Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Posts Tagged ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ လူထုမိန္႔ခြန္း(စာသား)

leave a comment »

စာသားအေနျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသမွ် အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုၿပီး မွတ္မိလြယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္ဆင့္၍လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးပါ။
ရွာေဖြ ေပးပို႔ေသာ ကီးေဗြလိန္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
လြင္ေအာင္စိုး

Download PDF – DASSK 14-11-2010

လက္ရွွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ေဒၚစု သေဘာထားမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

leave a comment »

၂၅-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာျပသည့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္

 1. ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကို မဲေပးခ်င္သည့္ လူထုအေနျဖင့္ NLD မရွိခ်ိန္မွာ မဲမေပးဖို႔သာရွိ။
 2. အသံလႊင့္ သတင္းဌာန၊ သတင္းစာ၊ မီဒီယာမ်ားမွာ ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈ၊ ျပည္သူလူထုမွ မသိ နားမလည္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ဳိးကို လက္မခံႏိုင္။
 3. တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းကို (ဘီဘီစီ -ျမန္မာ) မွ ၾကားသိရ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္။
 4. ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအ အစရွိ အသံလႊင့္ သတင္းဌာနအားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အားကိုးရ။
 5. ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို အခ်ိန္ကပ္၍ ေၾကညာျခင္းသည္ မတရား၊ ျပည္သူလူထုကို မေလးစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္။
 6. Freedom of expression နဲ႔ freedom of information ၊ သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္၊ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ စသည္မ်ား မပါရွိပဲ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္။
 7. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ အစိုးရကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ။ အဆိုပါ အစိုးရမ်ဳိးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တည့္မတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရမ်ဳိး မျဖစ္၊ ထိုအစိုးရမ်ဳိးသည္ သမတ လႊမ္းမိုးေသာ အစိုးရမ်ဳိး ျဖစ္မည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူလူထုက ေလ့လာဖို႔ သင့္။
 8. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာအခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ ဥပေဒ ပညာေပးမ်ား လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္။
 9. မဲဆႏၵရွင္တဦးက ထိုသို႔ေသာ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မသိပဲ မဲေပးခဲ့လွ်င္ အဓိပၸာယ္ မရွိ။
 10. “ဥပေဒ ဆိုတာ တရားမွ်တ ရမယ္။ လူေတြအားလံုးက (ဥပေဒ ထုတ္သူေတြ၊ ထိန္းေပးရတဲ့ သူေတြကအစ အားလံုး) တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရမယ္။ အခုဟာက ဥပေဒ ကိုယ္တိုင္က တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒကို ထုတ္သူ၊ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရသူေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဥပေဒကို မလိုက္နာဘူး။ ဒါဟာ မင္္းမဲ့စရိုက္ (Anarchy) ျဖစ္ေနတယ္”(ဤသေဘာကို ေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျပင္လည္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)
 11. ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားသင့္၊ ျပည္သူလူထုက မဲဆႏၵရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက တရားမွ်တမႈ မရွိလွ်င္ ယခုလက္ရွိပံုစံအတိုင္း ၿငိမ္ခံမေနပဲ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းႏိုင္။
 12. မဲရံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Monitor) ၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို လူထုအေနျဖင့္ အရင္ဦးစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေနေအာင္ ေျပာဆိုေပးၾကရန္၊ လူထုက ထိုသို႔သိရွိလာမွသာ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ တိုင္တန္းႏိုင္မွာျဖစ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုကို သိရွိေအာင္ ပညာေပးျခင္း (Public awareness) လုပ္ဖို႔ လိုအပ္။

…………………………………………………….

အထက္ပါ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ  Burma Today တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ စကားေျပာမ်ားကို  အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

……….

Written by Lwin Aung Soe

September 7, 2010 at 8:32 am

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပီးခဲ့တဲ့့ဧျပီလ(၂၆)ရက္ေန႔က တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ယေန႔ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်…

leave a comment »

ဒီမိုေဝယံ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပီးခဲ့တဲ့့ဧျပီလ(၂၆)ရက္ေန႔က တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ယေန႔ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်…

ျပီးခဲတဲ့ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွတ္ပံုမတင္ရင္ အလိုေလွ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ဆိုသည္႔ ဥပေဒအား တားဝရမ္းထုတ္ေပးဖို႔ နဲ႔၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးမွလည္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာေပးဖို႔နဲ႔ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ေပးဖို႔ တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႈ၂မႈကို ယေန႔တရားရုံးခ်ဳပ္မွ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဒီေန႔ညေန ၄နာရီေလာက္က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္က ညြန္ၾကားေရးမႈးက ဖုန္းဆက္ေခၚလို႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ ျပီးခဲတဲ့ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးတင္ခဲ့တဲ့ အမႈ ၂မႈကို လက္မခံဘူး ပယ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပယ္ဖ်က္ျပီးလို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး ပယ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြရဲ႔ ရပ္တည္မႈနဲ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၁(ခ)အရ အဲ့ဒီရလာဒ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒပုဒ္မ (၂၅)အရ သတ္မွတ္ရက္ ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း ထပ္မံမွတ္ပံုမတင္ရင္ အလိုေလွ်ာက္ ပ်က္ျပယ္တယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ အဲဒါေတြကို ညႊန္ျပျပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္တာပါ။ သူတို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚလို႔ အန္ကယ္တို႔ သြားေတြ႔တာပါဟု ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးမွလည္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမႈ၂ခုကို လက္မွတ္ထိုးျပီး တင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ျပန္လည္မတင္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒအရ မနက္ျဖန္မွာ ရက္ေပါင္း ၆၀ျပည္႔ပါမယ္။

သတင္း… ဒီမိုေဝယံ..

Wednesday, May 05, 2010

http://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_5620.html

ေဒၚစု အယူခံျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ပယ္ခ်ခံရ

leave a comment »

VOA (Burmese)

ေဒၚစု အယူခံျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ပယ္ခ်ခံရ

26 February 2010

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ထားတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနေတြဘက္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဒီကေန႔မွာ ဗဟိုတရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုလို ပယ္ခ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဗဟိုတရားရံုးက ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ျပစ္မႈတစံုတရာ က်ဴးလြန္မႈမရွိေၾကာင္းနဲ႔ ဒီအမႈအတြက္ အထူး အယူခံတင္သြင္းဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာျပပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/2010-02-26-voa9.cfm?rss=topic1

..

Written by Lwin Aung Soe

March 1, 2010 at 2:36 pm

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံျပင္ဆင္ခ်က္ ပယ္ခ်မႈ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

leave a comment »

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံျပင္ဆင္ခ်က္ ပယ္ခ်မႈ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

27 February 2010

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း  – နားဆင္ရန္ (MP3)
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း  – အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းတာကို ဗဟိုတရား႐ံုးက ပယ္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလို ႏုိင္ငံတကာက ထံုးစံအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ၿပီး ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုတာ ေလာက္ကိုေတာ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ဂ႐ုစိုက္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ တုံ႔ျပန္ေ၀ဖန္တာလည္း ထြက္လာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားတဲ့အေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္ေလွ်ာက္ထားတာကို ဗဟိုတရား႐ံုးက ပယ္ခ် လိုက္တဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္တဲ့ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ၿဗိတိန္နဲ႔ ကေနဒါတို႔က အျပင္းထန္ဆံုးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းက ဒီလိုပယ္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ မိမိအေနနဲ႔ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ၿပီး ၀မ္းနည္း စိတ္ပ်က္ရတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရား႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့တာေရာ၊ အယူခံတင္သြင္းတာကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ ေရာဟာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားေတြနဲ႔ မကိုက္ညီသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လံုး၀ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္ပယ္လိုက္တာပဲလို႔ ကေနဒါႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီး ေလာရန္႔စ္ ကန္ႏြန္ (Lawrence Cannon) က ေျပာပါတယ္။ အခုလို ပယ္ခ်လိုက္တာကို ကေနဒါႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္ရတယ္လုိ႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။

အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ရတယ္လို႔ေျပာခဲ့တဲ့ ေနာက္ႏုိင္ငံတခုကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔အတူတူ အာဆီယံ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံပါ။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကေတာ့ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းေလာက္ကိုပဲ စာေၾကာင္းသံုးေၾကာင္းပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာဟာ အခုေလာက္ေျပာဆို႐ံုနဲ႔ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ပိုၿပီး လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျပန္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္တာကေတာ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္၊ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ Burma Campaign UK ရဲ႕  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mark Farmaner ပါ။

“ဒါေပမဲ့လည္း အခုလိုမ်ဳိး ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ အားနည္းတဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ျပႆနာရဲ႕ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔က ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ဆက္သာလုပ္၊ လူေတြကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကို တိုက္ခုိက္၊ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစမယ့္ အေျခခံဥပေဒကိုကိုင္ၿပီး အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလုပ္ ဆိုၿပီး ေျပာသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘန္ကီမြန္းကေတာ့ သူ စိတ္ပ်က္တယ္လို႔ ေျပာတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၾကားမွာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ဆက္သာလုပ္၊ ငါတို႔ ဘာမွမလုပ္ဘူးလို႔ ဆိုတာပါပဲ။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံျပင္ဆင္ခ်က္ကို ပယ္ခ်တဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကတာနဲ႔ တဆက္ထဲမွာပဲ အက်ဥ္းခ်ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီႏွစ္အတြင္း က်င္းပမယ္လုိ႔ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ တရား၀င္မႈကို ဆက္စပ္ ေျပာဆိုတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါႏုိင္ေအာင္ ေဘးဖယ္ထုတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဆက္ၿပီး ဖမ္းထားတာနဲ႔အမွ် စစ္အစိုးရက က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕  အသိအမွတ္ျပဳမႈကို မရသလို တရား၀င္မႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းက ေျပာပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ယံုၾကည္ဖြယ္ရာျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကေနဒါ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ကိုလည္း စကၤာပူနဲ႔ ကေနဒါတို႔က ေတာင္းဆိုထားပါေသးတယ္။

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ႏုိင္ငံတကာကေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီး နည္းနည္းလုိက္လုပ္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကေန ျပင္းထန္တဲ့ဖိအား က်လာေတာ့မယ္လို႔ စိုးရိမ္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ Burma Campaign UK က Mark Farmaner က ေျပာပါတယ္။

“တကယ္ပဲ ဖိအားက်လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ သူတို႔လုပ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ကို မလုပ္ပါဘူး။ ASEAN အဖြဲ႔က တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၀န္ခံထားတာရွိပါတယ္၊ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာ ျမန္မာ့အေရးမွာ လံုး၀ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈက အလုပ္မျဖစ္ဘူးလုိ႔ ၀န္ခံထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတြ အမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၄၁ ႀကိမ္သြားခဲ့ဖူးပါၿပီ၊ အေျပာင္းအလဲေလးတခုေတာင္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ တခုခုလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေအာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။”

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားေရးမႉး Mark Farmaner ေျပာခဲ့တာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ဆံုးတဲ့တုိင္ေအာင္ လုပ္စရာရွိတာေတြ ကို ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဆင့္ အထူး အယူခံတင္မယ္လုိ႔ ဗီြအိုေအကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/2010-02-27-voa1.cfm?rss=topic1

..

Written by Lwin Aung Soe

March 1, 2010 at 2:32 pm

ဗိူလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေပးစာ အျပည့္အစံု

leave a comment »

From DVB

http://burmese.dvb.no/news.php?id=9029

….

Aung San Suu Kyi’s letter to Than Shwe

by Mizzima News

Wednesday, 18 November 2009 11:26

To:

Senior Gen. Than Shwe

Chairman State Peace and Development Council

Dated: 11 November 2009

Subject: Follow-up letter for lifting sanctions

1. I am very much obliged to express my grateful thanks to the State Peace and Development Council for providing arrangements making possible a meeting between political organizations and US diplomats, led by Assistant Secretary of State Mr. Kurt Campbell, during their recent visit to Burma.

2. Similarly I would like to express my grateful thanks, following my letter stipulating my desire to cooperate with the State Peace and Development Council on the lifting of sanctions, for providing me with proper arrangements pertaining to my fact finding on sanctions imposed on Burma.

3. I hope I can cooperate with the State Peace and Development Council in activities that can benefit the State.

4. I want to invite all National League for Democracy Central Executive Committee members to my home to discuss greater efficiency in our party activities. I would further like to pay homage to senior party leaders, Chairman U Aung Shwe, Secretary U Lwin and CEC member U Lun Tin, at their respective homes as they are confined to their homes due to failing health. As such, I would like to ask permission for the necessary arrangements to be made for allowing the convening of a CEC meeting at my home to be attended by all CEC members.

5. After meeting with all CEC members, I would like to say that I want to cooperate more with the State Peace and Development Council in activities beneficial to the State.

6. For these activities that can benefit the State, and relating to areas in which I can cooperate with the State Peace and Development Council, I humbly request permission for myself to meet with the Senior General.

Yours respectfully,

Aung San Suu Kyi

http://www.mizzima.com/research/3059-aung-san-suu-kyis-letter-to-than-shwe.html

….

ကိုယ့္ဘက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့မွာ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမွာကို မလိုလားဟု ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒၚစုေျပာဆို။…။

leave a comment »

ဒီမိုေဝယံမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကိုယ့္ဘက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့မွာ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမွာကို မလိုလားဟု ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒၚစုေျပာဆို။…။

…..ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္တို႔ (၂)ဦး ေန႔လည္(၁)နာရီမွ (၂)နာရီေက်ာ္အထိ (၁)နာရီေက်ာ္ၾကာေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆံုခြင့္ရသည္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။…..

ဒီကေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီက အန္ကယ္နဲ႔ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္တို႔ႏွစ္ဦး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ (၁)နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ (၄)ဦးလံုးေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာက (၂)ဦးပဲ ေတြ႕ခြင့္ေပးပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက ဆရာဦးၾကည္ဝင္းရယ္၊ အန္ကယ္ရယ္ပါ။ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း၊ ေဒၚဝင္းမမ တို႔အတြက္ ေရွ႕ေနကဦးလွမ်ိဳးျမင့္နဲ႔ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အန္ကယ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းညွိျပီးေတာ့ အန္ကယ္နဲ႔ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ တို႔ပဲေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္လိုက္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ကို အယူခံဝင္ဖို႔ ကိစၥေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

……ေနာက္တခုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအေျခအေနေတြ ျဖစ္တဲ့ Sanction ကိစၥအတြက္ ဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ ကိစၥ၊ ေနာက္သံတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ကိစၥေတြကို အေသးစိတ္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို ေလာေလာဆယ္ သတင္း မထုတ္ျပန္ခိုင္းပါဘူး ….. သိသင့္သိထိုက္တဲ့ သူေတြကို သိေအာင္လုိ႔ ေျပာျပတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ဘက္က စည္းေစာင့္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ဘက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့မွာ ေႏွာင့္ေႏွးမွာကို မလိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။….

…..အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ညီညြတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ သေဘာထားေတြ ေျပာျပပါတယ္။ ေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CEC နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ၊ ေတြ႔ဖို႔ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္ …..ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ Alert လည္းျဖစ္ပါတယ္……ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ျပီး နအဖဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ခြဲျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဓိက တရားခံ ဂၽြန္ယက္ေတာကိုမူ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးမွ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာဂ်င္မ္၀က္ဘ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။ တိုင္းတရားရုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအယူခံကို လက္ခံခဲ့ျပီး ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္ေန႔က အယူခံကိုျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ဗဟိုတရားရုံးမွာ ဆက္လက္အယူခံ တင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။..။

သတင္း….ဒီမိုေဝယံ။..။

Posted by ဒီမိုေဝယံ at Friday, October 16, 2009

Labels:

http://www.demowaiyan.co.cc/2009/10/blog-post_868.html

Written by Lwin Aung Soe

October 17, 2009 at 3:56 am