမွ ဆင္းသက္လာမွန္း ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္သည္။

အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဝင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတဦးအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ေျပာၾကားရာ၌ အစိုးရတဖြဲ႔လံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာဆိုရသည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။ အစိုးရတရပ္တြင္ သမၼတႏွင့္တကြ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစိုးရအာေဘာ္ကိုသာ ေျပာဆိုရေပလိမ့္မည္။ သမၼတႏွင့္တကြ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးတို႔သည္လည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေျပာဆိုသမွ်အေပၚ၌ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ တာဝန္ရွိေနရေပလိမ့္မည္။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ယခုမွပင္ ၾကားဖူးေသာ စကားမဟုတ္မွန္း တကမာၻလံုးက သိရွိထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကပင္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတရပ္လံုးက ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်၊  အဖြဲ႔အစည္း မွန္သမွ်၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွန္သမွ် အေျခအေနေပးလွ်င္ေပးသလို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ရသေလာက္ က်င့္သံုးလာေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတိုင္ ရွိေနေပၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္စနစ္၏ အတိုက္အခံတို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီသည္ ေမြးကင္းစကေလး မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို တကယ္တမ္း မက်င့္သံုးခဲ့သူတို႔မွာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းပင္ နားလည္ႏိုင္ ၾကပါသည္။ အာဏာရွင္တစုတဖြဲ႔မွလြဲ၍ က်န္သူတို႔အားလံုးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပံ့ပိုး ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ေခတ္ဆိုးစနစ္ဆိုး၏ သားေကာင္ဘဝသို႔ မေရာက္ခ်င္ဘဲ ေရာက္ရသူအခ်င္းခ်င္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္တတ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာရန္၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္နာရန္မွာ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလ့လာခဲ့ရသူ၊ မက်င့္သံုးခဲ့ ရသူမ်ားအေပၚ အျပစ္မတင္ရက္ပါ။

က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို နဂိုကတည္းက နည္းနည္းပါးပါးမွ် သိရွိထားလွ်င္ တကယ္တမ္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရေသာအခါ အေတာ္ပင္အဆင္ေျပတတ္ပါသည္။  မသိေသးပါက သိေအာင္လုပ္ဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ စာတတ္ခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းသြားရသည္ ဆိုေသာ ရိုးရိုးစင္းစင္း ဥပမာအတိုင္းပင္။ စာမတတ္သည့္ မိဘက သားသမီးကို ေက်ာင္းပို႔၊ စာသင္ေစေသာအခါ သားသမီးက စာတတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သားသမီး စာတတ္ရံု မွ်ျဖင့္ မိဘက အလိုအေလ်ာက္ စာတတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္တိုင္က်င့္မွ ကိုယ္တိုင္ တရားရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စာတတ္လာရန္၊ အတတ္ပညာတခုရရန္၊ က်င့္ဝတ္တမ်ဳိး လိုက္နာရန္အတြက္ အသက္ႀကီးႀကီး၊ အသက္ငယ္ငယ္ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ ဒီအသက္ဒီအရြယ္ႀကီးေရာက္မွ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီး က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာ တတ္ရန္ ျပင္ဆင္ရသည္မွာ ရွက္စရာဟု မည္္သူမွ မေျပာအပ္ပါ။ ဤကိစၥမ်ဳိးအေပၚ ေမးေငါ့ေျပာဆို ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕သူတို႔သာလွ်င္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ကေလးတေယာက္ ကိုရင္ စဝတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရသည္။ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္လည္း ဝါႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတပိုရွိသူမ်ားမွ လမ္းညႊန္ေျပာဆိုေပးသည္ကို ခံယူရသည္။ ကိုရင္ေလးက လမ္းညႊန္ၾသဝါဒေပးျခင္းကို မခံယူျဖစ္လွ်င္၊ က်င့္ဝတ္နားမလည္ေသာေၾကာင့္ မလိုက္နာျဖစ္လွ်င္ သူသာလွ်င္ အကုသိုလ္ျဖစ္မည္ဟု လိုအပ္သလို ရွင္းျပရသည္။ က်င့္ဝတ္လိုက္နာေနသေရြ႕ ကိုရင္ေလးမွာ ကုသုိလ္ ရေနသည္။ ယင္းသည္ က်င့္ဝတ္လိုက္နာေသာ ကိုရင္ေလးအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီတြင္လည္း ထို႔အတူျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကမာၻသိ ႏိုင္ငံသိ ေၾကညာလိုက္သည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ အျပည့္အဝေပးကာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္သံုးေစရသည္။ အေလ့အက်င့္ မရွိခဲ့၍ ယခုစတင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ အခက္အခဲရွိမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကို  လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္မည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကပင္ စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ထိ ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို  မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့ရသနည္း။ ဤကား သမိုင္းတြင္သည့္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈႀကီးအျဖစ္ ထာဝစဥ္ ရွိေနေပေတာ့မည္။

က်င့္စဥ္တခုကို လိုက္နာရန္ ယခုဆႏၵရွိလွ်င္ ယခုပင္လုပ္ယူႏိုင္သည္။ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေမြးကင္းစကေလး” ျဖစ္၍ လူလားေျမာက္ရန္ အခ်ိန္လိုေသးသည္ဟု တယူသန္စြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ေနာင္မွပဲ က်င့္ယူ ေတာ့မည္၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေနာင္မွပဲ ေပးေတာ့မည္ဟု ဆို၍ မရႏိုင္ပါ။ တဖန္ အျပန္အလွန္အား ျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနမွ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ က်င့္ၾကံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ က်င့္စဥ္တမ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး စနစ္မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး စနစ္ဟုသာ ေျပာႏိုင္ပါမည္။ ဥပမာ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာ မသိမ္းခင္အခ်ိန္ထိ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ ဖူးသည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ျပည္သူတို႔က အစိုးရစနစ္တရပ္ကို မိမိတို႔ႏွစ္သက္ခံယူထားသည့္ အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟူ၍ ရွိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့အာဏာက ျပည္သူ႔ ထံမွ ဆင္းသက္ျမဲ ျဖစ္ေနသေရြ႕ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အင္အားအျပည့္အဝျဖင့္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူတို႔က ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ မဆန္းလွပါ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ျပည္သူေတြ၏အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္မည့္ သမၼတသည္၎၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားသည္၎ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေနရၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တခုလံုးသည္လည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္သာ လႊမ္းျခံဳထားရသည္။

တိုင္းျပည္တခုတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မဆို အေျခခိုင္ခန္႔တည္ျမဲေနေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ လူထုတရပ္လံုးက အဆိုပါႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္သက္ဝင္ကာ ယိုင္းပင္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွသာ ေရရွည္တည္ျမဲႏိုင္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္ရေပလိမ့္ မည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ယံုၾကည္လက္ခံကာ ေထာက္ခံအားေပးေနမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္သြားႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔က ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ လူထုတရပ္လံုး အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္မွ ျဖစ္မည္။ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိမွ ျဖစ္မည္။ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူအားလံုးတို႔ကလည္း စံနမူနာျပကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္မွ ျဖစ္မည္။ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ဆိုင္းထားလွ်င္၊ ခြင့္မျပဳဘဲထားလွ်င္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စကားအတိုင္း “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေမြးကင္းစ ကေလး” ျဖစ္၍ လူလားေျမာက္ရန္ အခ်ိန္လိုေသးသည္ဟု တယူသန္စြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ေနာင္မွပဲ လိုက္နာက်င့္သံုးခြင့္ျပဳလွ်င္ မည္မွ်ၾကာမည္ဟုမခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ေနာင္တခ်ိန္မေရာက္မခ်င္း အခက္အခဲမ်ားစြာကို ပင္ပင္ပန္းပန္း ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အစိုးရတရပ္လံုး ျပဳတ္က်သြားႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို စတင္က်င့္သံုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျပည့္အဝ ေပးအပ္ရပါလိမ့္မည္။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း၊ စစ္တပ္သည္ ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေနရျခင္း၊ အေျခခံမ႑ိဳင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အျပန္အလွန္ထိန္းညိွျခင္း၊ သေဘာမတူ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ အနည္းစုသေဘာကို အေလးအနက္ထား ငဲ့ညွာကာ အမ်ားစုသေဘာကို လိုက္ေလ်ာ ျခင္း၊ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း စသည္တို႔မွာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တန္းတူညီမွ်ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ရယူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မရမက က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစၿပီး ရပိုင္ခြင့္ (ခံစားပိုင္ခြင့္) မေပးလွ်င္ မည္သည့္စနစ္မွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တန္းတူညီမွ်ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိလာၿပီး ယင္းသည္ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈ ျဖစ္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္လွ်င္၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေအာင္ျမင္ေစလိုလွ်င္ တန္းတူညီမွ် မရွိဘဲ မရႏိုင္ပါ။

ထိုနည္းတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မွန္ကန္စြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ ေပးလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် လူသားတိုင္း တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈေအာက္တြင္ မိမိႏွင့္တကြ မိမိ အသိုင္းအဝိုင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေပမည္။

အကယ္၍ တဦးတေယာက္သည္ မတရားစြပ္စြဲခံရမႈျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္မႈေအာက္တြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရပါက ယင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွိမေနျခင္းကို ျပသသည္။ တရားဥပေဒက လူထုလံုျခံဳမႈအတြက္ အမွန္တကယ္ မကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ လည္း ဘဝအညြန္႔က်ဳိးရ၊ သူ၏ စြမ္းရည္ကိုလည္း တိုင္းးျပည္မွ အသံုးခ်ခြင့္ မရ၊ တိုင္းျပည္လည္း သိကၡာက်ရ ျခင္းသာ အဖတ္တင္ေတာ့သည္။

တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ အင္အားႀကီးသူက အင္အားနည္းသူကို အႏိုင္မက်င့္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးလူမ်ဳိးစုက အင္အားနည္းလူမ်ဳိးစုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ အႏိုင္က်င့္လိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားသည္ႏွင့္အမွ် လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ အသိုင္းအဝိုင္းမွတဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထိပင္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစသည္။

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ အစရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း လမ္းမေပၚ ေဆးရိုးလွန္းသကဲ့သို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့မ်ဳိး အသံုးမခ်ရန္ နဂိုကပင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း၊ အမ်ားစု သေဘာကို လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းတို႔ကို လက္ခံရသည္ျဖစ္၍ မည္သူမွ် စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရမည္မဟုတ္ပါ။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျပဳမူသူမွာ ဒီမိုကေရစီကို အနည္းငယ္ နားမလည္သူ (သို႔) ေကာင္းေကာင္း နားမလည္သူ၊ အနည္းအက်ဥ္း မက်င့္ၾကံသူ (သို႔) အျပည့္အဝ မက်င့္ၾကံသူ၊ အမွတ္တမဲ့့ တန္ဖိုး မထားသူ (သို႔) လံုးဝ တန္ဖိုးမထားသူသာျဖစ္၍ ထိုသူ႔အား လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈက အသင့္ေစာင္ႀကိဳေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးမ်ားက အမွန္တကယ္ အျပည့္အဝ ရွိေနေသာအခါ၊ လက္ေတြ႔ တြင္လည္း ထိုအေျခခံဥပေဒက ထိေရာက္စြာ အသက္ဝင္ေနေသာအခါ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ယေန႔ေအာင္ျမင္ ေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔ကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ အရသာကို ခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခိုင္မာေနသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္လည္း အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတဦးခ်င္း၏ အသက္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အသက္ သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတဦးခ်င္းအား အျပည့္အဝ ေပးႏိုင္ေစရန္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းလ်က္ အာမခံထားရပါမည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူတို႔က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပး လိုက္ေသာ အစိုးရဟူသည့္ သမၼတႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးတို႔က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံထားသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အေပၚအေျခခံထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ မိမိတို႔၏ တသက္ႏွင့္တကိုယ္ ရခဲလွစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ လူထု ကိုယ္စားျပဳ ရာထူးမ်ားတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အက်ဳိးရွိရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ရပါမည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ ျပည္သူတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရသည္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ သာျဖစ္ၿပီး ဤသည္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေတာ့သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၁ဝ-၉-၂ဝ၁၁

မွတ္ခ်က္၊ ၁၅-၉-၂ဝ၁၁ ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ သင္ခန္းစာအယူသင့္ဆံုး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားျဖစ္ပါသည္။

Download PDF- Without democratic rights, democracy cannot start

Download Word – Without democratic rights, democracy cannot start

Written by Lwin Aung Soe

September 10, 2011 at 4:27 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: