Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Archive for the ‘ဥပေဒေရးရာ’ Category

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပီးခဲ့တဲ့့ဧျပီလ(၂၆)ရက္ေန႔က တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ယေန႔ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်…

leave a comment »

ဒီမိုေဝယံ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပီးခဲ့တဲ့့ဧျပီလ(၂၆)ရက္ေန႔က တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ယေန႔ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်…

ျပီးခဲတဲ့ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွတ္ပံုမတင္ရင္ အလိုေလွ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ဆိုသည္႔ ဥပေဒအား တားဝရမ္းထုတ္ေပးဖို႔ နဲ႔၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးမွလည္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာေပးဖို႔နဲ႔ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ေပးဖို႔ တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို ယေန႔တရားရုံးခ်ဳပ္မွ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဒီေန႔ညေန ၄နာရီေလာက္က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္က ညြန္ၾကားေရးမႈးက ဖုန္းဆက္ေခၚလို႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ ျပီးခဲတဲ့ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးတင္ခဲ့တဲ့ အမႈ ၂မႈကို လက္မခံဘူး ပယ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပယ္ဖ်က္ျပီးလို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး ပယ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြရဲ႔ ရပ္တည္မႈနဲ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၁(ခ)အရ အဲ့ဒီရလာဒ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒပုဒ္မ (၂၅)အရ သတ္မွတ္ရက္ ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း ထပ္မံမွတ္ပံုမတင္ရင္ အလိုေလွ်ာက္ ပ်က္ျပယ္တယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ အဲဒါေတြကို ညႊန္ျပျပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္တာပါ။ သူတို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚလို႔ အန္ကယ္တို႔ သြားေတြ႔တာပါဟု ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးမွလည္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမႈ၂ခုကို လက္မွတ္ထိုးျပီး တင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ျပန္လည္မတင္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒအရ မနက္ျဖန္မွာ ရက္ေပါင္း ၆၀ျပည္႔ပါမယ္။

သတင္း… ဒီမိုေဝယံ..

Wednesday, May 05, 2010

http://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_5620.html

The world’s most corrupt governments

leave a comment »

The world’s most corrupt governments

November 18, 2009

Berlin –

— Afghanistan and Iraq, which receive billions of dollars a year in U.S. and other foreign support, are among the world’s most corrupt governments, a monitoring group said in a report released Tuesday.

“The results demonstrate that countries which are perceived as the most corrupt are also those plagued by long- standing conflicts, which have torn their governance infrastructure,” Transparency International said in its annual Corruption Perceptions Index report.

The report measures perceived levels of public sector corruption in 180 countries, drawing on surveys of businesses and experts. The United States is listed as the 19th least corrupt nation, with the report raising concerns about the lack of government oversight of the financial sector.

The report found that the most and least corrupt countries were:

The world’s most corrupt governments:

1. Somalia

2. Afghanistan

3. Myanmar

T4. Sudan

T4. Iraq

6. Chad

7. Uzbekistan

T8. Turkmenistan

T8. Iran

T8. Haiti

T8. Burundi

T8. Guinea

T8. Equatorial Guinea

The world’s least corrupt governments:

1. New Zealand

 

2. Denmark

T3. Singapore

T3. Sweden

5. Switzerland

T6. Finland

T6. Netherlands

T8. Australia

T8. Canada

T8. Iceland

Source: Transparency International

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-corrupt-box18-2009nov18,0,4897009.story

Corruption Perceptions Index 2009

  • The Corruption Perceptions Index (CPI) table shows a country’s ranking and score, the number of surveys used to determine the score, and the confidence range of the scoring.
  • The rank shows how one country compares to others included in the index. The CPI score indicates the perceived level of public-sector corruption in a country/territory.
  • The CPI is based on 13 independent surveys. However, not all surveys include all countries. The surveys used column indicates how many surveys were relied upon to determine the score for that country.
  • The confidence range indicates the reliability of the CPI scores and tells us that allowing for a margin of error, we can be 90% confident that the true score for this country lies within this range.
Rank Country/Territory CPI 2009 Score Surveys Used Confidence Range
1 New Zealand 9.4 6 9.1 – 9.5
2 Denmark 9.3 6 9.1 – 9.5
3 Singapore 9.2 9 9.0 – 9.4
3 Sweden 9.2 6 9.0 – 9.3
5 Switzerland 9.0 6 8.9 – 9.1
6 Finland 8.9 6 8.4 – 9.4
6 Netherlands 8.9 6 8.7 – 9.0
8 Australia 8.7 8 8.3 – 9.0
8 Canada 8.7 6 8.5 – 9.0
8 Iceland 8.7 4 7.5 – 9.4
11 Norway 8.6 6 8.2 – 9.1
12 Hong Kong 8.2 8 7.9 – 8.5
12 Luxembourg 8.2 6 7.6 – 8.8
14 Germany 8.0 6 7.7 – 8.3
14 Ireland 8.0 6 7.8 – 8.4
16 Austria 7.9 6 7.4 – 8.3
17 Japan 7.7 8 7.4 – 8.0
17 United Kingdom 7.7 6 7.3 – 8.2
19 United States 7.5 8 6.9 – 8.0
20 Barbados 7.4 4 6.6 – 8.2
21 Belgium 7.1 6 6.9 – 7.3
22 Qatar 7.0 6 5.8 – 8.1
22 Saint Lucia 7.0 3 6.7 – 7.5
24 France 6.9 6 6.5 – 7.3
25 Chile 6.7 7 6.5 – 6.9
25 Uruguay 6.7 5 6.4 – 7.1
27 Cyprus 6.6 4 6.1 – 7.1
27 Estonia 6.6 8 6.1 – 6.9
27 Slovenia 6.6 8 6.3 – 6.9
30 United Arab Emirates 6.5 5 5.5 – 7.5
31 Saint Vincent and the Grenadines 6.4 3 4.9 – 7.5
32 Israel 6.1 6 5.4 – 6.7
32 Spain 6.1 6 5.5 – 6.6
34 Dominica 5.9 3 4.9 – 6.7
35 Portugal 5.8 6 5.5 – 6.2
35 Puerto Rico 5.8 4 5.2 – 6.3
37 Botswana 5.6 6 5.1 – 6.3
37 Taiwan 5.6 9 5.4 – 5.9
39 Brunei Darussalam 5.5 4 4.7 – 6.4
39 Oman 5.5 5 4.4 – 6.5
39 Korea (South) 5.5 9 5.3 – 5.7
42 Mauritius 5.4 6 5.0 – 5.9
43 Costa Rica 5.3 5 4.7 – 5.9
43 Macau 5.3 3 3.3 – 6.9
45 Malta 5.2 4 4.0 – 6.2
46 Bahrain 5.1 5 4.2 – 5.8
46 Cape Verde 5.1 3 3.3 – 7.0
46 Hungary 5.1 8 4.6 – 5.7
49 Bhutan 5.0 4 4.3 – 5.6
49 Jordan 5.0 7 3.9 – 6.1
49 Poland 5.0 8 4.5 – 5.5
52 Czech Republic 4.9 8 4.3 – 5.6
52 Lithuania 4.9 8 4.4 – 5.4
54 Seychelles 4.8 3 3.0 – 6.7
55 South Africa 4.7 8 4.3 – 4.9
56 Latvia 4.5 6 4.1 – 4.9
56 Malaysia 4.5 9 4.0 – 5.1
56 Namibia 4.5 6 3.9 – 5.1
56 Samoa 4.5 3 3.3 – 5.3
56 Slovakia 4.5 8 4.1 – 4.9
61 Cuba 4.4 3 3.5 – 5.1
61 Turkey 4.4 7 3.9 – 4.9
63 Italy 4.3 6 3.8 – 4.9
63 Saudi Arabia 4.3 5 3.1 – 5.3
65 Tunisia 4.2 6 3.0 – 5.5
66 Croatia 4.1 8 3.7 – 4.5
66 Georgia 4.1 7 3.4 – 4.7
66 Kuwait 4.1 5 3.2 – 5.1
69 Ghana 3.9 7 3.2 – 4.6
69 Montenegro 3.9 5 3.5 – 4.4
71 Bulgaria 3.8 8 3.2 – 4.5
71 FYR Macedonia 3.8 6 3.4 – 4.2
71 Greece 3.8 6 3.2 – 4.3
71 Romania 3.8 8 3.2 – 4.3
75 Brazil 3.7 7 3.3 – 4.3
75 Colombia 3.7 7 3.1 – 4.3
75 Peru 3.7 7 3.4 – 4.1
75 Suriname 3.7 3 3.0 – 4.7
79 Burkina Faso 3.6 7 2.8 – 4.4
79 China 3.6 9 3.0 – 4.2
79 Swaziland 3.6 3 3.0 – 4.7
79 Trinidad and Tobago 3.6 4 3.0 – 4.3
83 Serbia 3.5 6 3.3 – 3.9
84 El Salvador 3.4 5 3.0 – 3.8
84 Guatemala 3.4 5 3.0 – 3.9
84 India 3.4 10 3.2 – 3.6
84 Panama 3.4 5 3.1 – 3.7
84 Thailand 3.4 9 3.0 – 3.8
89 Lesotho 3.3 6 2.8 – 3.8
89 Malawi 3.3 7 2.7 – 3.9
89 Mexico 3.3 7 3.2 – 3.5
89 Moldova 3.3 6 2.7 – 4.0
89 Morocco 3.3 6 2.8 – 3.9
89 Rwanda 3.3 4 2.9 – 3.7
95 Albania 3.2 6 3.0 – 3.3
95 Vanuatu 3.2 3 2.3 – 4.7
97 Liberia 3.1 3 1.9 – 3.8
97 Sri Lanka 3.1 7 2.8 – 3.4
99 Bosnia and Herzegovina 3.0 7 2.6 – 3.4
99 Dominican Republic 3.0 5 2.9 – 3.2
99 Jamaica 3.0 5 2.8 – 3.3
99 Madagascar 3.0 7 2.8 – 3.2
99 Senegal 3.0 7 2.5 – 3.6
99 Tonga 3.0 3 2.6 – 3.3
99 Zambia 3.0 7 2.8 – 3.2
106 Argentina 2.9 7 2.6 – 3.1
106 Benin 2.9 6 2.3 – 3.4
106 Gabon 2.9 3 2.6 – 3.1
106 Gambia 2.9 5 1.6 – 4.0
106 Niger 2.9 5 2.7 – 3.0
111 Algeria 2.8 6 2.5 – 3.1
111 Djibouti 2.8 4 2.3 – 3.2
111 Egypt 2.8 6 2.6 – 3.1
111 Indonesia 2.8 9 2.4 – 3.2
111 Kiribati 2.8 3 2.3 – 3.3
111 Mali 2.8 6 2.4 – 3.2
111 Sao Tome and Principe 2.8 3 2.4 – 3.3
111 Solomon Islands 2.8 3 2.3 – 3.3
111 Togo 2.8 5 1.9 – 3.9
120 Armenia 2.7 7 2.6 – 2.8
120 Bolivia 2.7 6 2.4 – 3.1
120 Ethiopia 2.7 7 2.4 – 2.9
120 Kazakhstan 2.7 7 2.1 – 3.3
120 Mongolia 2.7 7 2.4 – 3.0
120 Vietnam 2.7 9 2.4 – 3.1
126 Eritrea 2.6 4 1.6 – 3.8
126 Guyana 2.6 4 2.5 – 2.7
126 Syria 2.6 5 2.2 – 2.9
126 Tanzania 2.6 7 2.4 – 2.9
130 Honduras 2.5 6 2.2 – 2.8
130 Lebanon 2.5 3 1.9 – 3.1
130 Libya 2.5 6 2.2 – 2.8
130 Maldives 2.5 4 1.8 – 3.2
130 Mauritania 2.5 7 2.0 – 3.3
130 Mozambique 2.5 7 2.3 – 2.8
130 Nicaragua 2.5 6 2.3 – 2.7
130 Nigeria 2.5 7 2.2 – 2.7
130 Uganda 2.5 7 2.1 – 2.8
139 Bangladesh 2.4 7 2.0 – 2.8
139 Belarus 2.4 4 2.0 – 2.8
139 Pakistan 2.4 7 2.1 – 2.7
139 Philippines 2.4 9 2.1 – 2.7
143 Azerbaijan 2.3 7 2.0 – 2.6
143 Comoros 2.3 3 1.6 – 3.3
143 Nepal 2.3 6 2.0 – 2.6
146 Cameroon 2.2 7 1.9 – 2.6
146 Ecuador 2.2 5 2.0 – 2.5
146 Kenya 2.2 7 1.9 – 2.5
146 Russia 2.2 8 1.9 – 2.4
146 Sierra Leone 2.2 5 1.9 – 2.4
146 Timor-Leste 2.2 5 1.8 – 2.6
146 Ukraine 2.2 8 2.0 – 2.6
146 Zimbabwe 2.2 7 1.7 – 2.8
154 Côte d´Ivoire 2.1 7 1.8 – 2.4
154 Papua New Guinea 2.1 5 1.7 – 2.5
154 Paraguay 2.1 5 1.7 – 2.5
154 Yemen 2.1 4 1.6 – 2.5
158 Cambodia 2.0 8 1.8 – 2.2
158 Central African Republic 2.0 4 1.9 – 2.2
158 Laos 2.0 4 1.6 – 2.6
158 Tajikistan 2.0 8 1.6 – 2.5
162 Angola 1.9 5 1.8 – 1.9
162 Congo Brazzaville 1.9 5 1.6 – 2.1
162 Democratic Republic of Congo 1.9 5 1.7 – 2.1
162 Guinea-Bissau 1.9 3 1.8 – 2.0
162 Kyrgyzstan 1.9 7 1.8 – 2.1
162 Venezuela 1.9 7 1.8 – 2.0
168 Burundi 1.8 6 1.6 – 2.0
168 Equatorial Guinea 1.8 3 1.6 – 1.9
168 Guinea 1.8 5 1.7 – 1.8
168 Haiti 1.8 3 1.4 – 2.3
168 Iran 1.8 3 1.7 – 1.9
168 Turkmenistan 1.8 4 1.7 – 1.9
174 Uzbekistan 1.7 6 1.5 – 1.8
175 Chad 1.6 6 1.5 – 1.7
176 Iraq 1.5 3 1.2 – 1.8
176 Sudan 1.5 5 1.4 – 1.7
178 Myanmar 1.4 3 0.9 – 1.8
179 Afghanistan 1.3 4 1.0 – 1.5
180 Somalia 1.1 3 0.9 – 1.4

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

Written by Lwin Aung Soe

November 18, 2009 at 9:00 am

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးပါပံု

leave a comment »

Written by Lwin Aung Soe

November 18, 2009 at 2:36 am

သူ တကယ္ မေသဘူး

leave a comment »

Kosi1

Kosi2Source:  Email from 8888 People Power yahoo group

Written by Lwin Aung Soe

November 9, 2009 at 4:20 am

စစ္ရာဇဝတ္မႈ (War crime) ဆိုတာ ဘာလဲ

leave a comment »

WCR1WCR2

WCR3

WCR4

WCR5

wcr6

Download article (PDF) – What is a war crime

..

(မဇၩိမ) ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

leave a comment »

မဇၩိမမွ ဥပေဒေရးရာ ေဆာင္းပါးေကာင္း တပုဒ္ကုိ ဖတ္ရႈရသည္။ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္မိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ မည္မွ်ပင္ ဆိုးဝါးေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေစကာမူ တရားဥပေဒဘက္မွ ရပ္တည္ေနသူမ်ား၊ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္ မ်ားလာေအာင္ လူထုပညာေပးေရးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္လွ်င္ မတရားမႈကို မလိုလားေသာ လူထုအင္အားစုႀကီးအား ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔  (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ခက္ခဲေနသူမ်ားအတြက္) လြယ္လင့္တကူ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အျပည့္အစံု ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

…………….

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအမႈလုိက္ေရွ႕ေနၾကီး

တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 07 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 06 မိနစ္

မဇၩိမ

တရားစီရင္ေရးမွာ အက်ဳံးဝင္တဲ့ တရားသူၾကီးေတြ၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းေတြ၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ၊ တရားစြဲဆုိသူေတြ၊ ဆြဲခ်ေတြဟာ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရး၊ တရားမွ်တစြာ စီရင္ႏုိင္ေရး (Administration of Justice) မွာ အဓိကတာဝန္ရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီတာဝန္ရွိသူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ (Neglience)၊ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္မႈ (Inefficiency)၊ မ႐ုိးသားမႈတုိ႔အျပင္ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဗ်ာပါဒ စတဲ့ အဂတိတရား ေလးပါးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူတဦး အမႈက လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရင္ တရားမွ်တမႈ သားေလွ်ာပ်က္က်ျခင္း (Miscarriage of Justice) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အျပစ္မဲ႔သူေတြ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရရင္လည္း တရားေရး သားေလွ်ာပ်က္က်ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိတယ္ ဆုိတာ ရဲစခန္းမွာ တုိင္ခ်က္ေရးဖြင့္ တုိင္ၾကားတာ၊ တရား႐ုံးမွာတုိင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းတာ၊ တရား႐ုံးကုိယ္တုိင္က တရားလုိလုပ္ အေရးယူတာရယ္လို႔ ၃မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

တရားစြဲဆုိျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ အျပစ္ရရွိေစဖုိ႔ သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ေစဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ရပါတယ္။ တရား႐ံုးတုိ႔ရဲ႕ စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ တရားဥပေဒက အပ္ႏွင္းခဲ့လုိ႔သာ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကုိေက်ာ္ၿပီး မိမိသေဘာအတုိင္း စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူ မူလအမႈစစ္႐ံုးရဲ႕ စီရင္အမိန႔္ ခ်မွတ္ခ်က္ကုိ အယူခံခြင့္ဆုိတာကလည္း ဥပေဒက ဖန္တီးမွသာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခြင့္အေရးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒဆုိတာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လုိက္နာၾကဖို႔ဆုိရင္ အဲဒီႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ တရားစီရင္သူေတြပါ လုိက္နာၾကရမွာပါပဲ။

တရားဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းၾကရျခင္းရဲ႕ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက အျပစ္ကင္းမဲ့သူတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔နဲ႔ အျပစ္ရွိသူေတြကို အျပစ္ေပး အေရးယူဖုိ႔ေလာက္မွ် မဟုတ္ပါ။ တရားဆြဲဆို ခံရသူမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစမႈ အပုိင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားရင္ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။

တရားစီရင္ရာမွာ အမွန္္ကုိဆုံးျဖတ္ေပး႐ုံနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ အမွန္ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ေစရာသည္ဆုိတဲ့ ယခင္တရားစီရင္ထုံး (Ruling) ေတြအတုိင္း အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ပါမယ္။

တရားစီရင္ထုံးေတြ ေပၚေပါက္လာတာဟာ ေရွ႕ေနနဲ႔ ပညာရွိတရားသူၾကီးေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ လံု႔လေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ေနာင္လာေနာင္သား တရားသူၾကီးေတြက ဆက္လက္ လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကရတာေၾကာင့္ တရားသူၾကီးက ဥပေဒျပဳတာ (Judge made law) လုိ႔ေတာင္ တင္စားေျပာဆိုေနၾကရပါတယ္။

အဲဒီ့ ဥပေဒစနစ္အတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိရင္းစြဲ စီရင္ထံုးေတြကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔၊ မလုိလားအပ္တဲ့ တရားလက္လြတ္ စီရင္ထုံးအသစ္ေတြ ေပၚထြက္မလာေစဖို႔အတြက္ လက္ရွိအျမင့္ဆုံး တရား႐ံုးမွာ အမ်ားၾကီး တာဝန္ရွိပါတယ္။

တရား႐ံုးျပင္ပ တကယ့္အေျခအေနမွာ တကမာၻလုံးသိၾကၿပီးတဲ့အတုိင္း အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ယတ္ေတာကိုေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး၊ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ မူလအမႈနဲ႔ က်န္တဲ့သူေတြက အယူခံ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ေနရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ တရားေရးစနစ္အတြက္ အဓိပၸာယ္မဲ့ၿပီး၊ တရား႐ံုးေတြကို ဂုဏ္သိကၡာ လံုးဝညႇိဳးႏြမ္းေစပါတယ္။

မူရင္း ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူကို လြတ္ေျမာက္ေစၿပီးေနာက္မွ၊ ျပည္တြင္းက အျပစ္မဲ႔သူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳဦးမယ္ဆိုရင္၊ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဒီလုိဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ စီရင္ထုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက လူသတ္ခ်င္တုိင္းသတ္မယ္။ ၿပီးရင္ အခု အမႈစီရင္ထုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး လြတ္ေျမာက္သြားၾကဦးမယ္။ မလြတ္ေျမာက္ခင္မွာ သူမေက်နပ္တဲ့သူ တေယာက္ကုိပါ သူလည္းပါတယ္ ဆုိၿပီး ပူးတြဲတရားခံျဖစ္ေအာင္ လက္ညဳႇိးထုိး ဒုကၡေပးခဲ့မယ္။

ဒါေၾကာင္႔ အခုလို မိုက္မဲတဲ့ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ အထပ္ထပ္ ေပၚထြက္လာေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးသူအျဖစ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး သမုိင္းတရားခံ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အမႈတခုကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ တရားသူၾကီးေတြဟာ ကုိယ္တုိင္ျပင္ပ အသိနဲ႔ မဆုံးျဖတ္ရဘူး၊ ႐ံုးေရွ႕သက္ေသခံခ်က္ေတြအတုိင္းသာ ဆုံးျဖတ္ရမယ္ဆုိေပမယ့္ စက္ယႏၲရား လည္ပတ္သလုိ၊ သိပၸံပုံေသနည္းေတြလုိ တရားေသ၊ ေလွနံဓားထစ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမင့္ဆုံး တရား႐ံုးမွာ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြေရာက္တဲ့အထိ အျပစ္ကင္းသူလုိ႔ ကနဦးကပင္ မွတ္ယူရမယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒသေဘာတရားကိုလည္း တရားသူၾကီးေတြ ေမ့ေနၾကၿပီလုိ႔ မထင္ပါဘူး။

ေအာက္႐ံုးတရားသူၾကီးေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ႏံုနဲမႈကုိ အထက္အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးမ်ားက ေရႊစစ္လွ်င္ ငရဲမီး အစားခံႏိုင္သကဲ့သုိ႔ (Acid test) အစမ္းသပ္ခံႏိုင္တဲ့အမိန္႔ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေပးရမွာပါ။

ဥပေဒအတုိင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္မယ္ဆုိရင္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁) အရ လြတ္လပ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားသူၾကီးမင္းမ်ားအပါအဝင္ ဒီကေန႔ ျပည္သူလူထုဟာ ဆုိရွယ္လစ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘဲနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒ အသက္ဝင္ေနေသးတယ္ဆိုၿပီး ယူသံုးတာဟာ အမ်ားရယ္စရာပါ။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒရယ္လို႔ တဖက္သတ္ျပ႒ာန္းၿပီး၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကိုယူသံုး တရားစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဦးဆံုး အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျပသူမ်ားကေတာ႔ ယေန႔အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ တရားသူၾကီးမင္းမ်ား ပါပဲ။

ပုိဆိုးတာက တရားစီရင္ေရးအာဏာနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တာဟာ အဲဒီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၁၉၄ (က) မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံၿပီးေနာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူကာ၊ အဲဒီေထာက္ခံမႈရမွ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ မေလးစားမလုိက္နာခဲ့ၾကတာပါ။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြဲၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိလည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လုိ ဥပေဒကုိ မေလးစားတဲ့သူေတြက အာဏာသိမ္းၿပီး ၾကိဳက္တာလုပ္လုိ႔ရေအာင္ လမ္းျပေပးေနသလုိပါပဲ။ ဒါဟာ ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္အစုိးရေတြကုိ အာမခံခ်က္ မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာ သက္ေသျပတဲ့ စီရင္ထုံးတခုအျဖစ္လည္း သမုိင္းမွတ္တမ္း ဝင္သြားႏိုင္္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္မာ႔တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ ပ်က္က်မႈေတြ အခါခါ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ တရားေရးစနစ္ ၿပိဳပ်က္သားေလွ်ာမႈက တတိုင္းျပည္လံုး ကတိမ္းကပါးနဲ႔ ငါးပါးေမွာက္ ကုန္ေစပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႐ုိးသားမႈ၊ ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္မႈ (honesty and integrity) တုိ႔ကို အေျခခံၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံကာ တရားမွ်တမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကုိ တရားသူၾကီးမင္းတို႔ ရယူႏိုင္ပါေစ။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3744-2009-09-07-11-51-03.html

..

Written by Lwin Aung Soe

September 8, 2009 at 5:55 am

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈ အယူခံလႊာ

leave a comment »

DASSK-Appeal-p-1

DASSK-Appeal-p-2DASSK-Appeal-p-3DASSK-Appeal-p-4

Download –Dassk case 2

Source – Email

Written by Lwin Aung Soe

September 5, 2009 at 3:15 am