Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Archive for the ‘မွတ္သားစရာ’ Category

အသက္ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ လူထုထံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွာစကားပါး

leave a comment »

Written by Lwin Aung Soe

June 19, 2011 at 3:46 am

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ လူထုမိန္႔ခြန္း(စာသား)

leave a comment »

စာသားအေနျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသမွ် အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုၿပီး မွတ္မိလြယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္ဆင့္၍လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးပါ။
ရွာေဖြ ေပးပို႔ေသာ ကီးေဗြလိန္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
လြင္ေအာင္စိုး

Download PDF – DASSK 14-11-2010

လက္ရွွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ေဒၚစု သေဘာထားမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

leave a comment »

၂၅-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာျပသည့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္

 1. ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကို မဲေပးခ်င္သည့္ လူထုအေနျဖင့္ NLD မရွိခ်ိန္မွာ မဲမေပးဖို႔သာရွိ။
 2. အသံလႊင့္ သတင္းဌာန၊ သတင္းစာ၊ မီဒီယာမ်ားမွာ ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈ၊ ျပည္သူလူထုမွ မသိ နားမလည္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ဳိးကို လက္မခံႏိုင္။
 3. တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းကို (ဘီဘီစီ -ျမန္မာ) မွ ၾကားသိရ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္။
 4. ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအ အစရွိ အသံလႊင့္ သတင္းဌာနအားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အားကိုးရ။
 5. ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို အခ်ိန္ကပ္၍ ေၾကညာျခင္းသည္ မတရား၊ ျပည္သူလူထုကို မေလးစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္။
 6. Freedom of expression နဲ႔ freedom of information ၊ သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္၊ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ စသည္မ်ား မပါရွိပဲ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္။
 7. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ အစိုးရကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ။ အဆိုပါ အစိုးရမ်ဳိးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တည့္မတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရမ်ဳိး မျဖစ္၊ ထိုအစိုးရမ်ဳိးသည္ သမတ လႊမ္းမိုးေသာ အစိုးရမ်ဳိး ျဖစ္မည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူလူထုက ေလ့လာဖို႔ သင့္။
 8. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာအခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ ဥပေဒ ပညာေပးမ်ား လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္။
 9. မဲဆႏၵရွင္တဦးက ထိုသို႔ေသာ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မသိပဲ မဲေပးခဲ့လွ်င္ အဓိပၸာယ္ မရွိ။
 10. “ဥပေဒ ဆိုတာ တရားမွ်တ ရမယ္။ လူေတြအားလံုးက (ဥပေဒ ထုတ္သူေတြ၊ ထိန္းေပးရတဲ့ သူေတြကအစ အားလံုး) တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရမယ္။ အခုဟာက ဥပေဒ ကိုယ္တိုင္က တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒကို ထုတ္သူ၊ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရသူေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဥပေဒကို မလိုက္နာဘူး။ ဒါဟာ မင္္းမဲ့စရိုက္ (Anarchy) ျဖစ္ေနတယ္”(ဤသေဘာကို ေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျပင္လည္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)
 11. ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားသင့္၊ ျပည္သူလူထုက မဲဆႏၵရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက တရားမွ်တမႈ မရွိလွ်င္ ယခုလက္ရွိပံုစံအတိုင္း ၿငိမ္ခံမေနပဲ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းႏိုင္။
 12. မဲရံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Monitor) ၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို လူထုအေနျဖင့္ အရင္ဦးစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေနေအာင္ ေျပာဆိုေပးၾကရန္၊ လူထုက ထိုသို႔သိရွိလာမွသာ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ တိုင္တန္းႏိုင္မွာျဖစ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုကို သိရွိေအာင္ ပညာေပးျခင္း (Public awareness) လုပ္ဖို႔ လိုအပ္။

…………………………………………………….

အထက္ပါ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ  Burma Today တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ စကားေျပာမ်ားကို  အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

……….

Written by Lwin Aung Soe

September 7, 2010 at 8:32 am

ဘူးေပါက္နဲ႔ ခပ္တဲ့ေရ

leave a comment »

Unknown Source via email

ဘူးေပါက္နဲ႔ ခပ္တဲ့ေရ

ေနမင္းသူရ (တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတဦး)   /   ၀၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေတာ့မယ့္အေၾကာင္းကို နအဖစစ္အစိုးရက ေၾကညာသြားခဲ့ပါၿပီ။ လမ္းျပေျမပုံ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တခုျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာဟာ ေရရွည္ ေနရာဖယ္မေပးစတမ္း အာဏာကို ရယူသြားမယ့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ပြဲသိမ္းေကာင္း ဇာတ္္လမ္းတပုဒ္ မဟုတ္သလို ျပည္သူ႔အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္လည္း လမ္းဆုံး အဆံုးသတ္ နိဂံုးတခု မဟုတ္ျပန္္ ပါဘူး။ ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္ လမ္းစသစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေျခဆင္းတီးလံုးတခု၊ စစ္တုရင္စကားအရ အဖြင့္ေရႊ႕ကြက္တခု သက္သက္မွ်ပါ။

စစ္အုပ္စုအတြင္း မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာၾကားကေန ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို နအဖတို႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားထင္ထားၾကသလုိ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔ကႏိုင္မွာပါပဲ။ ကန္႔ကြက္တားဆီးေနလို႔လည္း မထူးပါဘူး၊ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ မဲသာ ထည့္ေပးလုိက္ဆုိတာ အဆိုးျမင္သက္သက္ေတြပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတုိ႔ဘက္က အေျခအေနေတြ ေကာင္းေနလြန္းလုိ႔ ပိုင္ႏိုင္ေလာက္္ၿပီ ထင္မွတ္လို႔ ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ကို ေန႔ေကာင္းရက္သာေရြးၿပီး ေၾကညာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ပါတီတိုင္းအတြက္ အခ်ိန္မေလာက္မင၊ စည္႐ံုးေရးဆင္းဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွး၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေစၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔တဖြဲ႔တည္း တဖက္သတ္အႏိုင္ရေအာင္ အခ်ိန္ကိုက္ တက္သုတ္႐ုိက္ ေၾကညာသြားခဲ့တာကိုပဲ ၾကည့္ပါ။

ခရာမတုတ္ခင္ ႀကိဳတင္ေျပးခြင့္ရေနတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ အခုမွ ပါတီ၀င္ စာရင္းတင္၊ နယ္လွည့္စည္း႐ံုးခြင့္ ေလွွ်ာက္ေနရတဲ့ ပါတီငယ္မ်ားအၾကား အေျခအေနဟာ မုိးနဲ႔ေျမပါ။ ႏိုင္ႏိုင္႐ံႈး႐ံႈး ျပန္မေပးစတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတေယာက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး (၅) သိန္းဆိုတဲ့ ေငြပမာဏအတြက္ေၾကာင့္လည္း တျပည္လံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္တာဆိုလို႔ ႀကံ့ဖြံ႔နဲ႔ တစညတုိ႔ (၂) ပါတီသာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ တဖက္ေစာင္းနင္း ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာ့အလယ္ မ်က္ႏွာပန္း မသာတဲ့ ေရွ႕ခရီးကိုဆက္ဖုိ႔ အသည္းအသန္ စီစဥ္ေနတာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နအဖရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားဟာ ခံစစ္အသြင္ ေရာက္ေနတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာပါပဲ။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကရတဲ့ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြေတြအျပင္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိလုိက္တဲ့ စြမ္းအင္စာခ်ဳပ္သစ္မ်ားဟာ စစ္ထိပ္သီးအိတ္ကပ္ေတြထဲ ၀င္သြားမယ့္ (အမ်ဳိးသားထုတ္ကုန္ အစုစု ၀င္ေငြမဟုတ္တဲ့) အလဟႆ ေငြေတြသာျဖစ္သလုိ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ကို္ယ့္ေဆြမ်ိဳး၊ နီးစပ္ရာ ကုမၸဏီေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အၿပီးသတ္္ရသြားေစဖို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကိုယ္တုိင္ စီမံ ခန္႔ခြဲ ေပးေတာ္မူေသာ အထူးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀း (ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ရွိသူကသာ တင္ျပရမယ့္္ အစီရင္ခံစာမ်ဳိးလို) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ခ်က္ အေသးအမြႊားေလးမ်ားဟာလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလို႔ ယူဆလို႔မရႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အႏုတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းသံဃာ၊ တုိ္င္းရင္းသား အတုိက္အခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ခြင့္ မဆုိထားနဲ႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေခ်ာင္ခ်ိခြင့္  နည္းနည္းေလးေတာင္ သူတို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္္မို႔ အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္လုိ႔ ကမာၻက အၿမဲေ၀ဖန္ခ်က္ေပးေနတာပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ပိုင္ႏိုင္ေလာက္မယ္ထင္ရင္ျဖင့္  ဗု္ိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဘက္က ႏုိင္ငံတကာကုိ မ်က္ႏွာလုပ္ဖို႔ရာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအားလံုး လႊတ္ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေလာက္ေရာေပါ့။ စစ္တပ္သာလွ်င္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္ရွိတယ္လုိ႔ အၿမဲယံုႀကည္ေနတဲ့ နအဖတုိ႔အဖုို႔ အရပ္သားေတြနဲ႔ အာဏာကို ခြဲေ၀ဖုိ႔ က်င့္သံုးဖို႔ ေနေနသာသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္း အသားတင္ ေနရာယူထားတဲ့ သူတို႔အေပၚ ျပန္ၿပီးဆင္ေျခတက္ခြင့္ေလးေတာင္ ျပဳခ်င္လိမ့္မယ္မထင္ပါဘူး။ အခုေတာ့ မတတ္သာလုိ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ အတုိက္အခံတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေရရွည္တြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေအာင့္သက္သက္ အလုပ္လုပ္ၾကရပါေတာ့မယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြအားလံုး၊ တခုတည္းေသာ စစ္ဦးစီးမႈေအာက္ ေရာက္ရွိေရး ျပႆနာေတြကလည္း တပိုင္းတန္းလန္း မေျဖရွင္းႏုိင္ေသး၊ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လက္နက္ကိုင္ျပႆနာ အသစ္ေတြလည္း ထပ္ၿပီးေပၚလာႏုိင္ပါေသးတယ္။ စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းမွာ အၿပီးသတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔အေရး ေခါင္းမာေနေသးဆဲ မြန္၊ ကရင္၊ ၀ နဲ႔ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိစၥကုိေရာ နအဖတို႔ ဘယ္လိုဆက္ကုိင္တြယ္မွာလဲ။ ၁၉၉၀ လြန္ ခုႏွစ္ေတြကစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၁၇) ဖြဲ႔နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) နီးပါး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့ေတာင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေျပလည္မယ့္အေျဖ မထြက္တဲ့အျပင္ လမ္းစကိုေတာင္ ရွာမေတြ႔ေသး ရွိေနဆဲဲပဲမဟုတ္ပါလား။ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ အၿပီးသတ္ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အေရးဟာလည္း ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) နီးပါး လက္နက္ေတြကိုင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြရေနတဲ့ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြကို နာမည္တမ်ဳိး (သို႔) အသြင္သစ္တခုနဲ႔ ကာလတခုအထိ ဆက္တည္ရွိေနေစဦးမွာပါ။

တပ္မေတာ္လက္ေအာက္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔လုိ႔ အမည္ခံခုိင္း၊ ယူနီေဖာင္း ေျပာင္း၀တ္ခိုင္း၊  ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ လစာေငြေတြ ထုတ္ေပး႐ံုေလးနဲ႔ နအဖတပ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားႀကီး ျဖစ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လတ္တေလာ ဖြဲ႔စည္းၿပီးႏွင့္တဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ားမွာ ၿငိမ္းအဖဲြဲ႔ သူပုန္ေဟာင္းေတြက ကုိယ္ေသနတ္နဲ႔ကိုယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လာၿပီးလုပ္ေနရျခင္းဟာ မဆီမေလ်ာ္ သဘာ၀မက်လွတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုပါ။

ကြပ္ကဲမႈ တခုတည္းေအာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာေတာင္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ကြာျခားလြန္းလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BDR) တပ္နဲ႔ ဘဂၤလားၾကည္းတပ္တုိ႔အၾကား တင္းမာၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၅-၂၇) ရက္အတြင္း တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။ ေအာက္ေျခထု မေထာက္ခံတဲ့ စစ္တပ္ဘက္က ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မႉးႀကီး အပါအ၀င္ အရာရွိေပါင္း (၆၃) ဦး ေသဆံုးၿပီး က်န္ (၇၂) ဦးက ကေန႔အထိတိုင္ ပစ္ခတ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားကို  နအဖတို႔ နမူနာ ယူသင့္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ေနခုိင္းၿပီး လစဥ္ ရိကၡာ/လစာ ထုတ္ေပး႐ံုကလြဲလို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြကို အခုအထိ အမိန္႔၊ တာ၀န္ေတြေပး စစ္ဆင္ေရး၀င္ခိုင္းလို႔ မရႏုိင္ေသးပါဘူး။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွာ ပူးတြဲေပးထားတဲ့ နအဖအရာရွိ၊ အရာခံေတြေတာင္ တျဖည္းျဖည္း အက်င့္ပ်က္လုိ႔ လာေနပါၿပီ။ သဘာ၀ခ်င္းမတူတဲ့ တပ္ (၂) ခု ကို စုစည္းေပါင္းစပ္ထားတာမုိ႔ စစ္တပ္က လာတဲ့ လူေတြနဲ႔ သူပုန္ေဟာင္းမ်ားအၾကားမွာ အျမင္ခ်င္းလည္း မတူညီၾကပါဘူး။ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္္အဆင့္ထိျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ထပ္ယူရဦးမွာလဲ။

ဒီအေတာအတြင္း နယ္ျခားေစာင့္က တပ္ေျပး ဘက္ေျပာင္း စတဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး။ အခ်င္းခ်င္းၾကား မေက်လည္မႈေတြေၾကာင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအၾကား လုပ္ႀကံ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ တသီႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့အျပင္ လက္သည္မဲ့ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြလည္း တစတစ ခပ္စိပ္္စိပ္ ျဖစ္ပြားေနဆဲပါ။ စုဖြဲ႔မႈေကာင္းၿပီး ထုထည္ႀကီးမားေနတဲ့ ရန္သူကို ျပန္႔က်ဲသြားေအာင္လုပ္၊ ေခ်မႈန္းပစ္တဲ့ စစ္ေရးနည္းပရိယာယ္အတုိင္း ျပည္တြင္းသူပုန္ေဟာင္းမ်ားအေပၚမွာ က်င့္သံုးလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းမွသာ ေျပလည္သြားမယ့္ ကိစၥတရပ္ပါ။ အခုေတာ့ ထာ၀ရၿငိ္မ္းခ်မ္းတဲ့ လမ္းစမရွာေဖြဘဲ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္္မီးေတာက္ႀကီးကေန ျပန္႔က်ဲသြားတဲ့ မီးပြားမီးေတာက္ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ကို ေရာက္ေအာင္ နအဖတုိ႔ တမင္ ဖန္းတီးခဲ့ၾကပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္အားလံုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ လက္ေ၀ခံေတြဆီ လႊဲအပ္ထားႏွင့္္္ၿပီး ျဖစ္သလုိ ျပည္တြင္းက ကုန္သည္၊ ပြဲစားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား၊ အလတ္လႊာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ လူထုတရပ္လံုးရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ ခြၽတ္ၿခံဳက်၊ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံၿပီး ရင္းႏွီးစရာမဲ့၊ ေန႔ျပန္တိုး၊ မတ္တိုး (ေခ်းေငြတေသာင္းမွာ ေန႔တုိင္း တေထာင္ႏႈန္း ေလးဆနီးပါး တလအတြင္း ျပန္အတုိးဆပ္ေနရတဲ့စနစ္) မ်ားအၾကား ေန႔စဥ္ အေႂကြးႏြံ နစ္ေနၾကတဲ့အျဖစ္နဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ လူမႈစီးပြားျပႆနာမ်ား၊ မေျပလည္တဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္မ်ားကိုသာမက ကမာၻအႏွံ႔ အလုပ္ကုိင္ရွာေဖြဖို႔ ထြက္ခြာေနၾကဆဲ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ ေျဖရွင္းေပးေရး၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး … စတဲ့  ျပႆနာေတြကလည္း နအဖတုိ႔အတြက္ တသီတတန္းႀကီး ရွိေနတုန္းပါ။

အာဏာအလႊဲအေျပာင္းမတုိင္မီ ကိုယ္ရသင့္တဲ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆူပူဆႏၵျပေနတာ၊ တိုးတုိးၿပီး အမႈစြဲဆို တင္ျပလာေနတဲ့ လယ္သိမ္းခံ လယ္သမားမ်ားနဲ႔ ကေလးစစ္သားမ်ား ျပႆနာ၊ အလုပ္သမားအေရး၊ ပင္စင္စား ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားရဲ႕ ခံစားခြင့္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား … စသည္ျဖင့္ အမႈေပါင္းစံုဟာ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီျပႆနာမ်ားကို ဆက္ၿပီး ေခါင္းခံေျဖရွင္းမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတာေႀကာင့္ လူတန္းစား လူ႔အလႊာေပါင္းစံုဟာ နအဖတို႔ဆီမွာ အခုကတည္းကိုက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုို ဆႏၵျပေနၾကျခင္းပါ။

ဒီကိစၥေတြထက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ဆက္တြြဲကိစၥေတြက နအဖတို႔ စစ္အုပ္စုအတြင္း ျပႆနာမ်ားပဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ သမၼတဟာ  ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး အာဏာခြဲေ၀မႈ အပိုင္းမွာေတာ့ တပ္ကို ကိုင္ထားသူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သာလွ်င္ ပိုအခရာ က်ပါလိမ့္မယ္။ လုိအပ္ရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႀကီးထဲမွာ ဒီကိစၥကို ထည့္ၿပီး ေရးဆြဲ ထားမိခဲ့တာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအေနနဲ႕ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ဖို႔ လုိအပ္လာပါၿပီ။ သူ႔အေနနဲ႔ တပ္ကို ဆက္ကိုင္မွာလား၊ သမၼတပဲ သြားလုပ္မလား။ သမၼတ တက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ တပ္ကို ဘယ္သူ႔လက္ထဲ စိတ္ခ်လက္ခ် အပ္ထားခဲ့ရမလဲ။ သူကိုယ္တုိင္ အလံုးစံု ယံုၾကည္ရသူကေရာ ဘယ္သူရွိႏိုင္မလဲ။ ဒီတေန႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းကို ပြဲထုတ္ၿပီး ေနာင္တေန႔မွာ ဒု-ဗုိလ္္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြကို ပစားေပး၊ ေနာက္တေန႔မွာက်ေတာ့ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ကို သူေကာင္းျပဳ … စတဲ့ တပ္တြင္း ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းဟာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဘယ္သူကိုမွ အႂကြင္းမဲ့ မယံုၾကည္ဘူးဆုိတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအေနနဲ႔ တပ္ေတြကိုပဲ ေနာက္ကြယ္ကေန ဆက္ကိုင္ေနခ်င္ေသးသပဆိုရင္ျဖင့္ ဘယ္သူ႔ကို သမၼတ ခန္႔ထားမွာလဲ။ ျဖစ္လာမယ့္ သမၼတနဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ အၾကားမွာ  ညိႇႏႈိင္းဆက္စပ္လုိ႔ မရခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတဲ့ ‘သို႔ေလာ သုိ႔ေလာ’ ျပႆနာေတြဟာ နအဖအတြက္ ျဖန္႔ထြက္စဥ္းစား ေတြြးေတာစရာေတြပါ။ ေျပာရရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အုပ္စုအတြက္ ပြဲသိမ္းေကာင္း ေအာင္ပြဲတခု မဟုတ္ႏုိင္သလုိ ေလာေလာဆယ္ေရာ ေနာင္အတြက္ပါ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိေသးတဲ့ ေအာင္ပြဲသက္သက္ပါ။

ဒီထက္ပိုဆုိးတာ သူတို႔ေရးဆြဲမိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ ကိုယ္ပဲ ျပန္ၿပီး ဒုကၡေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြပါ။ အာဏာေလာဘေဇာေၾကာင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရ အျမင္ေတြ မကြဲေသာ္လည္း၊ စည္းလံုးမႈအပိုင္းမွာ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံေၾကာင့္ တပ္တြင္း အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲသြားေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အထင္အရွား ျဖစ္ေပၚေနပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ မ၀င္ရေသးဘူး၊ ေဘာင္းဘီခြၽတ္ခံရမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ေအာက္ေျခ ဒု-ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တုိ႔ အၾကား ပူညံပူညံ အသံေတြက ထြက္ေပၚလာေနပါၿပီ။ ပိုလွ်ံေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအျပင္ အမည္ခံ႐ံုသက္သက္၊ ႀကံဖန္ရာထူးေပးဖို႔ ထြင္ထားတဲ့ (ကစထ) မႉးလို အဆင့္အတန္းေတြ၊ စစ္ဘက္ကေန အရပ္ဘက္ တိုက္႐ိုက္သြားၿပီး ရာထူးႀကီးေတြရေစမယ့္ ၀န္ႀကီး၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္နဲ႔ သံ႐ံုး တာ၀န္ခံ၊ စစ္သံမႉး … စတဲ့ အခြင့္အေရး ရာထူးမ်ဳိးေတြကို စစ္ထိပ္သီးမ်ားအဖို႔ ေနာင္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ခြင့္ ရွိပါ့မလား။

လတ္တေလာ ၂၀၁၀  ေရြးေကာက္ပြဲကာလတခုအတြက္ အခုလိုမ်ဳိး ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြ လ်ာထားၿပီး ထုတ္ပစ္လုိက္တာသာမဟုတ္၊ ေနာင္တႀကိမ္ လာဦးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရန္အျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲ ထည့္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေနာက္ထပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒု-ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားႀကီး တပ္ထဲက ထပ္ထုတ္ႏုတ္ဖို႔ ရွိလာႏိုင္ပါေသးတယ္္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး အခုေရာ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရြးခဲ့မိလို႔ အေရြးမခံရဘဲ ျပဳတ္သြားခဲ့ရင္ လက္ရွိရေနတဲ့ လစာနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြအျပင္ ကား/အိမ္ စတဲ့ အေဆာင္အေယာင္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ဆံုးမယ့္ကိန္းမ်ဳိး (သို႔) ႐ႈံးမယ့္ျမင္းကို ေလာင္းမိတဲဲ့အျဖစ္မ်ဳိး လက္ရွိ နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စတင္ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနၾကပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြလည္း မ်က္ခံုးလႈပ္၊ ရင္ထုၿပီး ဆုိ႔နင့္ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳေနၾကရကုန္ပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ လစ္ဟာကြက္ေတြကို ၾကားျဖတ္အစိုးရမဟုတ္တဲ့ စစ္အစိုးရကိုယ္တုိင္ အတင္းအဓမၼလုိက္ၿပီး အာဏာစက္နဲ႔ ပိတ္ဆို႔ ကာကြယ္ေပးေနရဆဲ၊ တုတ္ျပ ဓားမုိး ေထာင္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ … စတဲ့ နည္းမ်ဳိးစံု က်င့္သံုးေနရဆဲမုိ႔ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ရာ ႀကီးၾကပ္ေပးမယ့္သူ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေတာင္ တုပ္တုပ္မွ မလႈပ္၀ံ့တဲ့ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ဘ၀ကို ေရာက္ေနခဲ့ရပါၿပီ။ တင္ျပလာတဲ့ အမတ္ေလာင္းစာရင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္ခြင့္မရွိဘဲ စရဖ (ေခၚ) ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ၾကား၀င္ အက်ဳိးေဆာင္ စစ္ေဆးေပးေနၾကတာကို ၾကည့္ရင္ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုယ္တုိင္ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ SP တုိ႔ လက္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းမွ်တမႈဆုိတာဟာ ဘယ္လုိအရာမ်ဳိးပါလိမ့္။

လမ္းၫႊန္ေျမပံု (၇) ခ်က္အရ (၁၃) ႏွစ္ၾကာ ဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာကိုပဲ လိုရာေတြ ဆြဲထည့္ရင္း ေရွ႕ေနာက္ မဆီမေလ်ာ္ေတြျဖစ္၊ ဒါေတြကို ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖို႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ႐ုပ္ျပသက္သက္၊ အာဏာနဲ႔သိကၡာမရွိ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ၾကားျဖတ္ အစုိးရတရပ္မရွိလို႔ တည္ဆဲ နအဖအစုိးရ ကိုယ္တုိင္ ၾကား၀င္ျပန္ပါေတာ့လည္း ဘက္လိုက္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ ကမာၻက ေျပာတာခံေနၾကရပါၿပီ။ အဓမၼနည္း၊ ညစ္နည္း၊ လိမ္နည္းမ်ား အစံုစုံနဲ႔ နအဖတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲေရွ႕ခရီးကို ဆက္ၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။

စစ္တပ္ရဲ႕ထံုးစံအတုိင္း အရာရာကို တရားမွ်တမႈထက္ အႏိုင္ရဖို႔သာ အဓိက ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ေရဘူးေပါက္တာ မလို၊ ေရပါတာပဲ လုိခ်င္တယ္လို႔ နအဖတပ္ထဲမွာ အၿမဲ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီမူအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးၿပီး၊ အထက္ကို လိမ္ညာတင္ျပၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္ထဲမွာလုိ ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေပၚမွာ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီသစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္္ပါေၾကာင္း လိ္မ္လည္စာရင္းျပလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိ တည္ဆဲ အစုိးရဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေနၿပီး အနာဂတ္မွာ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတရပ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ့္အေၾကာင္းကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေႂကြးေၾကာ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ နအဖတပ္မေတာ္ႀကီးရဲ႕ က်င့္သံုးေနက် ေခါက္႐ုိးက်ဳိး ထံုးစံမ်ားအတုိင္း စည္းစနစ္က်က် သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းမလုပ္ဘဲ ဘူးေပါက္နဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ခပ္လာတဲ့ ေရတုိင္းဟာ သံုးလုိ႔မေကာင္းတဲ့ ေရဆိုးမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။   ။

ေနမင္းသူရ (တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတဦး)

…………..

Written by Lwin Aung Soe

September 7, 2010 at 8:29 am

မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီ

leave a comment »

မ်ဳိးခ်စ္ ေရးထားတဲ့ “မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီ” ဆိုတဲ့ ပို႔စ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါေတာ့ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး သင္ခန္းစာေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး သတိျပဳမိပါတယ္။ စာေကာင္းတပုဒ္အျဖစ္နဲ႔ “မွတ္သားစရာ” က႑မွာ ထားရွိၿပီး မူရင္း website ကို သြားဖို႔ အဆင္မေျပသူေတြအတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီ

မ်ဳိးခ်စ္

Source – http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2009-09-16-01-33-04/6055-2010-08-04-08-53-57

အခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ E-Mail ေတြထဲမွာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ျဖစ္တဲ့ “ အာ႐ုဏ္ဦး မွာ ပြင့္တဲ့ၾကာ “ ဆိုတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္ကား နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ေတြရဲ့ ေဝဖန္မႈ အျပစ္တင္မႈ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြကို အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရပါတယ္။ အျပစ္တင္တဲ့သူေတြအားလံုး အဓိကထားၿပီး တိုက္ခိုက္ေနၾကတာကေတာ့ ဒီကားမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကို ဆိုတာလဲ သတိထားမိလာပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီကားမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ထုတ္လုပ္သူ စတဲ့ ပါတ္သက္ရာပါတ္သက္ေၾကာင္း အားလံုးကို အေမရိကန္ သံအမတ္ဆီထိ စာေရးၿပီး American Visa ပိတ္ဆို႔ ဖို႔ နဲ႔ Sanction ထဲမွာ ထည့္သြင္းဖို႔ထိ ႀကိဳးပန္းအားထုတ္လာၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအထိလဲ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲကေျပာခ်င္ေနတာေတြကို ခ်ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မ႐ိွတာရယ္ ေျပာရမွာ အားနာေနတာေတြရယ္ ေပါင္းၿပီး နႈတ္ဆိတ္ေနမိခဲ့ပါေသးတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔တျခားစာေတြပါ ထပ္ဖတ္မိလာတာရယ္ ဒီကားထဲမွာ ပါခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ကိုယ္စား စိတ္ထဲ ႐ႈပ္ပြလာလို႔ မတရားတာျမင္ရင္ မေနႏိုင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ေမြးရာပါ ဝါသနာအရ ေျပာစရာ႐ိွတာေတြကို ေျပာရပါေတာ့မယ္။

……

ကဲ …..

တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ့ ဆိုၿပီး မိုင္ေထာင္ခ်ီၿပီး အေဝးႀကီးကေန ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး သမားႀကီးတို႔ေရ

ေပၚလစီကား တစ္ကား႐ိုက္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္ကေန ဘယ္လို စၿပီး ဘာေတြ ဘယ္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လို ပါတ္သက္လာတယ္ ပါဝင္လာတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္ပြားပံုအဆင့္ဆင့္ကို မိတ္ေဆြတို႔ ျပည္ပက ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးေတြ သိၾကပါရဲ့လား

မသိရင္ နားေထာင္ပါ ေျပာျပပါ့မယ္

အစိုးရက အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ခ်င္တဲ့အခါ သို႔ မဟုတ္ သိမ္းသြင္းခ်င္တဲ့ အခါတိုင္းမွာ လူထုဆီ အေပါက္ေရာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကကို အၿမဲ အသံုးခ်ေလ့႐ိွပါတယ္ ဒီေတာ့ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ Plot ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကို ေခၚၿပီး Project အေနနဲ႔ တာဝန္ေပးပါတယ္

ဒီေနရာမွာ ဟိုးတုန္းက မဆလ ေခတ္ထဲက ေန ခုထိ ဘာမွ မကြာျခားေပမယ့္ အာဏာကိုသံုးၿပီး အက်ပ္ကိုင္မႈကေတာ့ နအဖ လက္ထက္မွာ ပိုမိုျပင္းထန္တင္းက်ပ္ လာခဲ့ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကလဲ ႐ုပ္႐ွင္ အစည္းအ႐ံုးမွာ တာဝန္႐ိွသူေတြကေနတဆင့္ သူနဲ႔လဲ ပုလဲနံပသင့္တဲ့သူ ဒါမွ မဟုတ္ သူတို႔ကို အၿမဲ ဖားေနတဲ့သူ စစ္ အေတြ႔အႀကံဳ႐ိွသူ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးဦး ကို ဆက္သြယ္ၿပီး တာဝန္ေပးပါတယ္

ဒီ Process မွာ သူတို႔ ေ႐ြးေနက်လူေတြကေတာ့ နဲနဲေလး ပါဘဲ ဦးတင္သန္းဦး ဦးျမသန္းစံ တို႔လို စစ္ဘက္နဲ႔ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြကို သူတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့႐ိွပါတယ္ အခါအားေလ်ာ္စြာလဲ သူတို႔ ကို လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ ေငြရေပါက္ အႀကီး အက်ယ္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး တစ္ခုခု ေတာင္းထားတဲ့ ဗိုက္နာေနတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုလဲ ေ႐ြးတတ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေျပာစရာ႐ိွတာက အဲ့ဒိလို ကမ္းလွမ္းခံရတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာဟာ သူတို႔ နဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့လူဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ သိပ္ Push မလုပ္ပါဘူး ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ က ပညာေပးသြားတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သူတို႔ သေဘာေပါက္ထားပါတယ္

ဥပမာ

ဟယ္လီေကာ့ပတာ ၂ စီးေလာက္နဲ႔ Over The Sky Shot ေတြ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး႐ိုက္တာမ်ိဳး၊ တစ္ရက္ထဲနဲ႔ ျပတ္ရမယ့္ Scene ကို ၃ ၄ ၅ ရက္ၾကာေအာင္ ဆြဲထားတာမ်ိဳး၊ ေစ်းအရမ္းႀကီးတဲ့ ေဟာ္တယ္ေတြ မွာ ေနထိုင္တည္းခိုခနဲ႔ အစားအေသာက္စားရိတ္ ေတြကို ပံုမွန္ထက္ ပိုမ်ားေအာင္ ႐ႈတင္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ တမင္ လုပ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳးဆိုတာေတြ က ဘာမွ လဲ ေသခ်ာ သက္ေသျပလို႔မရဘဲ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ခံလိုက္ရတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္

ဒီေတာ့ တစ္ခါ မဆလေခတ္ တုန္းက သူတို႔က ပုတ္ျပတ္ေစ်းနဲ႔ ႐ိုက္ခိုင္းဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကည့္ျပန္ေတာ့လဲ မေအာင္ျမင္ျပန္ပါဘူး

ဒါ႐ိုက္တာက ေငြနဲ႔ ျပန္မကလိရရင္ အခ်ိန္နဲ႔ ျပန္ကိုင္တုတ္လို႔ရပါတယ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မႀကိဳက္လို႔ ဘာေၾကာင့္ ညာေၾကာင့္ ျပန္႐ိုက္ရမယ္ ဆိုတာကို ပိပိရိရိ နဲ႔ လုပ္လိုက္ရင္ သူတို႔ ပို စိတ္ညစ္ရပါတယ္

ဒါေတြေၾကာင့္ သူတို႔က ဒါ႐ိုက္တာ ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ကို ဖားတဲ့သူကိုဘဲ ခိုင္းခ်င္ပါတယ္

အဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါဘဲ သူတို႔ကို ျပန္မညစ္မယ့္ ဖားေနတဲ့လူေတြ သူတို႔ ႏိုင္စားလို႔ရတဲ့သူေတြကိုဘဲ သူတို႔ သံုးခ်င္ပါတယ္

ဒါေပမယ့္ ဒါ႐ိုက္တာ ပိုင္းမွာကေတာ့ အ႐ြယ္အရ လူႀကီးပိုင္းေတြက မ်ားတဲ့ အတြက္ ခုတေလာက်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔ ဆရာဝန္က နားခိုင္းထားလို႔ အေမာေဖါက္ေဖါက္ေနလို႔ အဟြတ္ အဟြတ္ ဆိုၿပီး လွလွေလးျငင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျငင္းဖို႔က ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အဖိုး ဒါ႐ိုက္တာ ဦးႀကီးျမင့္ ဆိုရင္လဲ ျမန္မာ့အသံကေနလႊင့္ဖို႔ ရဲအဖြဲ႕ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔အတြက္ ဆံုရပ္ကႏၱာရဝတီ ဆိုတဲ့ကား ေနာက္ဆံုး႐ိုက္ေပးၿပီးကထဲက အသက္ႀကီးလာတာ အေၾကာင္းျပၿပီး သူတို႔ ခိုင္းလာတိုင္း အသာေလး ၿငင္းခဲ့တာ ကြယ္လြန္သည္အထိပါဘဲ။

ဒီလိုမ်ိဳး ေနေနခဲ့ၾကတဲ့ၾကားထဲမွာေတာင္မွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ခ်ိဳ႕ဆင္ေျခမေကာင္းဘဲ ျငင္းမိလို႔ ရိပ္မိသြားတဲ့အခါ သူတို႔ကို ေနာက္ ထပ္ကားေတြမွာ ဇတ္လမ္းခြင့္ျပဳခ်က္တင္တာကစၿပီး ျငင္းပစ္တာမ်ိဳး ဖလင္ေခတ္တုန္းက ဖလင္ပါ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ခ်မေပးတာမ်ိဳး အဆိုးဆံုးက အဲ့ဒိဒါ႐ိုက္တာ ႐ိုက္တဲ့ကား ဘယ္ေလာက္ဘဲေကာင္းေကာင္း အကယ္ဒမီ ဆန္ကာတင္စာရင္းထဲမွာ မထည့္ရဘူး လို႔ တားျမစ္လိုက္တာမ်ိဳးေတြလုပ္တတ္ပါတယ္။

ကား႐ိုက္ၿပီးေတာ့လဲ ဆင္ဆာတင္တဲ့ အခါ တမင္တကာညစ္ၿပီး အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဘာမွ မဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ ဥပမာ မင္းသမီး လည္ပင္းဟိုက္တယ္၊ မင္းသားက ႏိုင္ငံျခားစာေတြပါတဲ့ တီ႐ွပ္ဝတ္ထားတယ္၊ Background နံရံေပၚက အ႐ုပ္က သ႐ုပ္ပ်က္တယ္၊ ဒီ Scene ထဲက အေနာက္မွာ တီးထားတဲ့ တီးလံုးက ျမန္မာသံစဥ္ကို အေနာက္တိုင္းတူရိယာ နဲ႔ တီးထားတယ္၊ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ ( မွတ္ခ်က္။ ။ ဒါေတြ အထူးသျဖင့္ သားစိုး အသိဆံုးပါ ေမးၾကည့္ၾကပါ )

ဒါမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ႀကံဳဖူးမွာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။  ခံစားတတ္မယ္လည္း မထင္ပါဘူး

မိတ္ေဆြတို႔က တေန႔တေန႔ ေဝဖန္ေရးဆရာ တျဖစ္လဲ “ အဆိုးျမင္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ “ ကိုဘဲ က်င့္သံုးေနၾကတာကိုး

သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္း မွာက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါ႐ိုက္တာေတြ ထက္ အသက္ကလဲ ငယ္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ဆင္ေျခေပးလို႔မရပါဘူး

ဗီဒီယိုေတြ က် တစ္လ ၃ ၄ ကား႐ိုက္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ သူတို႔ကား႐ိုက္ဖို႔ တစ္ပါတ္ ေလာက္ကို က်ေတာ့ ျငင္းမယ္ဆိုရင္ လူမႈေရးအရလဲ ခက္သလို ကိုယ့္ကို ဒီတစ္ခါ ျငင္းထားမိလို႔ အမ်က္ေတာ္႐ွၿပီး ျပန္ေဆာ္မယ့္ အကြက္ေတြကိုပါ ေၾကာက္ရပါတယ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ က်ေတာ့ သူတို႔ၿငိွဳးေတးထားတဲ့ သူနဲ႔ ႐ိုက္မယ္ ဆိုတာနဲ႔ ဇတ္လမ္းကေန စၿပီး ပိတ္တာလဲ ႐ိွသလို သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ၿငိလိုက္မိလို႔ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္ကူးခြင့္ပါ ဘလိုင္းႀကီး အပိတ္ခံလိုက္ရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ႐ိွပါတယ္

( တျခားမၾကည့္ပါနဲ႔ ဦးေမာင္ ( ကိုေက်ာ္သူ ) အသိဆံုးပါ )

ဒီေနရာမွာ မိတ္ေဆြတို႔ သိထားဖို႔ လိုတာတစ္ခုက အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ အဖို႔ အႏုပညာ နဲ႔ လုပ္စားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရတာဟာ ထမင္းအိုးကြဲတာ တစ္ခုတင္ မဟုတ္ပါဘူး ကိုယ့္ လက္ေတြ ေျခေတြ လွ်ာေတြကို ျဖတ္ပစ္ၿပီး မ်က္ေစ့ေတြ ထိုးအေဖါက္ခံလိုက္ရသလိုပါဘဲ ဒိထက္ဆိုးတဲ့ အျပစ္ေပးျခင္းခံရတာ မ႐ိွပါဘူး

နဂိုထဲက ပိုက္ဆံခ်မ္းသာလို႔ ဝင္ေငြ ရပ္တန္႔သြားတာက အေၾကာင္းမဟုတ္လဲ ကုိယ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခြင့္မ႐ိွေတာ့တာဟာ ေငြနဲ႔လဲဝယ္ၿပီး အစားထိုးလို႔မရတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္ခုဆိုတာ အႏုပညာသမားတိုင္း တူညီစြာ နားလည္ထားၿပီးသားပါ။

ဒါကို သိတဲ့ အစိုးရကလဲ အႏုပညာသမားေတြရဲ့ Weak Point ကို အၿမဲ အညွာကိုင္ၿပီး ပညာေပးေလ့႐ိွပါတယ္

ဒီေတာ့ ဘယ္ ႐ုပ္႐ွင္ ၊ ဂီတ ၊ စာေပ ၊ သဘင္ အႏုပညာသမား မွ အစိုးရ နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ မၿငိခ်င္ မၿငိရဲ ၾကပါဘူး

ဒါဟာ လူသားတစ္ေယာက္မွာ ျဖစ္သင့္တဲ့ လူသားပီသတဲ့ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ တစ္ခုအျပင္ အေျခအေနရဲ့ ဖန္တီးမႈအရ လိုအပ္စြာ ျဖစ္လာတဲ့ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ေပၚလစီကား ႐ိုက္ရတာကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကေရာ ေက်နပ္ေနၾကတယ္ ထင္ပါသလား။

နာမည္ႀကီးႀကီး မႀကီးႀကီး Actor ေတြတိုင္းဟာ လူထဲက လူေတြပါဘဲ လူေတြလိုဘဲ ေတြးၿပီး လူေတြလိုဘဲ ခံစားတတ္ၾကပါတယ္

ပထမတစ္ခ်က္က ဒီလိုကားေတြ႐ိုက္ရင္ ျပည္သူေတြ ပရိသတ္ေတြ ေဝဖန္ၾကမယ္ ပ်က္ရယ္ျပဳခံရမယ္ ဆိုတာနဲ႔႔႔ အခုလိုဘဲ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးသမား သူရဲေကာင္းႀကီးေတြက ေလလံုး မိုးလံုး ေတြနဲ႔ ၂ ျပားမတန္ေအာင္ ႐ံႈ႕ခ်တာ ခံရမယ္ ဆိုတာ အင္တာနက္ ကို အားလံုး သံုးေနႏိုင္တဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ အားလံုး သိၿပီးသားပါ

ဒုတိယ တစ္ခ်က္က အစိုးရက မင္းသားမင္းသမီးေတြကို ပိုက္ဆံက်ေတာ့လဲ အျပင္မွာ ကား႐ိုက္တဲ့ေၾကးမ်ိဳးလဲ မေပးပါဘူး

သူတို႔႐ိုက္ခ်င္တဲ့ ရက္ ကို အတင္း ညိွခိုင္းၿပီဆို လက္ခံၿပီးသားတျခားကားေတြကို ျပန္ရက္ခ်ိန္းရပါတယ္

ဒီေတာ့ တစ္ခ်ို႕ကား႐ိုက္ေတြ ဆို လက္လႊတ္လိုက္ရတာမ်ိဳးေတြ ႐ိွပါတယ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ခက်ေတာ့လဲ အစိုးရ က မုန္႔ဖိုးေလာက္ေတာင္ ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး အဲ့လို ေပးတာ မေက်နပ္လို႔လဲ ဘယ္သူမွ တိုးၿပီး မေတာင္းရဲပါဘူး။ ႐ိုက္ေပးဖို႔ေတာင္ မၿငင္းရဲတဲ့ဟာကိုး။ ဒီေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအရ လဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြမွာ နစ္နာ စရာဘဲ ႐ိွပါတယ္

ဒါ့ေၾကာင့္ ေပၚလစီကားေတြ မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြရဲ့ အမူအရာေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ပါ

အၿမဲ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ စိတ္မပါတပါ နဲ႔ ၿပီးစလြယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းက လူအခ်င္းခ်င္း သိၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ စီးပြားေရး အရလဲ အက်ိဳးမ႐ိွ

အႏုပညာအရလဲ ဘယ္ေတာ့မွ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရမွာ မဟုတ္

ကံမေကာင္းရင္ လူပါ အမုန္းခံရမယ့္ ေပၚလစီကား ႐ိုက္တဲ့အလုပ္ကို စိတ္မွန္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တိုင္း လံုးဝ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ျငင္းလို႔ကလဲ မရေအာင္ By Force နဲ႔ အမိန္႔ေပးသလို ခိုင္းလာတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနတာရယ္

ျငင္းလိုက္မိလို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြက ကိုယ့္ ဘဝတစ္ခုလံုး ထိခိုက္သြားႏိုင္တဲ့အခါ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကို ေအာင့္အည္းၿပီး ျမန္ျမန္ၿပီး ၿပီးတာဘဲ ဆိုၿပီး လုပ္ေပးလိုက္ၾကရတာပါဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္ခုေျပာေနတာက သ႐ုပ္ေဆာင္အမ်ားစုရဲ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ိွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မွန္ေတြပါ

ဒါေပမယ့္ ေပါ့ေလ သ႐ုပ္ေဆာင္တိုင္းက တစ္စိတ္ထဲ တစ္ဝမ္းထဲ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး

စုန္းျပဴးဆိုတာ အလႊာမ်ိဳးစံုမွာ ႐ိွပါတယ္

ဘယ္ေတာ့မဆို အေျခအေန ကိုၾကည့္ၿပီး သာတဲ့ဘက္ေျပးကပ္တတ္တဲ့ ဆိတ္ဟိုဒင္း လို သာယာစား တဲ့ လူေတြလဲ မ႐ိွဘူး မဟုတ္ဘူး ႐ိွပါတယ္

အဲ့ဒါေတြကလဲ အေၾကာက္လြန္တာရယ္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈရယ္ ၂ ခုေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတြပါ

ဒီလို စာရိတၱ ယိုယြင္းမႈေတြ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ မွာလဲ လူတိုင္းေလာက္ နီးနီး ျဖစ္ေနၾကရတာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္႐ွင္း မျပေတာ့ပါဘူး။

ဘယ္လိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို သာယာစား ေတြ ေဖၚလံဖား အႏုပညာ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ၿပီး ႐ိုက္စားလုပ္တဲ့သူေတြ လက္တစ္ဆုပ္စာကို တိုက္ခိုက္ခ်င္တာနဲ႔ လႊဲေ႐ွာင္လို႔မရတဲ့ က်န္တဲ့ လူေတြအားလံုးကိုပါ ဝါးလံုးမစင္သုတ္ၿပီး ရမ္းတာကေတာ့ ပညာမဲ့တဲ့ တစ္ဖက္သတ္က်လြန္းတဲ့ အယူအဆတစ္ခုပါဘဲ

ပိုဆိုးတာက ဒီလိုေဝဖန္ေနတဲ့ သူေတြကိုၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လဲ ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္ရင္း အစိုးရရဲ့ ဓါးသြားေအာက္မွာ အသက္ေအာင့္ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ့ သူေတြ တစ္ေယာက္မွမ႐ိွပါဘူး

ျပည္ပမွာ တိုင္းတပါးက ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးမွန္သမွ် ရယူထားၿပီးသား ၊

ျမန္မာျပည္ အစိုးရရဲ့ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ Remote Country ေတြမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့သူေတြခ်ည္းပါဘဲ

ဒီေတာ့ အဲ့ဒိလိုလူေတြ ထထေအာ္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္တာ တစ္ခုက သူတို႔ကိုယ္တိုင္လဲ ဒီအစိုးရကိုေၾကာက္လို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ အေဝးႀကီးလာေနေနၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းက အႏုပညာသမားေတြလို အစိုးရနဲ႔ ပဝါတစ္ကမ္း လက္တစ္လွမ္းကေန အရိပ္ၾကည့္ကေနရတဲ့ သူေတြကို ထစ္ခဏဲ႐ိွ သတၱိမ႐ိွသူေတြ ျပည္သူကိုသစၥာေဖါက္သူေတြ ၈ ေလးလံုး ကိုသစၥာေဖါက္သူေတြ ဆိုၿပီး အမည္စံုတပ္ေနတာ လံုးဝ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႔ေထာက္ၿပီးဓါးစာခံ အလုပ္ခံေနရတဲ့သူ တစ္ေယာက္ကို စစ္ေျမျပင္မွာေတာင္ ပစ္ခြင့္မ႐ိွပါဘူး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာသမားေတြကိုလဲ ဒီလိုဘဲ အာဏာ ဆိုတဲ့ဓါးနဲ႔ေထာက္ၿပီး
ဓါးစာခံခိုင္းေနတာ သိရက္နဲ႔ ပစ္လိုက္တဲ့ စြဲခ်က္ျမွားေတြမွာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ တယူသန္ဆန္တဲ့ အတၱရဲ့အဆိပ္ေတြ စြန္းထင္းေနပါတယ္

အဲ့ဒိလုပ္ရပ္က ဘာနဲ႔တူသလဲ ဆိုေတာ့ မ်က္ေစ့ေ႐ွ႕မွာ လူတစ္ေယာက္ ေရနစ္ေနတာကို လူေတြဝိုင္းၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့အထဲက လူတစ္ေယာက္က က်န္တဲ့ သူေတြကို

“ ဆင္းကယ္ၾကပါေတာ့လား ခင္ဗ်ားတို႔ လူစိတ္မ႐ိွဘူးလား ဒီလိုဘဲ ၾကည့္ေနၾကေတာ့မွာလား “ ဆိုၿပီး

သူကိုယ္တိုင္ၾကေတာ့ ဆင္းမဆယ္ဘဲနဲ႔ ရပ္ၾကည့္ေနသူအခ်င္းခ်င္းျပန္ၿပီး အျပစ္တင္ေဝဖန္ေနတာနဲ႔ တူေနပါတယ္ ဒါဟာ တကယ္တမ္းဆို ႐ွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္ ငတံုးပါ ႏိုင္ငံေရးလဲ နားမလည္ပါဘူး

ကၽြန္ေတာ္ ငေၾကာက္ပါ စစ္လဲ မတိုက္ရဲပါဘူး အေသလဲ မခံရဲ အသားလဲ အနာမခံရဲ ေထာင္က်လဲ မခံရဲပါဘူး

သတၱိလဲမ႐ိွပါဘူး ရန္ျဖစ္ရမွာလဲေၾကာက္ပါတယ္ ေသြးျမင္ေတာင္ေခါင္းမူးပါတယ္

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မေၾကာက္တာ ေတြလဲ႐ိွပါတယ္

အမွန္တရားကိုရင္ဆိုင္ဖို႔

အမွန္တရားဘက္က ေ႐ွ႔ေနလိုက္ဖို႔

အႏုပညာေလာကကို ကာကြယ္ဖို႔ ေတြေပါ့

အႏုပညာသမားေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ မေၾကာက္ခဲ့ပါဘူး

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုျပန္ေတြးမိလာပါတယ္

ေတာခို ေက်ာင္းသား ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုတဲ့ လူေတြ အေၾကာင္း ေပါ့

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ဆိုတာ ေနရာ (၂) ခုထဲမွာဘဲ ႐ိွပါတယ္

ပထမ တစ္မ်ိဳးက ျမန္မာျပည္က ေထာင္ေတြထဲမွာပါ

ကိုသူရ တို႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္ …… တို႔လို ေထာင္ဆိုတာ ဂ်ိဳနဲ႔လားေဟ့ဆိုတဲ့ ရဲရဲေတာက္ အာဂလူေတြပါ

ဒုတိယ တစ္မ်ိဳးက ျမန္မာျပည္နယ္စပ္က ေတာအုပ္ေတြထဲမွာ

အစာေရစာ ငတ္တစ္လွည့္ ျပတ္တစ္လွည့္ နဲ႔ ေျချပတ္ ေပါင္ျပတ္ ဘဝနဲ႔ ငွက္ဖ်ား ဆိုတာ ဂ်ိဳနဲ႔လားေဟ့ ဆိုၿပီး ငါမေသေသးသ၍ တိုင္းျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး မရေသးသ၍ ဒီ အစိုးရကို ဦးမညြတ္ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ သူေတြပါ

အဲ့ဒိ လူေတြ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းေလးစားပါတယ္ ဆိုတာ ရင္ထဲက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေျပာပါရေစ

အဲ က်န္တဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားပါ ဆိုတဲ့ သူေတြ အားလံုးဟာ တနည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ဒီ ဒုကၡ ႏွစ္ခုလံုးကို မခံႏိုင္လို႔ မခံရဲလို႔ ကိုယ္လြတ္႐ံုးထြက္ခဲ့တဲ့သူေတြခ်ည္းပါဘဲ

ပိုၿပီး႐ွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၈၈ တုန္းက ေတာခိုခဲ့တဲ့သူေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ႏိုင္ငံေရးတကယ္ လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ အနစ္နာခံခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ မဟုတ္ပါဘူး

လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလဲ သူတို႔ ေမြးဖြားလာကထဲက ပါတ္ဝန္းက်င္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဘဝရဲ့ အေမာနဲ႔ က်ပ္တည္းမႈ မၾကည္ျဖဴမႈ ျငဴစူမႈေတြ ေလာကဓံ ရဲ့ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ေတြၾကား မွာ အလူးအလဲ ပင့္သက္႐ိႈက္ခဲ့ရတဲ့သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ရေတာ့ အဲ့ဒိတုန္းက ၈၈ အေရးအခင္းကို ခုတုန္းလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ရရင္ ႏိုင္ငံျခားကို ပိုက္ ဆံ မကုန္ဘဲ သြားလို႔ရမယ္ ဆိုၿပီး ေတာခိုတယ္ဆိုတာကို ယၾတာေခ်သလို လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ မနည္းဘူးဆိုတာ အဲ့ဒိတုန္းက လူေတြ အားလံုး ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာျပဖူးပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာ ေတာခိုခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေတြထဲက ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ေျပာျပခဲ့တဲ့ စကားေတြပါ။

အဲ့ဒိလို တိုင္းျပည္ကေန အစိုးရလက္ေအာက္က ရတဲ့နည္းနဲ႔ ႐ုန္းထြက္ခဲ့တဲ့သူေတြကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္က အျပစ္တင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး

ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒိထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္မပါခဲ့ဘူး အဲ့ဒိလိုေတာ့ ၈၈ ကို ခုတံုး မလုပ္ခဲ့ဘူး ဆိုေပမယ့္

အစိုးရ ကိုေၾကာက္လို႔ ေထာင္ထဲမွာ ျပန္ေနရမွာေၾကာက္လို႔ အေမရိကားကို Passport နဲ႔ Visa နဲ႔ လူလိုသူလို ေရာက္လာခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ လဲ Coward ( သူရဲေဘာ နည္းတဲ့ ေကာင္ ) တစ္ေကာင္ဆိုတာ ဝန္ခံပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခု ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့သူေတြ အသံေကာင္းဟစ္ေနတဲ့ ပံုစံက

“ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ေထာင္ထဲမေနရဲလို႔ အစိုးရကို ေၾကာက္လို႔ ျပည္ပမွာ တရားဝင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနေနတာ

က်ဳပ္တို႔မွာ အစိုးရကို ေၾကာက္ပိုင္္ခြင့္႐ိွတယ္

ခင္ဗ်ား တို႔ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တေျမထဲ ေနေနရေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ မွာ ေၾကာက္ခြင့္မ႐ိွဘူး

အစိုးရ ခိုင္းတာကို ျငင္းရဲရမယ္ ဖီဆန္ရဲရမယ္ ေတာ္လွန္ရဲရမယ္ ေထာင္ခ်လဲ ခံရဲရမယ္ ဘဝပ်က္တာလဲ ခံရဲရမယ္

ဒီလိုမွ မလုပ္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးဟာ အစိုးရကိုေထာက္ခံတဲ့ သူေတြ

ထမင္း႐ွင္ ျပည္သူေတြကို သစၥာေဖါက္တဲ့ အႏုပညာသမားေတြ သတၱိမ႐ိွတဲ့ သူေတြ “ လို႔ ေျပာေနသလိုပါဘဲ။

ဒါဟာ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာမ႐ိွတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ဆန္လြန္းတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုပါဘဲ

ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ လိုသလား ပိုသလား ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။

ဒီ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့ သူေတြဟာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းလဲ တည့္ေအာင္မေပါင္းႏိုင္ၾကဘူး အခ်င္းခ်င္း လွည့္ပါတ္ ခြပ္ေနၾကတယ္ လစ္တာနဲ႔ သူမ်ားေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႔ ထိုးေနၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး သမား မဟုတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္က ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အမွန္အတိုင္း နဲနဲေလးေဝဖန္မိလိုက္တာနဲ႔ က်ီးကန္းေတြလို ဝိုင္းအာ ဝိုင္းဆိတ္ၾကတယ္။

ဒါဟာ ျဖစ္သင့္တဲ့ နည္းလမ္းက်တဲ့ ပံုမွန္တဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မဟုတ္ပါဘူး

ေနာက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ လူမႈေရးျဖစ္ေစ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ အခါတိုင္း

“ ငါ နဲ႔ မတူ ငါ့ ရန္သူ “ ဆိုတဲ့ မတရားတဲ့ မူႀကီး ကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးေနၾကတယ္

သူ႔အျမင္ ကိုယ့္ အျမင္ ဆိုတာမ်ိဳး ႏွစ္ဖက္မွ် ေတြးေပးတဲ့စိတ္

ကိုယ္ခ်င္းစာေပးတဲ့ ရင့္က်က္တဲ့ ပညာ႐ိွ စိတ္မ်ိဳး မေမြးႏိုင္ၾကဘူး။

အဆိုးဆံုး တစ္ခုကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူေတြတကယ္တမ္းျပႆနာ ၾကံဳလာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားလံုး တက္ညီလက္ညီနဲ႔ အစိုးရကို အျပစ္တင္တဲ့ Statement ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ လွိမ့္လွိမ့္ၿပီးထုတ္ယံု အသံေကာင္းဟစ္ယံုကလြဲၿပီး တစ္ကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လဲ ျပည္သူေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ဘာအကူအညီမွ ေပးႏိုင္တာလဲ မဟုတ္ဘူး။

တကယ္တမ္း လိုအပ္လာေတာ့ ျပည္သူေတြ ဒုကၡ ကို ျပည္သူေတြ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္တဲ့ သူေတြကဘဲ လက္ေတြ႔ ဝိုင္းဝန္းေျဖ႐ွင္းသြားရတာခ်ည္းပါဘဲ။

နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္တုန္းကလဲ ဒီလိုပါဘဲ…

ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္သြားတဲ့ ေရျပတ္လပ္မႈတုန္းကလဲ ဒီတိုင္းပါဘဲ…

မယံုရင္ အဲ့ဒိ 2007 နဲ႔ 2010 ျပကၠဒိန္ေတြရဲ့ ေန႔စြဲ အလိုက္ အင္တာနက္မွာ ျပန္႐ွာဖတ္ၾကည့္ပါ

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ထားတဲ့ Statement ေတြ ေဖါေဖါသီသီႀကီးေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိလူေတြ လွဴထားတဲ့ အလွဴခံျဖတ္ပိုင္းဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ တစ္႐ြက္တေလ ေတြ႕ရင္ေတာင္ ကံေကာင္းတယ္ မွတ္ပါ။

ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေျပာမ်ားၿပီး အလုပ္နည္းေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။

အဆိုးဆံုး Attitude တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္ဘဲ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ ေပးခဲ့ တစ္ခါေလး အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ မလိုက္ေလ်ာလိုက္မိတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းကို “ ျပည္သူ တိုင္းျပည္ အမ်ိဳးသားေရး “ ဆိုတာမ်ိဳး စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ရန္သူႀကီးေတြလို ထၿပီး ရန္လုပ္တတ္ၾကတယ္။

ဒီလိုလုပ္တာေတြက မ်ားလြန္းလာေတာ့ ေတာ္ယံုလူေတြကလဲ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုရင္ ေဝးေဝးကေ႐ွာင္ခ်င္လာတာ မဆန္းဘူးေလ။

ခုခ်ိန္ထိ စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ံႈးနိမ့္ေနတာလဲ ဒီလိုအမူအက်င့္ေတြေၾကာင့္က အဓိကပါဘဲ

တကယ္တမ္းက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ့္သူဆိုတာ ပညာတတ္တာ မတတ္တာထက္

အဓိကက လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္ရမယ္ လူတစ္ဖက္သားကို ကိုယ့္ကို ေလးစား႐ိုေသ ခ်စ္ခင္ လာေအာင္ အေျပာေရာ အလုပ္နဲ႔ပါ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း႐ိွရမယ္

ဒီလို အရည္အခ်င္းေတြ အေမစု ဆီမွာ အျပည့္႐ိွတယ္ ဒါေၾကာင့္လဲ သူ႕ကို အစိုးရက လူေတြ နဲ႔ ျပန္ေတြ႕ခြင့္ မေပးခ်င္ေတာ့တာလဲ အားလံုးအသိပါဘဲ။

ခုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုရင္ လူေတြ ေလးစားခ်စ္ခင္ ဖို႔ မေျပာနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ပြဲေတြလမ္းေတြမွာေတြ႔ရင္ အေရာတဝင္ ေမးထူးေခၚေျပာ ေလာက္ေတာင္ မလုပ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္သြားၾကတယ္။

အဲ့ဒါဟာ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ လူမႈေရးည့ံဖ်င္းတယ္ဆိုတာ ျပေနတာဘဲ။

ဒီလို အဆိုးျမင္၊ အတၱႀကီး၊ တစ္ဘက္သတ္ဆန္တဲ့သူေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ နဲ႔ လူထုကို တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာလဲ။

ဒီလိုလူေတြ အာဏာရသြားရင္ ခုလက္႐ိွ အစိုးရထက္ေတာင္ ဆိုးဦးမယ္လို႔ဘဲ ယူဆစရာျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္တမ္းက ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လူသား (၃) မ်ိဳးဘဲ ႐ိွပါတယ္

(၁) အမာခံ အစိုးရဘက္ေတာ္သား

အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မ်ား နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ မိသားစုေတြ

အစိုးရနဲ႔ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာရင္း အစိုးရလူလံုးလံုးႀကီးျဖစ္သြားသူေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။

(၂) အစိုးရ ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနသူ ( ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏိုးသူမ်ား )

ဒါကေတာ့ လက္႐ိွျပည္တြင္းမွာဘဲ တရားဝင္ေနထိုင္ေနရင္း အစိုးရမတရားလုပ္သမွ်ကို ငံု႔ခံမေနဘဲ ေထာင္က်က် ဘာက်က် ဆိုၿပီး ရဲရဲႀကီး ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ကိုသူရတို႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ ေနာက္ၿပီး NLD အဖြဲ႔ဝင္ လူႀကီး လူငယ္ေတြ တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ အျခားအျခားေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

(၃) ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို လံုးဝ စိတ္မဝင္စား မပါတ္သက္ခ်င္သူ ( Neutral )

တစ္ခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားခ်င္ေသာ္လည္း ျပႆနာတက္မွာေၾကာက္တာရယ္ ကိုယ့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးက ပို အေရးႀကီးေန ၊ ခက္ခဲေနတဲ့ အတြက္ ဘယ္ဘက္မွ ဝင္မပါဘဲ အသာၿငိမ္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ…

ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ လုပ္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးဂု႐ုႀကီး ဆိုသူေတြအတြက္ ဒီလူ ၃ မ်ိဳးကို ေသခ်ာ နားလည္ရမွာက…..

နံပါတ္ (၁) လူေတြဟာ ကိုယ့္ဘက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ပါလာဖို႔ မလြယ္ေတာ့ေအာင္ကို အစိုးရက ေငြနဲ႔ ေခ်ာ့ အာဏာနဲ႔ ေျခာက္ထား တဲ့ Brain Washed လုပ္ၿပီးသား Permanently Programmed Beings လို႔ ေခၚလို႔ရသူေတြပါ

ဒီလူေတြကို သြားစည္း႐ံုးေနလို႔ ကၽြဲပါးေစာင္းတီး ျဖစ္ယံု အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းယံုဘဲ ႐ိွမွာပါ

ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ့ ( ၁၅ ) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္႐ိွတယ္ ဆိုပါေတာ့

နံပါတ္ (၂) လို လူေတြက အင္မတန္ ေလးစားထိုက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ

ဒါေပမယ့္ ခက္တာက အစထဲက အဲ့ဒိလိုလူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ အင္မတန္နည္းပါးတဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာေတာင္ မ႐ိွတဲ့ အေရအတြက္ေလးေလာက္ဘဲ႐ိွပါတယ္ ဒီ႔အျပင္ အဲ့လိုလူေတြထဲမွာမွ လႈပ္ႏိုင္႐ွားႏိုင္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္ေတြ အားလံုးနီးနီးက ေထာင္ထဲမွာကိုး ၊

ေထာင္ျပင္မွာ ျပန္လႊတ္ထားတဲ့ သူေတြၾကေတာ့လဲ ကိုယ္တိုင္ေတာင္ လႈပ္လိလႈပ္လဲ့ နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ကေလးနဲ႔ဘဲ တင္းခံထားရတဲ့ ဇရာေထာင္းစျပဳေနတဲ့လူႀကီးပိုင္းေတြ ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြက သူတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာေပမယ့္လို႔ လူႀကီးေတြက အစိုးရနဲ႔ ခြန္အားၿပိဳင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အ႐ြယ္ေတြ ေရာက္ေနၿပီေလ။

ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ့ ( ၀.၀၀၀၀၀၀၁ရာခိုင္ႏႈန္း ) ေလာက္ဘဲ႐ိွပါလိမ့္မယ္

နံပါတ္ (၂) လိူလူေတြကို အစိုးရက ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲက ငွက္ကေလးေတြလို အပိုင္ခ်ည္တုပ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့အျပင္

ေနာက္ေပၚလာမယ့္ ဒီလူေတြေျခရာလိုက္နင္းမယ့္ လူငယ္ေတြ ေၾကာက္တတ္ေအာင္ လဲ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ေအာင္ ဆံုးမျပထားျခင္းနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ထားၿပီးသားပါ။

နံပါတ္ (၃) လိုလူေတြကသာတိုင္းျပည္ရဲ့ အဓိက အေရးအႀကီးဆံုးလူေတြျဖစ္ပါတယ္

သူတို႔ဟာ လမ္းခုလတ္မွာ ေတြေဝေနတဲ့သူေတြ

ဘက္မေ႐ြးရေသးတဲ့…  ဘယ္ဖက္ကမွမရပ္တည္ရေသးတဲ့…  သူေတြ

ဒီလူေတြဟာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ရဲ့ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္တဲ့အခါမွာ အဓိကအက်ဆံုးလူေတြပါဘဲ

ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔က တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးရဲ့ အမ်ားဆံုးေသာလူဦးေရ ျဖစ္တဲ့ ( ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ) ေလာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ

စနစ္ ေျပာင္းလဲ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီလူေတြ ကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးႏိႈင္စြမ္း႐ိွဖို႔ က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္

ဒီအခ်က္ေတြကို နအဖကလဲ ႀကိဳသိထားၿပီးသားပါ

ဒီေတာ့ နံပါတ္ (၃) လိုလူေတြ မ်ားေလ အစိုးရႀကိဳက္ေလပါဘဲ

ဒီေနရာမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးသမား ေတြကလဲ သူတို႔ရဲ့ ေ႐ွး႐ိုး အစဥ္အလာ ယံုၾကည္မႈအတိုင္း

နံပါတ္ (၁) ေတြကို ဂုဏ္ျပဳတယ္ ခ်ီးမႊန္းခန္းဖြင့္တယ္

နံပါတ္ (၂) ေတြကို ကဲ့ရဲ့႐ံႈ႕ခ်မယ္ စာနဲ႔ အေျပာနဲ႔ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္တယ္

အဲဒိမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ က်ဴးလြန္ေနက် မဟာ အမွားႀကီးေတြကေတာ့…

နံပါတ္ (၃) ေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါလာေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲနဲ႔ သူတို႔ကို မေထာက္ခံမိတာနဲ႔ ငါနဲ႔ မတူ ငါ့ရန္သူ ဆိုတဲ့ ပံုစံ နဲ႔ ဆက္ဆံတယ္ ရန္႐ွာတယ္ စကားလံုးေတြနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တယ္…

အဲ့ဒိေတာ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္လာလဲ ဆိုရင္ နံပါတ္ (၃) ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕က နံပါတ္ (၁) ေတြျဖစ္ကုန္ၾကတယ္

ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္တဲ့သူကို ေလာေလာဆယ္ အစိုးရက ရန္မ႐ွာဘူးေလ သူတို႔ကို  ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကသာ တစ္ခ်ိန္လံုး တိုက္ခိုက္ေနတာဆိုေတာ့ ၾကာလာေတာ့ အစိုးရဘက္ကေနတာ အႏၱရာယ္ လဲကင္း အက်ိဳးေတာင္႐ိွေသးတယ္ လို႔ျမင္လာေရာ။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သလဲ ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို အေမစု တို႔လို မစည္း႐ံုးႏိုင္လဲ ဆိုရင္ အဲ့ဒိ အခ်က္က အဓိက ပါဘဲ။

ခုလဲ ဆိုးတာက Celebrity ဆိုတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ တိုင္းဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ ကိုရ႐ိွထားလို႔သာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရ႐ိွခဲ့ၾကတာပါ

လူေတြကို မိမိဖက္ပါေအာင္ စည္း႐ံုးတဲ့အခါ အႏုပညာသည္ေတြနဲ႔ စည္း႐ံုးတဲ့နည္းက အျမန္ဆံုး နဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး ဆိုတာကို စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ေနေအာင္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ နအဖေခါင္းေဆာင္ေတြက သိထားၿပီးသားပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ “ အာ႐ုဏ္ဦး မွာ ပြင့္တဲ့ၾကာ “ ဆိုတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္ကား ထဲမွာ လက္႐ိွ လူႀကီးလူငယ္ ျပည္သူေတြ အားလံုးႀကိဳက္ၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ အားလံုးကို ထည့္သြင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းထားတာကိုၾကည့္ပါ။

ခုဒီလို ကားမ်ိဳးထြက္လာတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္သူလူထုက ေပၚလစီကားမွန္းသိေနတဲ့ အတြက္ ဒီေလာက္ႀကီးလဲ ထူးျခားၿပီး မေျပာင္းလဲသြားသလို သူတို႔ အရင္ထဲက ခ်စ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကိုလဲ မုန္းမသြားၾကပါဘူး

အားလံုးက နဂိုအတိုင္းဘဲ ႐ိွေနၾကတာပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္ ခု ျပည္ပက ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ လုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္က ႐ုပ္႐ွင္ အႏုပညာသည္ ေတြ အားလံုးကို နံပါတ္ (၃) ေနရာကေန နံပါတ္ (၁) ေနရာကို အတင္းေျပာင္းခိုင္းလိုက္တာပါဘဲ။

တကယ္ဆို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာသမားေတြကို တည့္ေအာင္ေပါင္းၿပီး သူတို႔ကေနတဆင့္ လူထုကို ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္ရမယ့္ အစား မိမိရဲ့ အင္အားအႀကီးမားဆံုး လက္နက္ တစ္ခုကို မိမိကိုယ္တိုင္ဘဲ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကတာပါဘဲ။

လြတ္လပ္၊ ေခတ္မွီ၊ ပြင့္လင္းတဲ့ အေမရိကား လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ သမၼတ ကအစ အႏုပညာသမားေတြကို တည့္ေအာင္ေပါင္းရပါတယ္။ သူတကယ္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈ႐ိွတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ ျမင္ေအာင္ ေနျပျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ့ ေမတၱာကို ရယူႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို American ေတြေတာင္ ခုထက္ထိ လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး က်င့္သံုးေနရဆဲပါဘဲ။

ဒါေတြ အားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေတြ႕နဲ႔ ဘဝကေပးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကို အေျခခံၿပီးေျပာျပတာပါ

အားလံုးနဲ႔ေတာ့ တစ္ထပ္တည္းက်ခ်င္မွက်ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေတာ့ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ခု ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္ေနတဲ့ Campaign ႀကီးဟာ ကေလးဆန္ၿပီး တရားမွ်တမႈမ႐ိွဘဲ

ဘာေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မွလဲ ရမွာ မဟုတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြဖြဲ႕သင့္သူကို ရန္သူျဖစ္သြားေစတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ဘဲ ျမင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လက္႐ိွ “ အာ႐ုဏ္ဦး မွာ ပြင့္တဲ့ၾကာ “ ဇတ္ကားမွာ ပါဝင္ခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာသမားေတြ အားလံုးကို ဝါးလံုးမစင္သုတ္ၿပီး ရမ္းသမ္းထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့သူေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဒီကားမွာ ပါတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ မွန္ကန္ ျခင္း ႐ိွမ႐ိွဆိုတာ ဇာတ္လမ္းေရးသားသူ (သို႔မဟုတ္) ဇာတ္လမ္း ကိုပံုစံသြင္းၿပီး ေရးခိုင္းသူ ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ နဲ႔ စကားေျပာေတြကို ေရးသားညႊန္ၾကားတဲ့သူ မွာဘဲ တာဝန္႐ိွပါတယ္။

႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ ဒါ႐ိုက္တာေတာင္မွ အစိုးရက “ ေရာ့.. အင့္.. ဒါကို ဒီလို ဒီလူနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ေပး လွ်ာမေ႐ွ နဲ႔ “ ဆိုလဲ ႐ိုက္ေပးရမွာပါဘဲ။

မင္းသားမင္းသမီးေတြကလဲ “ ဒီအခန္းမွာ ဒါေျပာ “ လို႔…  ဒါ႐ိုက္တာ သင္ေပးတဲ့အတိုင္းေျပာရတာပါ

အားလံုးကို ျခံဳၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကားရဲ့ သမိုင္းကို လြဲမွားစြာ တင္ျပထားမႈဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ နဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္တဲ့အတြက္ သူတို႔မွာ ဘာအျပစ္မွ မ႐ိွပါဘူး။

မမွန္ကန္တဲ့ သမိုင္းကို ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေအာင္ေရးသားဖို႔ ခိုင္းေစခဲ့သူ အစိုးရမွာသာ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္႐ိွပါတယ္

ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေရးသမား အာဇာနည္ ႀကီးမ်ား လုပ္သင့္တာက ျမန္မာျပည္ကို ေပၚတင္ျပန္သြားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ နဲ႔ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္က ဒီကားျပေနတဲ့ ႐ဳပ္႐ွင္႐ံုေတြတိုင္းရဲ့ေ႐ွ႕မွာ မားမားႀကီးရပ္ၿပီး ခု ျပည္ပကေန ေျပာေနတဲ့ ေလႀကီး မိုးႀကီးစကားေတြ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ အားရပါးရသြားေအာ္ၾကသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ဒီစာကိုေရးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ တိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖါက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်င္လဲရပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္က

ကိုယ့္ ဓမၼ ကိုယ္ ယံု

ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္သန္႔

ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ ေနတဲ့သူပါ

ျပႆနာ မ႐ိွပါဘူး

တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကိုသစၥာေဖါက္ခဲ့တဲ့သူေတြကေတာ့

၈၈ ထဲကေန ဒီေန႔ထိ ခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ့ဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡပင္လယ္ထဲမွာ ထားခဲ့ၿပီး ကိုယ္လြတ္႐ုန္းထြက္လာခဲ့တဲ့ …

၂၂ ႏွစ္လံုးလံုး Statement ေတြအမ်ားႀကီး ထုတ္ခဲ့တာကလြဲလို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဘာမွ အက်ိဳးမျပဳခဲ့တဲ့ …

ဘာအႏၱရယ္မွ မ႐ိွတဲ့ အေဝးႀကီးက အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဇနီးမယား သမီးသား နဲ႔ ႀကီးပြားၿပီး ေလာကစည္းစိမ္ကို အျပည့္ခံစားမူးယစ္ရင္း အခြင့္ႀကံဳတိုင္း လူျမင္ကြင္းမွာ.. အင္တာနက္ထဲမွာ.. လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြကို အသံေကာင္းဟစ္ရင္း ေလထုေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ လုပ္စားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့ သူေတြပါဘဲ။

မွတ္ခ်က္။ ။ စာေတာ္ေတာ္ ႐ွည္သြားတဲ့အတြက္ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ခ်င္သလို

အခ်ိန္ယူၿပီး ဖတ္ေပးတဲ့ အတြက္လဲ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

ေလးစားခင္မင္စြာျဖင့္

မ်ိဳးခ်စ္

Aug 3rd, 2010

http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2009-09-16-01-33-04/6055-2010-08-04-08-53-57

Written by Lwin Aung Soe

August 5, 2010 at 1:18 pm

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား (နားေထာင္ၾကပါ)

leave a comment »

ဥၾသသံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား (KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး ဆီမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

..

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေတြကို နားေထာင္ၾကပါ။ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ရင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားရင္၊ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေပးရတာကို ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုရင္၊ ၿပီးေတာ့ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးျမွင့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာၾကပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၾသဝါဒေတြေလာက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ေကာင္းတာ၊ ျပည့္စံုတာ မရွိပါ။
(My facebook comment )

The world’s most corrupt governments

leave a comment »

The world’s most corrupt governments

November 18, 2009

Berlin –

— Afghanistan and Iraq, which receive billions of dollars a year in U.S. and other foreign support, are among the world’s most corrupt governments, a monitoring group said in a report released Tuesday.

“The results demonstrate that countries which are perceived as the most corrupt are also those plagued by long- standing conflicts, which have torn their governance infrastructure,” Transparency International said in its annual Corruption Perceptions Index report.

The report measures perceived levels of public sector corruption in 180 countries, drawing on surveys of businesses and experts. The United States is listed as the 19th least corrupt nation, with the report raising concerns about the lack of government oversight of the financial sector.

The report found that the most and least corrupt countries were:

The world’s most corrupt governments:

1. Somalia

2. Afghanistan

3. Myanmar

T4. Sudan

T4. Iraq

6. Chad

7. Uzbekistan

T8. Turkmenistan

T8. Iran

T8. Haiti

T8. Burundi

T8. Guinea

T8. Equatorial Guinea

The world’s least corrupt governments:

1. New Zealand

 

2. Denmark

T3. Singapore

T3. Sweden

5. Switzerland

T6. Finland

T6. Netherlands

T8. Australia

T8. Canada

T8. Iceland

Source: Transparency International

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-corrupt-box18-2009nov18,0,4897009.story

Corruption Perceptions Index 2009

 • The Corruption Perceptions Index (CPI) table shows a country’s ranking and score, the number of surveys used to determine the score, and the confidence range of the scoring.
 • The rank shows how one country compares to others included in the index. The CPI score indicates the perceived level of public-sector corruption in a country/territory.
 • The CPI is based on 13 independent surveys. However, not all surveys include all countries. The surveys used column indicates how many surveys were relied upon to determine the score for that country.
 • The confidence range indicates the reliability of the CPI scores and tells us that allowing for a margin of error, we can be 90% confident that the true score for this country lies within this range.
Rank Country/Territory CPI 2009 Score Surveys Used Confidence Range
1 New Zealand 9.4 6 9.1 – 9.5
2 Denmark 9.3 6 9.1 – 9.5
3 Singapore 9.2 9 9.0 – 9.4
3 Sweden 9.2 6 9.0 – 9.3
5 Switzerland 9.0 6 8.9 – 9.1
6 Finland 8.9 6 8.4 – 9.4
6 Netherlands 8.9 6 8.7 – 9.0
8 Australia 8.7 8 8.3 – 9.0
8 Canada 8.7 6 8.5 – 9.0
8 Iceland 8.7 4 7.5 – 9.4
11 Norway 8.6 6 8.2 – 9.1
12 Hong Kong 8.2 8 7.9 – 8.5
12 Luxembourg 8.2 6 7.6 – 8.8
14 Germany 8.0 6 7.7 – 8.3
14 Ireland 8.0 6 7.8 – 8.4
16 Austria 7.9 6 7.4 – 8.3
17 Japan 7.7 8 7.4 – 8.0
17 United Kingdom 7.7 6 7.3 – 8.2
19 United States 7.5 8 6.9 – 8.0
20 Barbados 7.4 4 6.6 – 8.2
21 Belgium 7.1 6 6.9 – 7.3
22 Qatar 7.0 6 5.8 – 8.1
22 Saint Lucia 7.0 3 6.7 – 7.5
24 France 6.9 6 6.5 – 7.3
25 Chile 6.7 7 6.5 – 6.9
25 Uruguay 6.7 5 6.4 – 7.1
27 Cyprus 6.6 4 6.1 – 7.1
27 Estonia 6.6 8 6.1 – 6.9
27 Slovenia 6.6 8 6.3 – 6.9
30 United Arab Emirates 6.5 5 5.5 – 7.5
31 Saint Vincent and the Grenadines 6.4 3 4.9 – 7.5
32 Israel 6.1 6 5.4 – 6.7
32 Spain 6.1 6 5.5 – 6.6
34 Dominica 5.9 3 4.9 – 6.7
35 Portugal 5.8 6 5.5 – 6.2
35 Puerto Rico 5.8 4 5.2 – 6.3
37 Botswana 5.6 6 5.1 – 6.3
37 Taiwan 5.6 9 5.4 – 5.9
39 Brunei Darussalam 5.5 4 4.7 – 6.4
39 Oman 5.5 5 4.4 – 6.5
39 Korea (South) 5.5 9 5.3 – 5.7
42 Mauritius 5.4 6 5.0 – 5.9
43 Costa Rica 5.3 5 4.7 – 5.9
43 Macau 5.3 3 3.3 – 6.9
45 Malta 5.2 4 4.0 – 6.2
46 Bahrain 5.1 5 4.2 – 5.8
46 Cape Verde 5.1 3 3.3 – 7.0
46 Hungary 5.1 8 4.6 – 5.7
49 Bhutan 5.0 4 4.3 – 5.6
49 Jordan 5.0 7 3.9 – 6.1
49 Poland 5.0 8 4.5 – 5.5
52 Czech Republic 4.9 8 4.3 – 5.6
52 Lithuania 4.9 8 4.4 – 5.4
54 Seychelles 4.8 3 3.0 – 6.7
55 South Africa 4.7 8 4.3 – 4.9
56 Latvia 4.5 6 4.1 – 4.9
56 Malaysia 4.5 9 4.0 – 5.1
56 Namibia 4.5 6 3.9 – 5.1
56 Samoa 4.5 3 3.3 – 5.3
56 Slovakia 4.5 8 4.1 – 4.9
61 Cuba 4.4 3 3.5 – 5.1
61 Turkey 4.4 7 3.9 – 4.9
63 Italy 4.3 6 3.8 – 4.9
63 Saudi Arabia 4.3 5 3.1 – 5.3
65 Tunisia 4.2 6 3.0 – 5.5
66 Croatia 4.1 8 3.7 – 4.5
66 Georgia 4.1 7 3.4 – 4.7
66 Kuwait 4.1 5 3.2 – 5.1
69 Ghana 3.9 7 3.2 – 4.6
69 Montenegro 3.9 5 3.5 – 4.4
71 Bulgaria 3.8 8 3.2 – 4.5
71 FYR Macedonia 3.8 6 3.4 – 4.2
71 Greece 3.8 6 3.2 – 4.3
71 Romania 3.8 8 3.2 – 4.3
75 Brazil 3.7 7 3.3 – 4.3
75 Colombia 3.7 7 3.1 – 4.3
75 Peru 3.7 7 3.4 – 4.1
75 Suriname 3.7 3 3.0 – 4.7
79 Burkina Faso 3.6 7 2.8 – 4.4
79 China 3.6 9 3.0 – 4.2
79 Swaziland 3.6 3 3.0 – 4.7
79 Trinidad and Tobago 3.6 4 3.0 – 4.3
83 Serbia 3.5 6 3.3 – 3.9
84 El Salvador 3.4 5 3.0 – 3.8
84 Guatemala 3.4 5 3.0 – 3.9
84 India 3.4 10 3.2 – 3.6
84 Panama 3.4 5 3.1 – 3.7
84 Thailand 3.4 9 3.0 – 3.8
89 Lesotho 3.3 6 2.8 – 3.8
89 Malawi 3.3 7 2.7 – 3.9
89 Mexico 3.3 7 3.2 – 3.5
89 Moldova 3.3 6 2.7 – 4.0
89 Morocco 3.3 6 2.8 – 3.9
89 Rwanda 3.3 4 2.9 – 3.7
95 Albania 3.2 6 3.0 – 3.3
95 Vanuatu 3.2 3 2.3 – 4.7
97 Liberia 3.1 3 1.9 – 3.8
97 Sri Lanka 3.1 7 2.8 – 3.4
99 Bosnia and Herzegovina 3.0 7 2.6 – 3.4
99 Dominican Republic 3.0 5 2.9 – 3.2
99 Jamaica 3.0 5 2.8 – 3.3
99 Madagascar 3.0 7 2.8 – 3.2
99 Senegal 3.0 7 2.5 – 3.6
99 Tonga 3.0 3 2.6 – 3.3
99 Zambia 3.0 7 2.8 – 3.2
106 Argentina 2.9 7 2.6 – 3.1
106 Benin 2.9 6 2.3 – 3.4
106 Gabon 2.9 3 2.6 – 3.1
106 Gambia 2.9 5 1.6 – 4.0
106 Niger 2.9 5 2.7 – 3.0
111 Algeria 2.8 6 2.5 – 3.1
111 Djibouti 2.8 4 2.3 – 3.2
111 Egypt 2.8 6 2.6 – 3.1
111 Indonesia 2.8 9 2.4 – 3.2
111 Kiribati 2.8 3 2.3 – 3.3
111 Mali 2.8 6 2.4 – 3.2
111 Sao Tome and Principe 2.8 3 2.4 – 3.3
111 Solomon Islands 2.8 3 2.3 – 3.3
111 Togo 2.8 5 1.9 – 3.9
120 Armenia 2.7 7 2.6 – 2.8
120 Bolivia 2.7 6 2.4 – 3.1
120 Ethiopia 2.7 7 2.4 – 2.9
120 Kazakhstan 2.7 7 2.1 – 3.3
120 Mongolia 2.7 7 2.4 – 3.0
120 Vietnam 2.7 9 2.4 – 3.1
126 Eritrea 2.6 4 1.6 – 3.8
126 Guyana 2.6 4 2.5 – 2.7
126 Syria 2.6 5 2.2 – 2.9
126 Tanzania 2.6 7 2.4 – 2.9
130 Honduras 2.5 6 2.2 – 2.8
130 Lebanon 2.5 3 1.9 – 3.1
130 Libya 2.5 6 2.2 – 2.8
130 Maldives 2.5 4 1.8 – 3.2
130 Mauritania 2.5 7 2.0 – 3.3
130 Mozambique 2.5 7 2.3 – 2.8
130 Nicaragua 2.5 6 2.3 – 2.7
130 Nigeria 2.5 7 2.2 – 2.7
130 Uganda 2.5 7 2.1 – 2.8
139 Bangladesh 2.4 7 2.0 – 2.8
139 Belarus 2.4 4 2.0 – 2.8
139 Pakistan 2.4 7 2.1 – 2.7
139 Philippines 2.4 9 2.1 – 2.7
143 Azerbaijan 2.3 7 2.0 – 2.6
143 Comoros 2.3 3 1.6 – 3.3
143 Nepal 2.3 6 2.0 – 2.6
146 Cameroon 2.2 7 1.9 – 2.6
146 Ecuador 2.2 5 2.0 – 2.5
146 Kenya 2.2 7 1.9 – 2.5
146 Russia 2.2 8 1.9 – 2.4
146 Sierra Leone 2.2 5 1.9 – 2.4
146 Timor-Leste 2.2 5 1.8 – 2.6
146 Ukraine 2.2 8 2.0 – 2.6
146 Zimbabwe 2.2 7 1.7 – 2.8
154 Côte d´Ivoire 2.1 7 1.8 – 2.4
154 Papua New Guinea 2.1 5 1.7 – 2.5
154 Paraguay 2.1 5 1.7 – 2.5
154 Yemen 2.1 4 1.6 – 2.5
158 Cambodia 2.0 8 1.8 – 2.2
158 Central African Republic 2.0 4 1.9 – 2.2
158 Laos 2.0 4 1.6 – 2.6
158 Tajikistan 2.0 8 1.6 – 2.5
162 Angola 1.9 5 1.8 – 1.9
162 Congo Brazzaville 1.9 5 1.6 – 2.1
162 Democratic Republic of Congo 1.9 5 1.7 – 2.1
162 Guinea-Bissau 1.9 3 1.8 – 2.0
162 Kyrgyzstan 1.9 7 1.8 – 2.1
162 Venezuela 1.9 7 1.8 – 2.0
168 Burundi 1.8 6 1.6 – 2.0
168 Equatorial Guinea 1.8 3 1.6 – 1.9
168 Guinea 1.8 5 1.7 – 1.8
168 Haiti 1.8 3 1.4 – 2.3
168 Iran 1.8 3 1.7 – 1.9
168 Turkmenistan 1.8 4 1.7 – 1.9
174 Uzbekistan 1.7 6 1.5 – 1.8
175 Chad 1.6 6 1.5 – 1.7
176 Iraq 1.5 3 1.2 – 1.8
176 Sudan 1.5 5 1.4 – 1.7
178 Myanmar 1.4 3 0.9 – 1.8
179 Afghanistan 1.3 4 1.0 – 1.5
180 Somalia 1.1 3 0.9 – 1.4

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

Written by Lwin Aung Soe

November 18, 2009 at 9:00 am