Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Burma’s online videos

ျမန္မာ့အေရး online ဗီဒီယိုမ်ားမွ လက္လွမ္းမီႏိုင္သမွ်ကို စုစည္းထားပါသည္။
Sources
  1. (Save Burma- Vodpod)  http://saveburmanow.vodpod.com/
  2. (LASJP- YouTube) – http://www.youtube.com/profile?user=LASJP
.

Sep
2007

Song Dedicated To Burmese Monks in Protest where inside Burma, boycoting the military regime for brutally beating monks in peaceful demonstration back in first week of September 2007.

Sep
2008

From: yethuthu
Added: July 28, 2007

This song is dedicated to Daw Aung San Suu Kyi and people of BurmaFrom: someonestandbyyou
Added: November 18, 2007

Jul
2008

In memory of 8.8.88, DVB has broadcasted this mtv of the song which was first born 18 years ago. No matter how long the time has passed, menories still remain. These footages prove it strongly.
MFGhiphop

Sep
2008

Black Eyed Peas dedicate ‘Where Is The Love’ to imprisoned Nobel Peace Prize receipient, Aung San Suu Kyi of Burma. Concert took place on July 31, 2006 in Bangkok Thailand, just a few hundred miles from where the Burmese leader was under house arrest! www.TheFreedomCampaign.org
From: ainmat
Added: August 17, 2006

Jul
2008

From: gersing
It’s my three minutes appeal for devastated cyclone victims in Burma.Here are the links I donated to:

UNICEF or Direct Relief International
http://www.google.com/myanmarcyclone/

USCampaignForBurma http://uscampaignforburma.org/index.php

Doctors without borders http://www.doctorswithoutborders.org/...

Note: I am not affiliated to or influenced by any of the above organizatio…

Sep
2007

Daw Aung San Suu Kyi’s Interview!zawmyolwin2272 min 58 sec – Dec 18, 2006″Finally, let me speak directly to all of the people of Burma. Your dream of democracy is not forgotten, nor is it yours to bear alone. America stands with you. We remain with you as your dedicated partner and we will work to hasten the coming of days when you will once again live in freedom, peace and prosperity.” (U.S. D…

Sep
2008

This song is dedicated to the people of Burma fighting for Democracy, Human rights and Freedom from Military Dictatorship.
From: someonestandbyyou
Added: September 29, 2007

ASEAN Foreign Ministers meeting in 2008

Sep
2008

TFBN聲援翁山蘇姬演唱會@台中‧浮現藝文展演空間
Shared from LilingChiu

Jul
2008

From: sawmoechote
NLD (LA) Malaysia

From: myochitmyanmar

From: myochitbamar

Jan
2008

The military junta and NLD held a series of ceremonies to mark the 60th anniversary of independence from the British colonial rule. Source : VOA (Burmese)
The sudden hike in the Satellite fee has worried people in Burma, and they may have to stop using it. Source: VOA (Burmese)
Daw Hla Kyaw Zaw (Burmese Communist Party) in China remarks the unity among the Burmese opposition is necessary for political change in Burma interviewed by Daw Khin Myo Thet (VOA Burmese) Source: VOA (Burmese)

Jan
2008

Burmese people have been under the military regime’s repressive rule for decades. Burma remains the most isolated and poorest country. Source- VOA (Burmese)
Burma’s opposition party has marked the 60th anniversary of independence from Britain. Source: tolimoli

Jan
2008

A documentary produced by Living River Siam – SEARIN. For more information, please visit http://www.searin.org

Dec
2007

အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ၾကားနာပြဲ ၃-၁၂-၂၀၀၇ (ဗီအိုေအ ျမန္မာ)

Nov
2007

Zoya Phan, a refugee from Burma now living in the UK, spoke at this years Conservative party conference in 2007. Her words brought the audience to their feet. View her 2006 speach to the conference here http://www.youtube.com/watch?v=PPbuTd…
(SBS-20/11/07) SBS world news Australia (20/11/07) Regional grouping ASEAN has decided to take a hands-off approach to Burma’s human rights violations.
Southeast Asian leaders have canceled a planned… (more) Added: November 19, 2007

Nov
2007

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂမ္ဘားရီ၊ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ နအဖဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ေတြ႔ဆံုပံု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဗီအုိေအ (ျမန္မာ)မွ တင္ဆက္ထားသည္။

Nov
2007

Children as young as 10 years old are being forced into the Myanmar army, according to a report released today by New York-based group, US rights group, Human Rights Watch.

Nov
2007

IMPORTANT: Please SHARE (inform) about this video to your friends and those who knows about Burma, especially to news reporters. If you own a web site, pleae publish this on your site! One of the world’s most notorious dictators, Than Shwe of Burma (Myanmar) has fled away from its people and away from the seaport, due to the risk of American/UN invasion. Some call him sarcastically as “Sadam…
SBS Documentary released on 29-9-07 including a video footage of how Kenji Nagai was killed.

Sep
2007

ABC news 20070926 late burma video2a

Sep
2007

A bloody crack down by military regime on peaceful pro-democracy demonstrators in Burma has started. Despite bloody crack down, some demonstrators bravely continued their peaceful protests.

Sep
2007

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္သူတို႔အား မိုးသီးဇြန္မွ တိုက္တြန္းခ်က္

Sep
2007

Protests swell in Burma

Sep
2007

The struggle for democracy and human rights in Burma is a struggle for life and dignity. It is a struggle that encompasses our political, social and economic aspirations. The people of my country want the two freedoms that spell security: freedom from want and freedom from fear. (Daw Aung San Suu Kyi, 1991 Nobel Peace Prize Laureate)

Sep
2007

BBC 2007 September 20
Third Day in Rangoon
Buddhist monks all over Burma are today making peaceful walks and launching boycotts on the military regime
Thousands turn out to support Rangoon protests

Sep
2007

SBS Australia TV news on 19/09/07

Sep
2007

Thaegone Sayadaw U Nya Nate Thara. Caster Oil Plant and Teak From Tolimoli YouTubesite
The last interview made by a western media network that was televised nation wide on NBC’s Date Line August 13 th , 2000 .See how much troubles they have to go through just to get the interview with her . 3 years later ( May 30,2003 )She narrowly escaped an assasination attempted made by the present military regime known as SPDC ,and ever since she was locked up until now 08-08-07 . This YouTu…

Sep
2007

Trailer for the upcoming feature documentary about Aung San Suu Kyi and the courageous people of Burma.

Sep
2007

Zarganar and his group perform a “nyeint”. It’s about beggars’ National Conventin. Final part.
Zarnagar and his group perform Beggars’ National Convention. Part 3
Zarganar and his group perform beggars’ National Convention. Part 2
Zarganar and his group perform Beggars’ National Convention

Sep
2007

BBC Television News report from May 2006 details the actrocities carried out by the military government in Burma
SBS is from Australian

Sep
2007

Part 3

Sep
2007

Part 2
Around 3000 protesters participated the Aug 22 peaceful public protest

Sep
2007

The occassion was sponsored by the 88 Generation Students. Most politicians and diplomats attended.
Hle-dan peaceful demonstration was violently cracked down by regime’s thugs. That news was broadcast internally. Here is one of the broadcast in English.

Aug
2007

His last solo protest to hike of fuel prices was held in front of the US Embassy in Burma on August 23
In New YouTube Video Hollywood Star Urges People to Join US Campaign for Burma and Human Rights Action Center
He was arrested in the downtown Rangoon when he started with his company. Only a few minutes, authorities’ thugs violently beat and arrested them.
Su Su Nway led the demonstration. Regime’s thugs broke the peaceful demonstration and arrested some activists. Onlooker seemed to intervene when they found the violent and rude act.

Aug
2007

From 22 August 2007. some protests of about3000 participants started peaceful walk in Rangoon, Burma.
………..
.
.
AUGUST 2007Webcast

RI’s August video webcast features special reports from Burma and Ethiopia.Burma:

Pastor Stephen was forced to pull down his own Christian orphanage by the Burmese authorities

Written by Lwin Aung Soe

January 7, 2008 at 12:30 pm

%d bloggers like this: