Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္/ေက်း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ဥပေဒ မရွိသင့္

leave a comment »

ရပ္/ေက်း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ဥပေဒ မရွိသင့္

 

ရပ္/ေက်း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ဥပေဒ ဆိုတာ ရွိကုိမရွိသင္တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ မထားဘဲ ၿမိ့ဳနယ္အဆင့္သာ ထားရတဲ့ အစဥ္အလာကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးပါတယ္။ ၿမိ့ဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေတြဟာ ၿမိ့ဳနယ္အတြင္း ျပည္သူေတြ ေနအိမ္ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္တဲ့ကိစၥ၊ အခြန္ေကာက္တဲ့ကိစၥ၊ စည္ပင္သာယာေရးကိစၥ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ အျခားေဘးဒုကၡမွ ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥ၊ လူမႈေရးအကူအညီကိစၥေတြကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက်ခံၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထားရွိဖြဲ႔စည္းထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့စနစ္က မရိုးမသားနည္းနဲ႔ ျပည္သူတဦးခ်င္းကို ဖိႏွိပ္ဖို႔နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြ ေကာင္းစားဖို႔ ဖန္တီးယူထားတဲ့ စနစ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို လက္မခံရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက တရုတ္၊ ရုရွား ကြန္ုျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြဆီက ပံုတူခိုးခ်လာတဲ့ ဒီစနစ္က်င့္သံုးပံုေတြကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ျပည္သူေတြကို စည္းကမ္းေသဝပ္ေအာင္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေအးခ်မ္းေအာင္၊ လံုျခံဳေရး ဘာညာ အေၾကာင္းျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စရာ မလိုပါဘူး။ ျပည္သူေတြမွာ လုိက္နာရမယ့္ တရားဥပေဒေတြ ရွိထားၿပီးသားပါ။ ျပည္သူေတြ စည္းကမ္းပ်က္ရင္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစရင္ အေရးယူစရာ အတိုင္းမသိ ပိုလွ်ံေနတဲ့ တရားဥပေဒေတြ ရွိေနလို႔ ထပ္ဆင့္ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ထားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ လံုျခံဳေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အပိုင္ရဲစခန္း ေတြက တာဝန္ယူထားရတာပါ။ ေနာက္ထပ္ အပိုလုပ္ေပးစရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။

ျပည္သူေတြအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အကူအညီေပးေရးကို ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ၿမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက တာဝန္ယူရပါတယ္။ ၿမိ့ဳနယ္ရဲစခန္းေတြက သက္ဆိုင္ရာၿမိ့ဳနယ္အတြင္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို တာဝန္ယူရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြက က်င့္သံုးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရး စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံတခုမွာ လက္ေတြ႔က်က် ခံစားရတာျဖစ္လို႔ အတုယူက်င့္သံုးစရာ ေကာင္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကို ျပည္သူေတြကသာ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရပါမယ္။ အစိုးရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဆံုးျဖတ္လို႔ မသင့္ေတာ္၊ လူၾကားမေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူေတြကို ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း လြတ္လပ္မႈမရွိ၊ သမာသမတ္မက်တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက အေရြးခံရသူေတြျဖစ္လို႔ အမွန္တကယ္ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စား ျပဳႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရင္လည္း မွန္ကန္တာပဲလို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် မယံုစားႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါ့ျပင္တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေရာင္ေတာင္ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

“တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေရာင္” ဆိုတဲ့စကားကို ဘာလို႔ သံုးရသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ငန္းသေဘာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနရတဲ့ အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြ ေကာင္းေကာင္း သိနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္မွာေတာ့ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေရာင္ေတာင္ ေမွးမွိန္ရံုတင္ မဟုတ္ဘဲ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မဆက္ဆံလိုသူေတြ၊ ကင္းေဝးေအာင္ ေနခ်င္သူေတြအတြက္ ဒုကၡေတြ႔ဖို႔သာ ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ အထူးအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခုကေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြကို မဆက္ဆံခ်င္တာလဲ၊ ကင္းေဝးေအာင္ ေရွာင္ရွားခ်င္တာလဲ ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူထုကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အေလးအနက္ ထားသင့္ပါတယ္။

အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ဆက္ဆံၿပီ ဆိုကတည္းက အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိေနသေရြ႕ တိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မတိုးတက္သလို တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ၊ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတခုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး တာဝန္ရွိတယ္ဆိုသူေတြကို ခန္႔ထားရတဲ့အတြက္ စရိတ္စက ကုန္က်မႈ ရွိကိုရွိရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတခုတည္းမွာတင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္းမႇာ ၁၃ဝ၅ ခု ရွိေနတာျဖစ္လို႔ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ကုန္က်မလဲ ဆိုတာကို တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက မွ်ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ေတြကို ၿမိ့ဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေတြကေနတဆင့္ လူထုေကာင္းက်ဳိးေတြကို လုပ္ေပးလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ေကာင္းသြားႏိုင္မလဲ ဆိုတာ လူတိုင္းတြက္ဆလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္ ထားသင့္ပါတယ္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အရင္လိုပဲ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနဦးမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ထိပ္ဆံုးကေန ဘာလုပ္လုပ္ အရင္စစ္အစိုးရလိုပဲ လံုးလည္ခ်ာလည္နဲ႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပဳျပင္သင့္တာကို အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔၊ ဖယ္ရွားသင့္တာကို အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔၊ လုပ္သင့္တာေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတုန္းပါ။

လြင္ေအာင္စိုး

၁၆-၁၁-၂ဝ၁၁

Download Word – here

Download PDF – here

Written by Lwin Aung Soe

November 22, 2011 at 4:27 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: