Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

2009 March (title page)

leave a comment »

March

31-3-2009

 1. World focus on Burma (31 March 2009)

30-3-2009

 1. Press Release: International court condemns Burma junta for its illegal and ʺgrotesqueʺ record on detention
 2. ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္-ေရး – ေနာက္ပိတ္ေခြး
 3. World focus on Burma (30 March 2009)

29-3-2009

 1. Officers fear a coup on road to vote
 2. World focus on Burma (29 March 2009)

28-3-2009

 1. ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဘယ္လမ္းလိုက္မလဲ
 2. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၆)
 3. World focus on Burma (28 March 2009)

27-3-2009

 1. Myanmar: Junta Chief Sets Guidelines For 2010 Polls
 2. World focus on Burma (27 March 2009)
 3. Trust the Burmese junta at your peril

26-3-2009

 1. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၅)
 2. World focus on Burma (26 March 2009)
 3. US Denies Envoy’s Meeting With Myanmar Junta Is Policy Change

25-3-2009

 1. BDC’s media TV: Obey generals? / Junta’s crackdown
 2. Will Suu Kyi Be Soon Free? And What Then?
 3. China says Tibet video is ‘a lie’
 4. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၄)
 5. World Focus on Burma (25 March 2009)

24-3-2009

 1. UN Calls Burma’s Detention of Aung San Suu Kyi ‘Illegal’
 2. World focus on Burma (24 March 2009)

23-3-2009

 1. ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး
 2. Advancing a people’s Asean
 3. မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေရး အကူအညီလိုေန
 4. World focus on Burma (23 March 2009)

22-3-2009

 1. မေကြးက အစိုးရသိမ္း လယ္တခ်ိဳ ႔ ILO ေၾကာင့္ျပန္ရ
 2. Backpack doctors risk Burma’s wrath
 3. World focus on Burma (22 March 2009)

21-3-2009

 1. World focus on Burma (21 March 2009)

20-3-2009

 1. ဇာဂနာ့ မိခင္ ေဒၚၾကည္ဦး ကြယ္လြန္
 2. World focus on Burma (20 March 2009)
 3. Workers Protest Across France
 4. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၃)

19-3-2009

 1. Drinking Water Crisis in Delta
 2. Sign Petition to UN Chief Ban Ki-moon to call for the release of Aung San Suu Kyi and all other political prisoners in Burma
 3. World focus on Burma (19 March 2009)

18-3-2009

 1. Singapore urges Myanmar to reconcile with opponents
 2. World focus on Burma (18 March 2009)

17-3-2009

 1. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၂)
 2. World focus on Burma (17 March 2009)

16-3-2009

 1. World focus on Burma (16 March 2009)
 2. တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (အပိုင္း ၁)

15-3-2009

 1. ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ လကၡဏာဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လုိ အရည္အခ်င္းေတြ လုိအပ္သလဲ
 2. Burma’s Bullies
 3. World focus on Burma (15 March 2009)

14-3-2009

 1. World focus on Burma (14 March 2009)
 2. Nobel winners to China: Stop abusing Dalai Lama

13-3-2009

 1. Burmese Human Rights Day activity in Japan (13-3-2009)
 2. စု-လႊတ္-ေတြ႔ ရွင္သန္ေနဆဲ
 3. World focus on Burma (13 March 2009)
 4. ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ဘုရားတည္၊ ဘုရားရွိခိုး

12-3-2009

 1. Burmese junta’s crime against humanity: Cyclone Nargis Help Sentenced to 17 Years နာဂစ္ဒုကၡ ကူညီသူကို စစ္အစိုးရက ေထာင္ ၁၇ ႏွစ္ခ်
 2. Petition to free political prisoners in Myanmar
 3. Release Political Prisoners in Burma Now! Sign Today!
 4. World focus on Burma (12 March 2009)
 5. တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ ဦးအုန္းသန္း မိသားစုေထာင္ဝင္စာ အေတြ႕မခံ

11-3-2009

 1. Remembering Free Tibet
 2. World focus on Burma (11 March 2009)

10-3-2009

 1. Dalai Lama: Chinese rule in Tibet has created ‘hell on Earth’
 2. World focus on Burma (10 March 2009)

9-3-2009

 1. Over 1,200 Tibetans missing after crackdown – report
 2. World focus on Burma (9 March 2009)

8-3-2009

 1. BRACIF2009 – International Conference & Public Forum
 2. FILM REVIEW by Dictator Watch: BURMA VJ
 3. World focus on Burma (8 March 2009)

7-3-2009

 1. ကမၻာ့ ဆိုးရြားယုတ္မာ ရက္စက္ဆံုး မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဒဏ္ကို ျမန္မာႏွင့္ မြန္မေလးမ်ား ခံစားေနရ
 2. World focus on Burma (7 March 2009)

6-3-2009

 1. TCG mandate extended, critics question PONREPP
 2. World focus on Burma (6 March 2009)

5-3-2009

 1. 2今や第二の「ピンロン協定」が必要である (ဂ်ပန္ ဘာသာျပန္ – “ဒုတိယ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ လိုအပ္ေနၿပီ” Japanese translation – Second Pinlon Agreement is needed.)
 2. World focus on Burma (5 March 2009)

4-3-2009

 1. ဒို႔တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီ ရဖို႔ ဒီတလမ္းဘဲ ရွိေနသလား (Mr. Burma’s cartoon)
 2. After the Whirlwind: Post-Nargis Burma, the 2010 Elections and Prospects for Reform (by Jeff Kingston)
 3. World court issues arrest warrant for Sudan’s Bashir
 4. World focus on Burma (4 March 2009)

3-3-2009

 1. World focus on Burma (3rd March 2009)

2-3-2009

 1. World focus on Burma (2 March 2009)
 2. Global warming could delay, weaken monsoons: study

1-3-2009

 1. World focus on Burma (1 March 2009)

……………………………………

2009 March

……………………………….

“ယေန႔လုိ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး လုိအပ္ေနဆုံး အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေရးကုိသာ အန္ကယ္တို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ေျပာေနတာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မဟုတ္ဘူး၊ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပုံစံ လည္း သေဘာမက်ဘူး၊ ေနာက္တခုက ဆႏၵခံယူပြဲကိုလည္း ျဖစ္သလုိ တက္သုတ္႐ုိက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ေလ့လာခြင့္ မေပးဘဲ လုပ္သြားတာ၊ ဒါ အန္ကယ္တုိ႔အေနနဲ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ ေၾကညာခ်က္ပါထုတ္ၿပီးေတာ့ အတိအလင္း ေျပာထားၿပီး သားပါ။

“အဲဒီေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း အန္ကယ္တုိ႔ သေဘာထားကေတာ့ ဇြတ္အတင္းႀကီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ လည္း လုပ္လို႔ေတာ့ ျဖစ္သြားမွာေပါ့၊ သုိ႔ေသာ္လည္းအန္ကယ္တုိ႔ ယုံၾကည္တာကေတာ့ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရႏုိင္ဘူး၊ တည္ၿငိမ္မႈလည္း မရႏုိင္ဘူး၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ တုိင္းျပည္စီးပြား ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္မႈလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ အန္ကယ္တုိ႔က ႐ုိး႐ုိးသားသား ယုံၾကည္တာပါ။ ယုံၾကည္တဲ့အေလ်ာက္ပဲ အန္ကယ္တို႔ ေျပာေနတာပါ။ အန္ကယ္တို႔က ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။”

ဗုိလ္မင္းလြင္ (၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ မိတ္ဆုံစားပဲြ ၂၇-၃-၂ဝဝ၉)

………………………………………

Snr.General Than Shwe Rated World’s 4th Worst Dictator

Fourth was Burmese junta leader Than Shwe . He has been denounced by the international community for delaying access of relief workers to flood-devastated areas in May last year, when 140,000 people were killed or went missing and more than 2 million people were displaced in the aftermath of Cyclone Nargis. He ranked third in 2008.

List of the world’s worst dictators in the Washington Post’s weekend magazine Parade, after analyzing their human rights abuses and the intensity of their absolute power based on data from the U.S. State Department, Human Rights Watch, Amnesty International, and Reporters Without Borders.

(Photo- Irrawaddy)

………………………………………………..

“သူတို႔ (လူထုကို ဆိုလိုသည္) ရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈ၊ လူထုရဲ႕ အသိဉာဏ္ ရွိဖို႔ လူထုရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။”

သခင္မႀကီး ေဒၚလွၾကည္ ေခၚ စာေရးဆရာမႀကီး ယု၀တီၾကည္ဦး

………………………………………….

“The legal system (in Burma) is a tool of the state – the military government uses the law and courts and judges to crack down on political dissidents.”


David Mathieson, Myanmar consultant for Human Rights Watch

…………………………………….

“We hope Myanmar will seize this moment to take bolder steps towards national reconciliation and in engaging the international community.”


Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong told his Myanmar counterpart Thein Sein

…………………………………..

There are 2,131 political prisoners in Myanmar, including 15 members of Parliament, 229 students, 220 monks, 47 members of the movement “88 Generation Students,” and 456 representatives of the NLD. From August 21, 2007 – the beginning of the “saffron revolution” promoted by the Burmese monks – until March 12, 2009, the military has arrested 1,055 protest participants, including 147 monks; another 110 are on trial at the moment, 446 have been sentenced to prison, and there are 19 detained in the labor camps.

Myanmar arrests another human rights leader

Wednesday, March 18, 2009

……………………………………..

It may be that the U.S. review can lead to smarter and more targeted sanctions, with better coordination among allies and neighbors. Certainly, we hope that Ms. Clinton will make clear to Burma’s government that the United States could never ease sanctions without first conducting full and free consultations with Aung San Suu Kyi, Burma’s rightful ruler. Aung San Suu Kyi’s party overwhelmingly won an election in 1990, but the junta ignored the results and has kept her isolated and under house arrest for most of the time since. Her release, and that of thousands of other political prisoners — and their families — remains essential.

The Washington Post Editorial – Burma’s bullies

…………………………………………

 • Release more than 2,100 political prisoners and allow them to take part in an election set for 2010.
 • Halt its use of civilians in forced labour.

“I cannot discuss the situation of prisoners of conscience in Myanmar and not mention the harsh sentences delivered by prison courts. During the period between October and December 2008, some 400 prisoners of conscience were given sentences, ranging from 24 years to 65 years of imprisonment. In January 2009, a member of All Burma Federation of Student Union, in his early 20s, was sentenced to 104 years of imprisonment.”


Tomas Ojea Quintana, the UN’s special rapporteur on human rights in Myanmar, called on and urged Myanmar’s ruling generals.

…………………………………………….

“There are no prisoners of conscience in Myanmar,” he said. “In fact, these are only individuals who are serving the prison terms for breaking the laws in Myanmar.”

Wunna Maung Lwin, Burmese Ambassador to the United Nations.

………………………………………..

We also express our solidarity with women whose governments have forbidden them from joining us, especially Aung San Suu Kyi, who has been kept under house arrest in Burma for most of the past two decades, but continues to be a beacon of hope and strength to people around the world. Her example has been especially important to other women in Burma who have been imprisoned for their political beliefs, driven into exile, or subjected to sexual violence by the military.


Hillary Clinton
US Secretary of State

………………………………..

We cannot finance companies that support the military dictatorship in Burma through the sale of military materials.


(Norway) Finance Minister Kristin Halvorsen

…………………………………….

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ေထာင္ထဲမွာ ေနရမွ အက်ဥ္းသား မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ေနရတာကိုက ေထာင္က်ေနသလိုပဲ။


ေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ( ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား ကိုျမေအး၏ သမီး)

………………………………………..

Written by Lwin Aung Soe

April 23, 2009 at 1:29 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: